Nissan chce do roku 2022 prodávat 1 milion elektrických aut ročně

Nissan oznámil první plán udržitelnosti s hlavními cíli pro fiskální rok 2022. Posílí ekologické a sociální iniciativy a rovněž iniciativy v oblasti řízení.

Práce společnosti Nissan v oblasti vývoje elektromobilů a technologií energetických služeb je součástí její vize Inteligentní mobility, jejímž cílem je změnit způsob řízení automobilů, jejich pohon a úlohu v životě společnosti.
foto: Nissan

Automobilka Nissan nedávno spustila plán udržitelnosti Nissan Sustainability 2022, jehož cílem je snížit dopad společnosti na životní prostředí, posílit její diverzitu a inkluzi a zlepšit její řízení v souladu se střednědobým plánem Nissan M.O.V.E. to 2022.

Je to poprvé, co Nissan oznámil komplexní plán udržitelnosti, který spojuje všechny aspekty jeho ekologických, sociálních a řídicích iniciativ do sjednoceného přístupu. Plán je ukotven v pokračujícím programu Nissan Green Program, který byl spuštěn v roce 2001 s dlouhodobou vizí až do roku 2050.

Plán Nissan Sustainability 2022 zaručí, že s blížícím se středním časovým bodem tohoto programu bude společnost pracovat na splnění svých cílů, a zároveň rozšíří přístup společnosti k udržitelnosti tak, aby zahrnoval diverzitu, inkluzi a lepší řízení.

„Plán Nissan Sustainability 2022 plně odpovídá našim střednědobým cílům, kterými je dosažení stabilního růstu a vedení technologického vývoje automobilového průmyslu,“ řekl Hitoshi Kawaguchi, senior viceprezident a ředitel pro udržitelnost společnosti Nissan.

„Věříme, že udržitelná doprava nám pomůže dosáhnout světa bez emisí a smrtelných nehod. Tento plán, který je dále podpořen naší snahou o dosažení skutečné diverzity a inkluze v naší společnosti, bude významným krokem v tomto úsilí.“

Plán je postaven na ekologickém, sociálním a řídicím (ESG) rámci, což jsou kritéria běžně používaná investory, kteří sledují vytváření hodnoty společnostmi.

Ekologické iniciativy

Klíčovým prvkem plánu udržitelnosti bude čtvrtá generace programu Nissan Green Program, která se zaměří na řešení změny klimatu, závislosti na zdrojích, kvality vzduchu a nedostatku vody.

Mezi její hlavní cíle a iniciativy patří:

 • snížení emisí CO2 z nových vozidel do roku 2022 o 40 % vůči úrovni emisí z roku 2000, čehož se částečně dosáhne zvýšením elektrifikace vozidel. Nissan, tržní jednička v oblasti akumulátory poháněných elektromobilů, má za cíl do konce roku 2022 dosáhnout ročního prodeje 1 milionu vozidel, která jsou plně elektrická nebo mají elektrifikované pohonné ústrojí. Nissan bude také podporovat celosvětové nasazení systémů „vozidlo-všechno“ (V2X) pro lepší správu energie;
 • snížení emisí CO2 z výrobní a korporátní činnosti do roku 2022 o 30 % v porovnání s rokem 2005, čehož se částečně dosáhne aktivitami NESCO (Nissan Energy Saving Collaboration) vedených globálními odborníky;
 • omezení používání nových materiálů o 70 % do roku 2022, čehož se částečně dosáhne podporou kruhové ekonomiky znovu používaných a recyklovaných lithium-iontových akumulátorů používaných v elektromobilech;
 • omezení používání těkavých organických látek při výrobě vozidel;
 • snížení spotřeby vody na jednotku v celosvětové výrobě do roku 2022 o 21 % vůči roku 2010.

Sociální iniciativy

Nissan za hlavní znaky svých sociálních iniciativ již dlouho považuje bezpečnost řízení a korporátní dobročinnost. Nový plán udržitelnosti staví na těchto závazcích a zároveň se zaměřuje na diverzitu a inkluzi.

Mezi iniciativy v těchto oblastech patří:

 • stanovení konečného cíle snížení počtu smrtelných nehod, jichž se účastní vozidla Nissan, na nulu, čehož se částečně dosáhne propagováním vyšší bezpečnosti vozidel pomocí více autonomních systémů, jako je ProPILOT, který bude do konce fiskálního roku 2022 nabízen ve 20 vozidlech na 20 trzích;
 • zvýšení poměru žen na manažerských pozicích na 16 % celosvětově a na 13 % v Japonsku do 1. dubna 2023, čehož se částečně dosáhne poskytováním školení v oblasti diverzity a inkluze na všech úrovních organizace a proaktivní implementací zásad práce na dálku a flexibilní pracovní doby, které budou podporovat různé pracovní styly.

Iniciativy v řízení společnosti

Plán Nissan Sustainability 2022 také zahrnuje zlepšení řízení společnosti prostřednictvím vylepšených systémů pro dodržování zásad. Nissan implementoval systém „tří linií obrany“, který zaručuje konzistentnější správu a kontrolní mechanismy dodržování zásad.

Mezi další kroky patří:

 • konzistentní komunikace ohledně sdělení týkajících se dodržování zásad na pracovišti;
 • systém správy dodržování zásad vytvořený a monitorovaný specializovaným týmem odborníků;
 • vytvoření funkce pro provádění auditu interních kontrolních mechanismů;
 • jmenování nezávislých, plně specializovaných regionálních pracovníků pro dohled nad dodržováním zásad, kteří budou hlavní linií obrany na regionální úrovni;
 • propagování příležitostí, kdy mají zaměstnanci možnost sdělit svůj názor a lze efektivně řešit problémy s nedodržováním zásad prostřednictvím systému SpeakUp společnosti Nissan pro hlášení nekorektní činnosti;
 • zlepšení korporátního řízení a dosazení nezávislých ředitelů na třetinu pozic ve správní radě.
tisková zpráva

17 Comments on “Nissan chce do roku 2022 prodávat 1 milion elektrických aut ročně”

 1. Pokud má být komplexní plán opravdu komplexní, tak
  Pokud má být komplexní plán opravdu komplexní, tak nesmějí zapomínat na jeden ze základních pilířů udržitelnosti – aktivní chlazení baterek elektromobilů. Jinak můžou řešit maximálně tak udržitelnost tělních tekutin. 😉
  Jako řidič elektromobilu na dlouhých cestách jsem kromě nabíjení na trase ochoten akceptovat eventuálně i „želvu“ s vybitou baterkou, ovšem v žádném případě „želvu“ s plně nabitou baterkou.

 2. off
  Nová generace už je tu. Konečně 😀
  True story:
  On the

  off

  Nová generace už je tu. Konečně 😀

  True story:
  On the way to stop and “get gas” to refuel our (horrible) ICE rental car in Orlando, our 2 year old asked “mommy, what’s gas??”

  “It’s this flammable liquid which burns in some cars to make them run”

  “That’s silly, mommy!”

  ICE = spalovák

   1. Elona netrápí nic, čím větší obrat, tím větší
    Elona netrápí nic, čím větší obrat, tím větší ztráta a žádný problém. V roce 2020 plánuje 5 mld. obrat a tak bude i 5 mld. ztráta, všichni jsou spokojeni a firmě se skvěle daří 🙂

    EBITDA je naprosto nepodstatný údaj, důležité je vyrábět i když na dluh.

    gurufocus.com/term/EBITDA/TSLA/EBITDA/Tesla-Inc

Napsat komentář