Mercedes-Benz testuje své elektrické a vodíkové tahače

Jízdy s elektrickými nákladními vozidly Mercedes-Benz v Tyrolsku vedou do nadmořské výšky až 1560 metrů.

Nákladní vozidla společnosti Daimler Truck s neutrální bilancí provozních emisí CO2 úspěšně absolvovala v alpských kulisách Tyrolska jízdy do nadmořské výšky až 1560 metrů. Přitom se jednalo jak o dvě varianty prototypu Mercedes-Benz GenH2 Truck, jejichž pohon s palivovými články používá vodík, tak o téměř sériový tahač návěsů Mercedes-Benz eActros 300 s akumulátorovým elektrickým pohonem pro rozvážkovou dopravu.

Daimler Truck těmito vozidly ukazuje, že obě technologie pohonu s neutrální bilancí emisí CO2 dokážou optimálně pokrýt různé možnosti využití vozidel ve vozových parcích zákazníků. Společnost Daimler Truck si stanovila jasný směr strategického vývoje a při elektrifikaci svého portfolia realizuje dvojitou strategii založenou na využití pohonů napájených jak sadami akumulátorů, tak palivovými články na vodík

Dr. Dalibor Dudic, vedoucí projektů vozidel Mercedes-Benz Trucks ve společnosti Daimler Truck AG, k tomu říká: „Pohony na základě vodíku a akumulátorových sad jsou pro zcela bezemisní přepravu budoucnosti nepostradatelné. Model eActros s akumulátorovým elektrickým pohonem slouží již v běžném rozvážkovém provozu mnoha zákazníkům v celé Evropě. S modelem eActros LongHaul pro plánovatelnou dálkovou dopravu jsme na cílové rovince k sériové výrobě. Ve druhé polovině tohoto desetiletí bude pak následovat sériová verze našeho nákladního vozidla GenH2 Truck s palivovými články pro mimořádně náročné přepravní úkoly. Tady v Tyrolsku jsme ukázali, že obě technologie pohonu fungují absolutně spolehlivě a podávají vysoké výkony.“

Nákladní vozidla s palivovými články: vodík bude možné používat ve dvou skupenstvích

Daimler Truck vyslal na jízdy Tyrolskem hned dvě varianty prototypu Mercedes-Benz GenH2 Truck. Verze poháněná zkapalněným vodíkem jezdila několik dnů oběma směry na celkem 70 kilometrů dlouhé trase mezi Innsbruckem a Brennerem. Brennerský průsmyk je s cca 2,5 milionu průjezdů nákladních vozidel za rok jednou z hlavních tepen evropské nákladní dopravy. Souprava byla před jízdami naložena na celkovou hmotnost 40 tun.

Další prototyp GenH2 Truck, poháněný vodíkem v plynném skupenství, jezdil současně na 40kilometrové trase mezi Innsbruckem a lyžařským areálem „Axamer Lizum“ v nadmořské výšce 1560 metrů. Tyto jízdy na trase s náročnou topografií názorně ukázaly připravenost palivových článků na provoz v různých nadmořských výškách.

Vozidlo doplňovalo palivo na vodíkové čerpací stanici v provozním areálu rakouské potravinářské společnosti MPREIS. Firemní centrála MPREIS ve Völsu vyrábí ve vlastním elektrolyzéru „zelený“ vodík prostřednictvím energií z obnovitelných zdrojů, a společnosti Daimler Truck toto palivo poskytla v rámci zkušebních a předváděcích jízd.

Daimler Truck z dlouhodobého hlediska upřednostňuje při vývoji vodíkových pohonů kapalný vodík. V porovnání s plynným vodíkem má tento nositel energie v kapalném skupenství výrazně vyšší hustotu energie na jednotku objemu.

Díky tomu lze přepravovat více vodíku, což výrazně prodlužuje dojezd. Vozidlo tak může nabídnout výkonnost, která je porovnatelná s konvenčními nákladními vozidly na naftu. Cílem vývoje je dojezd až 1000 kilometrů nebo ještě více bez zastávek kvůli doplňování paliva.

Toto nákladní vozidlo je tak vhodné pro mimořádně flexibilní a náročný provoz především v důležitém segmentu těžké dálkové dopravy. Se zahájením sériové výroby nákladních vozidel na vodík se počítá ve druhé polovině tohoto desetiletí.

Akumulátorový elektrický pohon v rozvážkové dopravě: tahač eActros 300 se začne sériově vyrábět na podzim

Model eActros 300 jako tahač absolvoval za realistických podmínek pravidelné jízdy v okolí Innsbrucku. K tomuto vozidlu lze při dodržení největší přípustné délky soupravy připojit všechny běžné evropské návěsy. Základem elektrického tahače je stejná technologie jako u modelu eActros 300/400. Tři sady akumulátorů, každá s instalovanou kapacitou 112 kWh, umožňují dojezd na jedno nabití až 220 km.

Vozidla eActros 300 lze nabíjet výkonem až 160 kW. Z běžného stojanu pro rychlé nabíjení stejnosměrným nabíjecím proudem 400 A lze tři sady akumulátorů nabít z 20 na 80 procent za dobu, která jen nepatrně přesahuje jednu hodinu. Elektrické nákladní vozidlo v rámci řady zkušebních jízd již v uplynulém roce úspěšně překonalo Arlberský průsmyk v Rakousku. Testovací trasy vedly zčásti do nadmořských výšek více než 1800 metrů. Spuštění sériové výroby tahače je plánováno na letošní podzim.

Akumulátorový elektrický pohon v dálkové dopravě: zahájení sériové výroby modelu eActros LongHaul v roce 2024

Sériově vyráběná verze modelu eActros LongHaul bude mít dojezd cca 500 km bez nabíjecích zastávek a v roce 2024 bude podle plánů připravena pro sériovou výrobu. V modelu eActros LongHaul nalézají uplatnění sady akumulátorů s technologií lithium-železo-fosfátových akumulátorových článků (LFP), které se vyznačují především dlouhou životností. Sady akumulátorů sériově vyráběného modelu eActros LongHaul bude možné nabít z 20 na 80 % kapacity z nabíjecího stojanu o výkonu cca 1 MW za výrazně méně než 30 minut.

Daimler Truck důsledně realizuje dvojitou strategii založenou na vodíku i akumulátorech

Daimler Truck se jako jeden z největších výrobců užitkových vozidel na světě zavázal k plnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu. Cílem je nabízet do roku 2039 na klíčových globálních trzích (EU30, USA, Japonsko) pouze nová vozidla s klimaticky neutrálním provozem.

Akumulátorová elektrická nákladní vozidla jsou správnou volbou pro rozvážkovou dopravu i pro dálkovou dopravu s pravidelným provozem na plánovatelných trasách s vhodnými vzdálenostmi a možnostmi pro nabíjení.

Pohony na vodík mohou být lepším řešením především pro velmi flexibilní a mimořádně náročné úkoly při přepravě těžkých nákladů a v dálkové dopravě. Pro úspěšný přechod na bezemisní technologie je kromě toho rozhodující také dostupnost příslušné infrastruktury a dostatečného množství „zelené“ elektrické energie.

Společnost Daimler Truck je přesvědčena o tom, že rychlé a nákladově optimalizované pokrytí této poptávky po energii je možné pouze s využitím obou technologií.

zdroj: tisková zpráva, foto: Daimler Truck

One Comment on “Mercedes-Benz testuje své elektrické a vodíkové tahače”

Napsat komentář