Kia vyvíjí pokročilý systém alkalické elektrolýzy vody, má zálusk na zelený vodík

Kia a Hyundai Motor s firmou Next Hydrogen podepsaly memorandum o porozumění s cílem vyvinout pokročilý systém alkalické elektrolýzy vody pro ekonomicky životaschopnou výrobu zeleného vodíku.

Jihokorejský koncern Hyundai, pod který značka Kia spadá, má s vodíkem velké plány. Na obrázku je koncept vodíkového SUV z roku 2017, ze kterého nakonec vznikl model Hyundai Nexo. Tohle auto na vodík už se dnes běžně prodává a ujede přes 700 km na jedno naplnění vodíkové nádrže.
foto: Hyundai

Kia Corporation a Hyundai Motor Company podepsaly memorandum o porozumění s kanadskou společností Next Hydrogen Corporation (dceřiná firma Next Hydrogen Solutions Inc.), zaměřující se na technologie elektrolýzy vody, s cílem posunout snahy o rozvoj světové vodíkové společnosti prostřednictvím hospodárné výroby čistého vodíku.

Uvedené firmy v rámci dohody společně vyvinou systém alkalické elektrolýzy vody a příslušný elektrolytický svazek pro účely ekonomicky životaschopné výroby zeleného vodíku a zkoumání nových obchodních příležitostí a technologických aplikací.

Dnes používané způsoby výroby čistého vodíku jsou drahé a časově náročné. Kia, Hyundai Motor (HM) a Next Hydrogen proto chtějí zlepšit cenovou konkurenceschopnost čistého vodíku se zohledněním regionálních klimatických podmínek a prostředí.

Uvedené firmy, které rozšiřují své výchozí podklady zkoumáním silných a slabých stránek nejrůznějších současných technologií elektrolýzy vody, se dohodly, že z nabízených technologií elektrolýzy budou zkoumat možnosti systému alkalické elektrolýzy.

Z dnes dostupných způsobů elektrolýzy vody je systém alkalické elektrolýzy považován za technologii, která se řadí k nejdůkladněji vyzkoušeným a prověřeným, včetně dlouhé historie výzkumu a vývoje. Další výhodou je možnost výroby velkého objemu vodíku a používání relativně levných katalyzátorů, což přispívá k nízkým nákladům na celé zařízení.

Cílem je dále posunout technologie kolem elektrolytického svazku, tedy jádra systému alkalické elektrolýzy vody, aby bylo možné snížit náklady na vybudování systému a jeho údržbu i provoz.

Zásadním přínosem je, že po zdokonalení parametrů technologie elektrolytického svazku v rámci procesu alkalické elektrolýzy vody bude možné vyvinout nový svazek, který lze provozovat za vysoké proudové hustoty, a vyrábět tak zelený vodík za ekonomicky životaschopných podmínek.

Vysoká proudová hustota znamená, že se zvyšující se elektrickou energií roste i objem vodíku vyrobeného systémem alkalické elektrolýzy vody. Systém alkalické elektrolýzy vody se svazkem podporujícím vysokou proudovou hustotu tak může dosahovat vyšší ekonomické účinnosti díky většímu množství vyrobeného vodíku na stejném prostoru.

Nově vyvinutý elektrolytický svazek . Kia a HM budou rovněž dohlížet na výsledky testování nového svazku. Pilotní testování je naplánováno na příští rok, přičemž firmy budou zkoumat i možné technologické aplikace a obchodní využití.

Existuje řada druhů vodíku podle konkrétního způsobu jeho výroby, nicméně příhodně označený „zelený“ vodík je jednou z nejčistších variant, při jejíž výrobě nevznikají žádné uhlíkové emise, neboť vodík je produkován elektrolýzou vody s využitím energie z obnovitelných zdrojů, např. původem z pobřežních větrných elektráren. Zelený vodík, pro svoji ekologičnost nazývaný „palivem budoucnosti“, má potenciál revolučním způsobem proměnit odvětví průmyslu i dopravy.

Kromě zeleného vodíku existuje tzv. „šedý“ vodík, vyráběný s z fosilních paliv, při jejichž spalování se do ovzduší uvolňují emise CO2, resp. tzv. „modrý“ vodík, který se vyrábí stejným způsobem, avšak díky technologiím pro zachycování uhlíku se oxid uhličitý nevypouští do ovzduší, ale je ukládán hluboko pod zem.

Vzhledem k vysokým výrobním nákladům dnes řada vodíkových firem z celého světa zkoumá způsoby vylepšení stávajících technologií elektrolýzy vody k hospodárnější výrobě zeleného vodíku. Tento cíl spojil i HMG a Next Hydrogen s plánem vyvinout technologii hospodárnější výroby vodíku.

Skupina Hyundai Motor Group (HMG), do níž spadají mj. firmy Kia a Hyundai Motor, nedávno představila svoji novou značku „HTWO“, reprezentující špičkový systém vodíkových palivových článků. Uvedená Skupina nyní stupňuje svoji snahu vyvinout systém vodíkových palivových článků příští generace, který by bylo možné uplatnit pro nejrůznější formy mobility, např. pro městskou leteckou mobilitu (UAM), automobilovou dopravu, plavidla, vlaky a další.

tisková zpráva

5 komentářů u “Kia vyvíjí pokročilý systém alkalické elektrolýzy vody, má zálusk na zelený vodík”

 1. Minulý týden jsem se na konferenci vodíkářů ptal, zda
  Minulý týden jsem se na konferenci vodíkářů ptal, zda už přišli s něčím novým, nebo stále platí jimi v prezentacích přiznané:
  Toyota Mirai ujede na 1 kg H2 100 km.
  Elektrolýzou čistě vyrobíme H2 1 kg za použití 65 kWh elektřiny.
  Na 65 kWh elektřiny má Hyundai Ioniq dojezd 400-700 km.
  Infrastrukturu z hlediska zásuvek má elektromobil všude.
  Vodíkový nemá žádnou a plnička je řádově dražší než rychlonabíječka.
  V Ostravě chtějí vodíkáři vyrábět H2 z koksárenského plynu. I když by ten koksárenský plyn lehčeji využili do stávajících plynobusů, kterých tu máme mraky v MHD i meziměstské veřejné dopravě.
  Shrnuto dnes je vodík ekonomický totální nesmysl a velká výzva pro vědce, aby se to změnilo.

Napsat komentář