Nissan přebírá 34% podíl v Mitsubishi

Spekulace se potvrtdily. Nissan a Mitsubishi Motors podepsali základní dohodu, která mezi těmito dvěma japonskými automobilkami vytvoří strategickou alianci.

Plug-in hybrid Mitsubishi Outlander PHEV je jedním z nejprodávanějších aut na elektřinu ve světě. Stejně tak elektromobil Nissan Leaf. Nyní budou obě auto, resp. jejich výrobci, fungovat v alianci.
foto: Mitsubishi

TISKOVÁ ZPRÁVA

Po vydání akcií společnosti MMC (Mitsubishi Motors Corporation) převezme společnost Nissan 34% akciový podíl ve společnosti MMC v hodnotě 237 miliard jenů.

Strategická aliance rozšíří stávající partnerství mezi společnostmi Nissan a MMC, v rámci kterého tyto dva podniky spolupracovaly během posledních pěti let.

Oba podniky souhlasily se spoluprací v oblastech, jako jsou nákup, společné technologické platformy pro vozidla, sdílení technologií nebo společné využívání závodů.

, výkonný ředitel a prezident společnosti Nissan, prohlásil: „Je to průlomová a výhodná transakce pro Nissan i Mitsubishi Motors. Vytváří v automobilovém průmyslu novou dynamickou sílu, v rámci níž bude docházet k intenzivní spolupráci a součinnosti. Staneme se největším akcionářem společnosti MMC, budeme respektovat její značku, historii a zvyšovat její příležitosti k růstu. Budeme ji podporovat při řešení náročných úkolů a přivítáme ji jako nejnovějšího člena naší alianční rodiny.“

Osamu Masuko, předseda správní rady a výkonný ředitel společnosti MMC, řekl: „Společnost Nissan Motor během své historie plné úspěšných partnerství důkladně osvojila, jak co nejlépe těžit z výhod aliančních partnerství. Tato smlouva vytvoří dlouhotrvající hodnotu, kterou naše společnosti potřebují pro svůj budoucí vývoj. Budeme nadále prohlubovat naše strategické partnerství a sdílet zdroje, jako jsou například vývoj a nákup.“

V rámci smluvních podmínek transakce společnost Nissan odkoupí 506,6 milionů nově vydaných akcií společnosti MMC v ceně 468,52 jenů za akcii.

Cena za akcii odráží vážený cenový průměr počítaný za období mezi 21. dubnem 2016 a 11. květnem 2016 (včetně). Společnost Nissan se při sjednání obchodu stane největším akcionářem společnosti MMC.

Obě firmy očekávají, že společnosti Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation a The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ si ve společnosti Mitsubishi Motors ponechají výrazný společný vlastnický podíl a že strategickou alianci podpoří.

Transakce závisí na uzavření konečné alianční smlouvy, jejíž podepsání se očekává koncem května 2016, uzavření akcionářské smlouvy stávajícími podílníky ze společnosti Mitsubishi Group vlastnícími akcie společnosti MMC a na povolení úřadů. Předpokládá se, že k uzavření transakce dojde koncem roku.

Rozhodnutí společnosti Nissan získat strategický podíl ve společnosti MMC je důkazem nedávného rozšíření jejího aliančního modelu vystavěného na 17leté akciové dohodě se společností Renault.

Společnost Nissan získala podíl i v dalších automobilkách nebo s nimi podepsala partnerské dohody – za všechny jmenujme například firmy Daimler či AvtoVaz.

V návaznosti na poměr hlasovacích práv společnosti Nissan navrhne společnost MMC při sjednání obchodu kandidáty prvně jmenované firmy na členy představenstva, přičemž jeden z kandidátů společnosti Nissan se stane předsedou správní rady.

tisková zpráva

2 Comments on “Nissan přebírá 34% podíl v Mitsubishi”

Napsat komentář