Prcek - český elektromobil

Prcek – český elektromobil z korku a kokosu

Prcek je originální český pro dvě osoby. Cílem bylo postavit malý, jednoduchý, atraktivní a ekologický elektromobil pro pohyb v centrech velkých měst nebo pro využití volného času. K realizaci projektu Prcek došlo na základě vyhlášení soutěže na stavbu elektromobilů pořádané sdružením na začátku roku 2010. „Hlavním impulzem byla soutěž a samozřejmě touha vyzkoušet si co v nás je,“ říká Jiří Uiberlay, jeden z tvůrců.   

Prcek - český elektromobil Prcek - český elektromobil Prcek - český elektromobil

Postavte vlastní elektromobil a získejte 1 milion korun!

Občanské sdružení Future Age, Ministerstvo dopravy, CzechInvest a společnosti jako ČEZ, Ekobus a AŽD Praha spustily aktuálně na webu www.electricmotion.cz novou soutěž „Postav si elektromobil“. Samotný web má sloužit jako informační portál o vývoji, výrobě a inovacích v oblasti elektromobilů a jejich infrastruktury. Prozatím je však hlavním obsahem zmíněná soutěž a několik videí.