Jezdíte bateriovým elektromobilem? Pomozte s průzkumem

V České republice je provozováno bezmála 24 tis. osobních bateriových elektromobilů, které mají k dispozici více než 4 600 veřejných dobíjecích bodů (bližší informace viz aktuální statistiky).

Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy realizuje v roce 2024 prostřednictvím webových stránek Čistá doprava on-line průzkum „Zvyklosti při dobíjení bateriových elektromobilů“, jehož výsledky pomohou mimo jiné s koncepčním plánováním rozvoje elektromobility v České republice.

TIP: POMOZTE S PRŮZKUMEM

„Průzkum je zaměřen na vlastníky nebo uživatele osobních bateriových elektrických vozidel a je strukturován do několika otázek, jejichž vyplnění zabere řádově několik minut. Otázky jsou zaměřeny na parametry užívaného elektromobilu, způsob jeho provozu, a především na zvyklosti dobíjení jak v režimu neveřejného (zpravidla doma nebo ve firmě), tak veřejného dobíjení. Finální výsledky průzkumu zveřejníme do konce roku 2024 na webových stránkách cistadoprava.cz,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

„Z šetření chceme mj. kvantifikovat podíl veřejného a neveřejného dobíjení, ale zajímají nás i související oblasti jako možnosti dobíjení z fotovoltaické elektrárny, využívání speciální distribuční sazby určené pro dobíjení elektromobilů apod. Výsledky budeme pečlivě analyzovat právě s ohledem na další koncepční rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, kterou dlouhodobě podporujeme prostřednictvím výzev v Operačním programu Doprava,“ doplňuje Jan Bezděkovský, pověřenec ministra pro čistou mobilitu z Ministerstva dopravy.

Jak bude průzkum probíhat? Účast veřejnosti je zcela dobrovolná, vlastníci nebo uživatelé vyplní, zcela anonymně, údaje o svých zvyklostech při dobíjení bateriových elektromobilů.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář