Škoda Auto testuje v Mladé Boleslavi síť 5G ve výrobě

Škoda Auto zahájila v hlavním závodě společnosti v Mladé Boleslavi zkušební provoz privátní podnikové sítě 5G. Přenos dat sítí 5G se v pilotní fázi uplatní při autonomní přepravě nově vyrobených vozů.

Škoda Auto uvedla ve výrobním závodě v Mladé  Boleslavi ve spolupráci se společností VODAFONE do provozu privátní mobilní síť 5G. Díky  mimořádně rychlému a spolehlivému přenosu dat se pro automobilku otevírají ve výrobě zcela nové možnosti. Pilotní projekt slouží k rozsáhlému testování v reálných podmínkách a  dalšímu rozvoji této technologie. 

Christian Schenk, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Finance a IT,  říká: „Privátní síť 5G je pro ŠKODA AUTO milníkem na cestě k chytrému výrobnímu závodu. Tato  technologie nabízí enormní potenciál pro budoucí inovace, například v oblasti prediktivní údržby  nebo optické kontroly při konstrukci karoserie. V rámci právě zahájeného projektu testujeme  technologii 5G v běžném provozu a budeme zjišťovat možnosti jejího dalšího využití, abychom byli ještě efektivnější a flexibilnější.“ 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Výroba  a logistika, dodává: „Standard sítě 5G otevírá nové možnosti také pro autonomní přepravu v  logistice, rozšířenou realitu ve výrobě a pro mnoho dalších využití. Konkrétním příkladem je systém  FATA MORGANA, který zaměstnancům údržby a technickým expertům na dvou různých  kontinentech zprostředkovává vzdálený přístup pomocí digitálního dvojčete, tedy počítačového  modelu fungujícího v reálném čase. Při řešení úkolů využívá personál trojrozměrnou grafiku a  rozšířenou realitu. Tato technologie spoléhá na mnohem rychlejší datový tok a kratší prodlevu sítí  5G. Ke zlepšení účinnosti digitálního dvojčete dále přispívají i brýle pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens 2.“  

Zkušební provoz sítě 5G zajišťuje zabezpečený přenos dat v reálném čase. Automobilka používá  mobilní privátní standalone (SA) síť 5G. Jedná se o jednu z vůbec prvních komerčních SA sítí typu  5G v České republice. Síť společnosti Škoda Auto využívá privátní rozsah frekvencí, který je  pro výrobní závod unikátní. Síť proto zabezpečuje spolehlivý bezdrátový přenos velkého množství  dat a zaručuje i při vysokém vytížení dostatečnou kapacitu. Díky technologii 5G se navíc snižuje  latence, tedy časová prodleva související s přenosem dat k senzorům, strojům, vozidlům nebo  jiným zařízením, a to až na jednu milisekundu. Tím je síť 5G výrazně rychlejší než běžné  bezdrátové spojení wifi nebo jiné způsoby sdílení dat.  

Privátní síť 5G umožní digitálně propojenému výrobnímu závodu zavést nové technologie mimo  jiné z Průmyslu 4.0, rozsáhlejší využití umělé inteligence nebo další rozvoj v oblasti sdílených dat.  Následným krokem bude projekt nahrávání dat prostřednictvím technologie 5G do nově vyrobených vozů. Další možnosti k využití nabízí inteligentní síťové propojení robotů a bezdrátové sdílení údajů  mezi montážními stanicemi.  

Společnost Škoda Auto propojila svoji mobilní síť 5G se stávající datovou infrastrukturou, aby  zajistila nezbytnou bezpečnost dat a získala zkušeností s rozvojem této technologie v podnikovém  prostředí. Společnost plánuje provoz rychlé sítě rozšířit do všech částí výroby a logistiky.  V budoucnu se bude používat mimo jiné při autonomní přepravě vozů a v oblasti prediktivní údržby.  Počítá se i s dalšími testy v kombinaci s různými zařízeními v laboratoři Škoda FabLab. 

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář