Kia: do roku 2030 bude víc než polovina prodaných aut elektrifikovaných

Automobilka Kia v pátek 5.dubna na Dni investorů s CEO, pořádaném v korejském Soulu, odhalila aktuální podobu své budoucí obchodní strategie společně s finančními výsledky.

V rámci Dne investorů Kia aktualizovala svoji středně- až dlouhodobou obchodní strategii se zaměřením na elektrifikaci a vozidla PBV. Kia potvrdila svůj cíl do roku 2030 prodávat 4,3 miliony vozidel ročně včetně 1,6 milionu elektromobilů (BEV). Plánovaný roční prodejní cíl v objemu 4,3 milionu vozidel v roce 2030 je o 34,4 procenta vyšší než cíl pro rok 2024 (roční prodeje v objemu 3,2 milionu kusů).

Společnost má dále ambice stát se přední značkou elektromobilů s rostoucím podílem elektrifikovaných modelů v rámci celkových prodejů – počítaje v to hybridní vozidla (HEV), plug-in hybridy (PHEV) a akumulátorové elektromobily s plánovanými ročními prodeji 2,48 milionu vozidel (tj. 58 procent celkových prodejů značky Kia) v roce 2030.

Posílení nabídky elektrifikovaných modelů a pružná výroba

Zatímco očekávání ohledně dlouhodobé poptávky po elektromobilech do roku 2030 zůstávají beze změny, tempo růstu poptávky se v krátkodobém horizontu může ukázat jako kolísavé. Poptávka po elektromobilech může být ovlivněna řadou faktorů, jako například slabším hospodářským růstem ve světě, omezením pobídek na nákup elektromobilů nebo pomalejším budováním dobíjecí infrastruktury.

SOUVISEJÍCÍ: Kia a Hyundai budou v Indii využívat místní baterie pro své elektromobily

Kia bude usilovat o maximální pružnost budování modelové nabídky, aby byla schopna agilně reagovat na změny tržního prostředí. Kia plánuje rozšířit svoji nabídku hybridních elektrických vozidel (HEV) ze šesti modelů v roce 2024 na devět modelů do roku 2028; hybridní varianta pohonu by přitom měla být k dispozici pro většinu klíčových modelů této značky.

V reakci na změny na trhu s elektromobily se Kia chystá do roku 2026 uvést šest modelů elektromobilů, počínaje plánovaným modelem EV3 v roce 2024; následovat budou modely EV2, EV4 a EV5 na klíčových trzích včetně Spojených států, Evropy a Jižní Koreje. Na rozvojových trzích firma uvede dva modely elektromobilů určených pro tuto oblast, jako například Carens EV pro indický trh.

Značka dále plánuje při výrobě elektromobilů i vozidel s konvenčním pohonem využívat 13 závodů po celém světě, jmenovitě sedm závodů v Jižní Koreji a šest v zahraničí. Dále bude v Jižní Koreji provozovat dva závody zabývající se výlučně výrobou elektromobilů.

Konkurenceschopné produkty a diferencované služby

Kia dále hodlá prosazovat různorodou politiku v reakci na nástup konkurenčních čínských značek, kdy bude posilovat konkurenceschopnost svých produktů, rozvíjet celosvětový systém poskytování servisu a náhradních dílů, vstupovat na nové trhy s vozidly PBV a využívat čínské závody k dodávkám na další rozvojové trhy.

Kia bude posilovat stávající produktovou a kvalitativní konkurenceschopnost na rozvojových trzích s plánem rozšířit své online služby do regionu Asie a Tichomoří, Středního východu a Střední a Jižní Ameriky tak, aby do roku 2026 poskytovala funkce konektivity celkem ve 74 zemích.

Kia dále chce rozšiřovat schopnosti svých vozidel – počet modelů podporujících technologie vzdáleného přístupu (OTA) rozšíří na 18 a současně zvýší podíl instalací pokročilých systémů na podporu řízení (ADAS) na více než 63 % modelů.

Tento přístup značka podpoří zvyšováním spokojenosti se zákaznickými službami, jako je např. poskytování služeb s využitím 6200 míst po celém světě vč. bezmála 34 000 kvalifikovaných techniků, jakož i dodávky dílů v souladu s potřebami zákazníků a pokračující rozvoj digitálních služeb Kia.

Kia dále plánuje podpořit novou poptávku na základě inovací a flexibility svých obchodních aktivit na poli PBV. V rámci výroby vozidel PBV pro trhy B2B (vyžadující vozidla pro nejrůznější komerční účely) Kia uplatní svoji platformu a systém pružné výroby; kromě toho se bude snažit podporovat poptávku B2C.

Kia též bude využívat své čínské závody k uspokojení poptávky na rozvojových trzích, která by do roku 2027 měla dosáhnout 250 000 kusů.

Optimalizované a flexibilní obchodní aktivity

Jakkoli značka Kia pokračuje v růstu, celosvětová poptávka po vozidlech zůstává na předcovidové úrovni, valnou měrou kvůli slabší kupní síle způsobené vysokými úrokovými sazbami a inflací. Zároveň se řada výrobců elektromobilů rozhodla agresivně investovat s cílem konkurovat nižší cenou.

Kia na tuto situaci odpoví nejprve udržováním vhodné úrovně zásob prostřednictvím pružné výroby a provozu. Následně se Kia bude snažit maximalizovat hodnotu pro zákazníky cestou prosazování optimální strategie řízení pobídek s nejvyšší zůstatkovou hodnotou.

Značka bude i nadále zákazníkům nabízet inovativní produkty a zlepšovat uživatelské zkušenosti. Například bude využívat technologii generativní umělé inteligence k zajišťování palubních hlasových služeb AI – jejich premiéra je naplánována na letošní rok v modelech EV3 a K4.

Kia plánuje do roku 2030 navýšit prodej elektrifikovaných modelů na 2,48 milionu vozidel, kdy by měly mít 58% podíl v rámci celkových prodejů; 882 000 prodaných vozidel by měly představovat hybridy a plug-in hybridy. To znamená nárůst o tři procentní body oproti loňskému cíli a posílení strategie značky změnit strukturu vlastních prodejů s ještě vyšším zaměřením na nabídku elektrifikovaných modelů.

V návaznosti na pokračující poptávku po hybridech plánuje Kia vyvíjet hybridní pohony příští generace s lepšími schopnostmi, vyšším točivým momentem a nižší spotřebou paliva, jakož i uplatňovat tyto pokročilé systémy napříč různými segmenty vozidel a rozšiřovat schopnosti pružné výroby pro hybridní modely i vozidla s konvenčním pohonem.

Kia plánuje pokračovat v růstovém trendu vytvořením kompletní modelové nabídky elektromobilů pro klíčové trhy, zvyšováním konkurenceschopnosti produktů a vytvářením nové poptávky prostřednictvím vozidel PBV. Kromě toho chce Kia posílit diferenciaci značky na rozvojových trzích cestou vysoce kvalitních zákaznických zkušeností a schopnosti reagovat na růst zákaznické poptávky díky diverzifikované výrobní základně.

Strategie elektromobilů: rozšíření na 15 čistě bateriových elektromobilů v roce 2027

Středně- až dlouhodobá obchodní strategie Kia se bude i nadále zaměřovat na elektrifikaci a rozvoj PBV – a za tímto účelem bude do roku 2027 nabízet celkem 15 elektromobilů. To znamená o jeden elektromobil více než původních 14, k nimž se značka v zavázala v předchozím prohlášení. V tomto počtu jsou zahrnuty i nové elektromobily – EV2, EV3, EV4 a EV5, resp. dva modely PBV – PV5 a PV7.

Kia chce kromě toho zlepšovat parametry akumulátorů a zajistit konkurenceschopnost nákladů; proto se zaměří na modernizaci své technologie cestou zvyšování hustoty energie a prodlužování dojezdu s využitím potenciálu akumulátorů typu nikl-kobalt-mangan (NCM). Značka bude nicméně nabízet různá provedení akumulátorů včetně lithium-železo-fosfátových (LFP), aby naplnila různorodé potřeby globálních trhů.

Kia rovněž prosazuje strategii rozvoje dobíjecí infrastruktury po celém světě. Značka plánuje do roku 2030 vybudovat v Jižní Koreji více než 5400 stanic s označením E-pit (doposud jich bylo vybudováno 482). Kia chce dále v rámci společného projektu IONNA do roku 2030 využívat přes 30 000 dobíjecích stanic v Severní Americe. V Evropě firma vybuduje více než 17 000 dobíjecích stanic prostřednictvím své partnerské spolupráce s IONITY.

Nové služby založené na konektivitě, jako např. aktualizace prostřednictvím vzdáleného přístupu (OTA), funkce na vyžádání (FoD) a platby z vozidla, chce Kia postupně prosazovat i na rozvojových trzích. Kromě toho Kia plánuje i nadále vylepšovat své technologie konektivity založené na nejnovější síti 5G, jako například pokročilé systémy OTA a snižování spotřeby paliva s podporou umělé inteligence (AI).

Firma se také intenzivně zaměří na rozvoj softwarově definovaných vozidel (SDV); za tímto účelem bude vyvíjet integrovanou platformu umožňující zužitkovat synergie mezi systémovým hardwarem a softwarem a kombinaci vysoce výkonných palubních počítačů s vysokorychlostní konektivitou a nejnovějšími technologiemi umělé inteligence na podporu funkčnosti a bezpečnosti.

Kia modernizuje své technologie asistenta pro jízdu na dálnici (HDA); chystá se pokračovat ve vývoji přesných senzorů s vysokým rozlišením a softwaru autonomního řízení tak, aby do roku 2026 tento systém podporoval autonomní řízení ve městě.

Kia kromě toho plánuje uvádět další varianty elektromobilů v provedení GT, jako např. EV9 GT v lednu 2025. Značka chce zužitkovat možnosti aktualizací OTA ve prospěch maximální funkčnosti a jízdních schopností vozidel. Zde uplatní své nejnovější softwarové technologie, jako například architekturu vozidel příští generace, vysoce výkonné centrální počítače, integrované operační systémy a software vestavěný do řídicích jednotek.

V roli „průkopníka PBV“

V rámci Dne investorů s CEO 2024 byla představena i podrobná vize aktivit v oblasti PBV. Po uvedení vlastní „Platformy za horizont vozidel – Platform Beyond Vehicle (PBV)“ na veletrhu CES 2024 si společnost určila roční prodejní cíl 250 000 vozidel PBV v roce 2030 vč. nových modelů Kia PV5 a PV7 – v objemu 150 000, resp. 100 000 kusů.

Kia uvede svůj první model PBV, kterým v roce 2025(*) bude středně velké PV5, signalizující nástup obchodních aktivit na poli PBV. V návaznosti na to značka v roce 2027 představí v rámci této modelové nabídky vozidlo PV7, tedy velké PBV s velkorysou nabídkou prostoru.

Uvedený cíl se opírá o systém pružné výroby, vyhrazená zákaznická řešení PBV a synergie s budoucími obchodními aktivitami skupiny HMG včetně autonomního řízení, robotiky a technologií letecké mobility (AAM).

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář