Malá kogenerace se stává standardem po celé ČR

Malá kogenerace se stává standardem v teplárenství po celé České republice. Jde tak o další důkaz nástupu decentralizace energetiky.

Pohled do otevřené kogenerační jednotky
foto: ČEZ Energo

Největší provozovatel malých kogeneračních jednotek, ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO, zprovozní další „kogeneračky“, tentokrát v Klatovech a Sušici. Celkově už ČEZ Energo provozuje v Česku 143 kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 117 MW a tepelném výkonu 229 MW, takže se již vyrovnají jednomu velkému klasickému elektrárenskému bloku.

Kogenerační jednotky (z anglického slova cogeneration, tedy spolu-výroba) jsou minielektrárnami a miniteplárnami, v nichž se společně vyrábějí elektřina i teplo. Jako palivo je využíván zemní plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí. U klasických elektráren uniká teplo bez využití do okolí, kogenerační jednotka ho dále využívá. Jedná se o moderní technologii, která garantuje vysokou účinnost využití energie přesahující 90 %.

V Sušici půjde o modernizaci a výměnu stávajících jednotek za nové. V Klatovech pak dojde k instalaci vůbec první zcela nové kogenerační jednotky v tamní kotelně v Plánické ulici. ČEZ Energo spadá pod ČEZ ESCO (Energy Service Company), což je dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí.

ČEZ Energo provozuje v současné době v Sušici devět kogeneračních jednotek v pěti kotelnách. Ve čtyřech z nich budou již dožívající kogenerační jednotky letos vyměněny za nové. Modernizace s sebou přinese i navýšení instalovaného elektrického výkonu o 0,8 MW.

„Město Sušice je s provozováním našich kogeneračních jednotek dlouhodobě spokojeno. Proto jsme závěrem loňského roku podepsali nájemní smlouvu na 15 let pro umístění nových jednotek a zároveň 15letou smlouvu na dodávky tepla s provozovatelem tepleného hospodářství Bytservis Sušice,“ doplňuje David Bauer, generální ředitel ČEZ Energo. „Předpokládaná investice je zhruba 76 milionů korun. Projekční práce již byly zahájeny, má je na starosti dceřiná společnost ENESA, a stavební povolení se právě vyřizuje.“

ČEZ Energo provozuje v Sušici celkem 9 kogeneračních jednotek, a to v kotelnách v ulicích Kaštanová, Sirkařská, Pravdova, Na Hrázi a Villaniho (ZŠ Lerchova) o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1,802 MWe a tepelném výkonu 2,504 MWt. Celkem tak ročně vyrobí 5 400 MWh elektrické energie a 7 500 MWh tepelné energie, což představuje dodávku 27 000 GJ tepla ročně.

Pouze kotelna v ulici Villaniho zůstane beze změny. V ostatních pak proběhne zásadní modernizace, která mimo jiné obnáší i výstavbu nových kogeneračních jednotek. „Počítáme totiž s tím, že tam kde jsou nyní dvě jednotky bude jen jedna, ovšem výkonnější, s vyšší účinností a s nižšími emisemi vypouštěných spalin. V případě tří jednotek rovněž dvě nahradíme zcela novou “ vysvětluje David Bauer.

Již v březnu také ČEZ Energo podepsalo smlouvy s městem Klatovy a městskou společností Klatovská Teplárna na dodávky tepla z kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 800 kW. Projekční práce již byly zahájeny, dodavatelem projektu jsou ČEZ Energetické služby. Jedná se o investiční akci za přibližně 26 milionů korun. „Předpokládané zahájení provozu kogenerační jednotky je v dubnu příštího roku a celkem budeme dodávat ročně 10 000 GJ tepla po dobu patnácti let,“ dodává David Bauer.

tisková zpráva

Jeden komentář u “Malá kogenerace se stává standardem po celé ČR”

  1. to slovo „malá“ je z množiny slov kde je 230V nízke
    to slovo „malá“ je z množiny slov kde je 230V nízke napätie 🙂
    doteraz čo som sa o vyrábané kogeneračné jednotky zaujímal, tak by teplom utiahli vchod bytovky s 10+ podlažiami a elektrinu na svietenie na tom schodišti. nič nenšie.

Napsat komentář