Kia představuje nové klimatizační technologie pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru

Hyundai, pod který spadá i značka Kia, představil několik nových technologií ke zlepšování kvality ovzduší v kabině.

Tři nové technologie k udržování optimální kvality ovzduší v kabině vozidel se představí v několika plánovaných nových modelech Kia a Hyundai
foto: Kia

Skupina, jejíž součástí je automobilka KIA si je vědoma rostoucího zájmu o kvalitu ovzduší a v této souvislosti představila tři nové technologie klimatizace – ‘After-Blow’, režim ‘Multi-Air’ a ukazatel ‘Fine Dust’.

Zmiňované technologie budou uvedeny nejprve ve vybraných modelech na korejském trhu a do budoucna se rozšíří do plánovaných vozidel značek Kia, Hyundai a Genesis.

Technologie ‚After-Blow‘

‘After-Blow’ (dofukování) zajišťuje vysušení kondenzátu na výparníku klimatizace a potlačuje růst plísní, které jinak způsobují zápach za horkých dnů.

Po vypnutí motoru se kondenzát na výparníku přibližně 30 minut vysouší přirozenou cestou; následně se na 10 minut aktivuje funkce ‘After-Blow’ k vysušení zbytkového kondenzátu na výparníku i ve vzduchových kanálech.

Soustava klimatizace k tomuto účelu automaticky otevírá přívod vzduchu zvenčí, aby nedocházelo k hromadění vlhkosti. Uvedená technologie pomocí inteligentního senzoru baterie (IBS) monitoruje stav nabití baterie a v případě přílišného poklesu funkci vypne, aby se zamezilo vybití. Rovněž se deaktivuje v případě, že se klimatizace nějakou dobu nepoužívá nebo pokud je venku nízká teplota.

Režim ‚Multi-Air‘

Nový režim ‘Multi-Air’ používá více výdechů soustavy klimatizace a topení s cílem zajistit příjemnější prostředí v kabině s jemným prouděním vzduchu.

V případě aktivace tohoto režimu se vzduch kromě klasických výdechů ventilace rozptyluje prostřednictvím nově doplněných štěrbin rozvodu vzduchu v předních sedadlech.

Celkový objem přiváděného vzduchu zůstává stejný, avšak díky jemnějšímu rozptylování se zamezuje přímému náporu vzduchu na členy posádky. Uvedený režim může řidič volitelně zapínat a vypínat.

Technologie ukazatele ‚Fine Dust‘

Ukazatel ‘Fine Dust’ (jemný prach) měří v reálném čase kvalitu ovzduší v kabině a poskytuje vybrané informace, na jejichž základě může řidič snáze regulovat kvalitu vzduchu.

Ukazatel uvádí koncentraci a úroveň ultrajemných částic znečištění (PM 2.5) uvnitř vozidla. K tomu se využívají celočíselné hodnoty a barvy pro snazší srozumitelnost: modrá pro 0 až 15 μg/m3, zelená pro 16 až 35 μg/m3, oranžová pro 36 až 75 μg/m3 a červená pro 76 μg/m3 nebo vyšší.

Pokud úroveň ultrajemných částic překročí 36 μg /m3 (a funkce je zároveň zapnuta), spustí se režim čištění vzduchu ke zlepšení kvality ovzduší v kabině. Systém čištění vzduchu automaticky nastavuje objem vzduchu od 3 do 8, přepíná na režim recirkulace a aktivuje soustavu klimatizace ke snížení vlhkosti v interiéru.

Pokud se kvalita vzduchu v režimu čištění nezlepší, je to zároveň připomínka řidiči na nutnost výměny filtrů klimatizace nebo vyčištění sedadel a koberečků.

tisková zpráva

Čtyři komentáře u “Kia představuje nové klimatizační technologie pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru”

Napsat komentář