Evropským „Městem bez sazí“ byl vyhlášen švýcarský Curych

redakce - 30 Duben 2015

Město Curych se stalo vítězem evropského žebříčku „Města bez sazí“, který zhodnotil 23 významných evropských měst z hlediska jejich úsilí o zlepšení kvality ovzduší. auto žebříček města bez sazí http://www.sootfreecities.eu

Kompletní žebříček měst bez sazí najdete na www.sootfreecities.eu
foto: sootfreecities.eu

Další nejlépe hodnocená města jsou dánská Kodaň, rakouská Vídeň a švédský Stockholm. Praha v hodnocení obsadila 15. až 17. místo. Vůbec nejhůře byl hodnocen Lucemburk, následován Lisabonem.

Žebříček „Města bez sazí“ připravila německá ekologická organizace BUND za podpory členských organizací evropské platformy neziskových organizací European Environmental Bureau (EEB).Hodnocení bylo financováno projektem Clean Air a kampaní Sootfree for Climate (Bez sazí pro klima).

„Cílem této aktivity bylo zhodnotit, jak různá evropská města přistupují k problému znečištění ovzduší, neboť podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zhruba třetina obyvatel městských oblastí musí dýchat vzduch, který je znečištěný více než dovolují limity Evropské unie. Ovšem až více než 90% obyvatel těchto oblastí dýchá vzduch znečištěný více než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) z hlediska ochrany zdraví,“ uvedl MUDr.Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Curych v hodnocení uspěl nejlépe díky své komplexní politice snižování emisí a podpoře čistějších forem dopravy. V případě Curychu a Kodaně hodnocení ocenilo snížení počtu automobilů a omezení týkající se nejvíce znečišťujících automobilů, kamionů nebo stavební mechanizace. Oceněno bylo také rozšíření čistějších forem dopravy, jako MHD, městská cyklistika nebo podmínek pro pěší.

Žebříček „Města bez sazí“ (Sootfree Cities) hodnotil 23 evropských měst podle 9 kritérií týkajících se dopravy jako podpora udržitelné dopravy, management dopravy, veřejné zakázky nebo ekonomické nástroje, jako je mýtné nebo parkování.

Hodnocení bralo také v úvahu, jak jsou města úspěšná ve snižování znečištění měřeném na městských dopravních monitorovacích stanicích, příprava či zavádění nízkoemisních zón nebo regulace stavební mechanizace.

Hodnocení se soustředilo na opatření, která byla zavedená v posledních 5 letech nebo byla zahrnuta do plánů pro zlepšování kvality ovzduší a jsou nyní zaváděna.

„Města mohou udělat mnoho pro zlepšení kvality ovzduší, ale jsou také vystavena určité míře znečištění, která ovlivnit nemohou. To zahrnuje znečištění, které pocházíz oblastí mimo měst, jako jsou emise ze zemědělství nebo z průmyslu," uvedla Louise Duprez z EEB a dodala: „EU by měla být v tomto ohledu ambicióznější.“

Evropská města dnes narážejí na úrovní na některá nedostatečná opatření pro ochranu ovzduší. EU by měla zavést pro silniční vozidla účinná pravidla, která by regulovala emise v reálných jízdních podmínkách,a efektivní limity emisí pro stavební mechanizaci.

EU by také měla přijmout dlouho odkládané národní emisní stropy pro znečištění v letech 2020, 2025 a 2030. Jejich smyslem je omezit celkové množství škodlivin, které smí vypouštět každý členský stát.

To by v konečném důsledku snížilo množství dálkově přenášených emisí a přispělo částečně ke zlepšení ovzduší ve městech díky snížení tzv. pozaďového znečištění.

„Praha byla hodnocena ve většině kritérií průměrně. Velmi dobře byla hodnocena pražská . Naopak velmi špatně bylo hodnoceno to, že Praha nemá žádná opatření týkající se emisí ze stavební mechanizace,“ uvedl Miroslav Šuta.

„Hodnocení Prahy také zvýšilo slibované zavedení nízkoemisní zóny a opatření pro podporu pěších a cyklistů. Bude tedy záležet na současném vedení města, zda si Praha v příštím hodnocení polepší nebo zda se v žebříčku propadne,“ dodal.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář
Obrázek uživatele Radovan

Metro OK, tramvaje OK, ale autobusy v Praze tragédie. Toho smradu na každém uzlu metra či konečné tramvají, kde se v rámci Základního komunikačního systému autobusy hromadí a vyjíždějí dále mimo trasy metra a tramvají. A nejde jen okraj Prahy, ale třeba taky Anděl na Smíchově. Proč už dnes nejezdí na plyn? Proč zde nejsou elektrobusy? Odpověď - protože korupce. Ne nadarmo je jedním z marketingových hesel prodejců fleetových elektrovozidel - Elektřina se nedá ukrást, zatímco nafta a benzín ano.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ale Radovane - proč vzdělanci z VŠB Ostrava nedokáží být pro Prahu příkladem, a to co vytýkáte Praze neprosadíte v Ostravě! Při vašem vzdělání a schopnosti pracovat na netu , není problém porovnání ekonomické náročnosti obnovy vozového parku kdekoli v ČR, at se jedná o přechod na CNG nebo elektro. Pro SOR Libchavy není problém vyhovět požadavkum. Opravdu je to na politických zastupitelích měst a regionu včetně podnikatelských subjektu.

Obrázek uživatele Radovan

Pomalu ale jistě se to v Ostravě daří. My o tom jen prázdně netlacháme. Nedávno jsme zprovoznili další trolejbusové a tramvajové trati a přestupní terminály na MHD. Na CNG už jezdí městská policie. Prostě to děláme.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Proč se v 21. století v ČR nenajde Ecodopravce podobný Jančurovi a Novotnému, a není konkurentem MHD kdekoli v ČR. Vozidel městské hromadné dopravy se ve světě vyrábí dost,a pokud pan Novotný zvolil pro Leo expres pouze poloviční řešení, proč se nenajde lepší kdo tuto dopravu dotáhne do ecokonce!

Obrázek uživatele Radovan

Ono by se jich našlo mnoho, ale veškerou dopravu objednávají - nebo linky pro komerční provoz uvolňují - politici a úředníci. A tady je zakopaný pes. Respektive nejprve je třeba ty brzdy ve volbách odstranit, pak se to snad pohne. Typickým představitelem jsou krajští hejtmani, momentálně většina z ČSSD. a jejich smlouvy na 10-15 let pro ČD, když by dávno mohli vypisovat výběrová řízení. Ministerstvo dopravy totéž.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nu přeji Ostravě to co se pomalu daří Hradci Králové !!!! Tam se též spolupráce v ecoMHD díky Sorce daří. Uvidíme za dva roky!

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

V Hradci Králové je slíbený předpoklad nárustu eco dopravy během dvou let na dvanáct zelených elekrobusu a CNGbusu. Uvidíme zda se tento záměr podaří uskutečnit.


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebNabíječky elektromobilů Circontrole-stationVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobil