Elektromobil Audi Q6 e-tron nabídne OLED světelné displeje

Elektromobil Audi Q6 e-tron bude mít ve své výbavě druhou generaci digitálních zadních svítilen OLED, která pozvedne rozsah nabízených funkcí, a tím i bezpečnost silniční dopravy, na novou úroveň.

Světovou novinkou, která oslaví svou premiéru s novým elektromobilem Audi Q6 e-tron, je aktivní digitální světelný design. Tato funkce dokáže upoutat pozornost dosud nevídanou živostí a ukazuje směr budoucího vývoje osvětlovací techniky pro vozy Audi.

Poprvé si zákazníci budou moci na přání vybírat digitální světelné designy pro nový evoluční stupeň digitálních světel pro denní svícení ve světlometech Matrix LED a pro novou generaci digitálních zadních svítilen OLED. Kromě toho si budou moci dodatečně objednávat digitální světelné designy podle svého přání.

Audi začne psát s modelem Q6 e-tron novou kapitolu nejen elektromobility, ale také jedné z důležitých součástí DNA značky Audi: osvětlovací techniky. Audi Q6 e-tron přinese jako světovou novinku aktivní digitální světelný design. Tím začne nová éra jedinečného designu v estetickém pojetí, které dokáže nabídnout pouze Audi.

Druhá generace inovativní digitální techniky OLED bude nejen utvářet vzhled nových modelů Audi, ale také mnohonásobně rozšíří škálu nabízených funkcí. Z toho bude profitovat rovněž bezpečnost silničního provozu, jak působivě dokazuje komunikační světlo digitálních zadních svítilen OLED. Q6 e-tron stanoví nové standardy také v oblasti individualizace.

Zákazníci si budou moci dosud nevídaným způsobem upravovat vzhled svého vozu Q6 e-tron díky až osmi volitelným digitálním světelným designům nově navržených světel pro denní svícení ve světlometech Matrix LED a digitálních zadních svítilen OLED 2.0, a to prostřednictvím MMI a poprvé i pomocí aplikace myAudi App. Digitální světelné designy bude možné objednávat i dodatečně po zakoupení vozu.

První propojení charakteristického designu s pohybem: aktivní digitální světelný design

Zákazníci si mohou aktivní digitální světelný design, světovou novinku čtyř kruhů, představit jako světlomety a zadní svítilny, které na první pohled zaujmou svým živým projevem. Tato osvětlovací technika bude součástí na přání dodávaného paketu digitálních světelných designů.

Novou podobu světelného designu umožňuje softwarový modul – vyvinutý ve spolupráci mezi společností AUDI AG a koncernovou softwarovou firmou CARIAD SE – v jedné z elektronických řídicích jednotek připojených do domény modelu Audi Q6 e-tron.

V případě digitálních zadních svítilen OLED druhé generace vytváří šest panelů OLED s celkem 360 segmenty každých deset milisekund nový obraz na základě speciálně vyvinutého algoritmu. Aktivní digitální světelný design tak zprostředkovává živý projev a osobní interakci vozu neustálým pohybem, díky němuž je podobně jako u lidí viditelná „mozková aktivita“ modelu Q6 e-tron.

Na přídi vzniká aktivní digitální světelný design v algoritmem dirigované souhře dvanácti segmentů s měnitelným jasem. Vzadu jsou k tomu využívány všechny digitální segmenty OLED. Jednotlivé světelné segmenty jsou přitom natolik sehrané, že se celková intenzita světla nemění.

Druhá generace digitální techniky OLED

Krátké ohlédnutí za digitální technikou OLED 1.0 vede do roku 2016, kdy byla tato nová osvětlovací technika zavedena do automobilového průmyslu značkou Audi v modelu TT RS. Organické diody LED, označované zkratkou OLED, nalezly své první uplatnění v koncových světlech.

Elementy OLED jsou polovodičovými plošnými zdroji světla, které vytvářejí dokonale homogenní světlo s velmi vysokým kontrastem. Jejich jas lze navíc variabilně měnit. Světelné zdroje OLED mohou mít také libovolný tvar a lze je rozdělovat do segmentů s precizním ovládáním. V zadních svítilnách OLED modelu Audi TT RS oslavila svou premiéru rovněž funkce dynamického uvítacího osvětlení.

Díky digitálním zadním svítilnám OLED si mohli zákazníci v roce 2020 poprvé vybírat pro svůj vůz Audi Q5 individuální zadní světelný design. Značka Audi tak byla prvním výrobcem automobilů, kterému se podařilo digitálně měnit charakteristický světelný design zadních svítilen.

Základem pro tuto funkci jsou klíčové vlastnosti diod OLED v podobě vysokého kontrastu, segmentace do individuálně ovládaných zón, vysoká homogenita světla a možnost umístění segmentů ve velmi těsné blízkosti vedle sebe. Audi je dodnes jediným výrobcem automobilů, který nabízí techniku OLED v této podobě.

V roce 2022 se tato možnost individualizace stala součástí sériové výbavy modelu Audi A8 s digitálními zadními svítilnami OLED. Systém datových sběrnic umožňuje softwaru vozu jednotlivě ovládat každý panel v zadních svítilnách i každý na něm umístěný segment OLED. V modelu A8 si mohou zákazníci prostřednictvím MMI vybírat ze tří nabízených charakteristických designů zadních svítilen, v modelu S8 mají na výběr čtyři varianty.

„Vzhledem ke svému vysokému kontrastu se budou postupně používat jako exteriérové displeje, a tím umožní komunikaci s okolím. Od roku 2020 navazujeme pomocí světla interakci s ostatními účastníky silničního provozu v rámci funkce rozpoznávání přiblížení. U modelu Audi Q6 e-tron je novinkou komunikační světlo, které zajišťuje další zvýšení bezpečnosti,“ říká Stephan Berlitz, vedoucí vývoje osvětlení.

Digitální zadní svítilny OLED druhé generace podrobně

Audi novou generací digitálních diod OLED v zadních svítilnách modelu Audi Q6 e-tron výrazně rozšiřuje škálu funkcí, zvětšuje míru svobody při navrhování designu a především zvyšuje bezpečnost účastníků silničního provozu. Digitální zadní svítilny OLED dokážou poprvé cíleně komunikovat s bezprostředním okolím (Car-to-X). Počet segmentů na digitálním panelu OLED vzrostl v porovnání s první generací z šesti na 60.

Static photo

Celkem je v zadních svítilnách modelu Q6 e-tron umístěno šest panelů OLED s celkem 360 segmenty. Nová elektronická architektura E3 umožňuje ovládat tento výrazně vyšší počet segmentů prostřednictvím vlastního softwarového modulu v jedné z elektronických řídicích jednotek připojených do domény modelu Audi Q6 e-tron.

Další postupné zvyšování počtu segmentů na digitálním panelu OLED umožní v budoucnosti přeměnu zadních svítilen v displej, který přinese další zlepšení komunikace Car-to-X a zvýšení bezpečnosti v silničním provozu.

Inovativní digitální technologie OLED vytváří nejen předpoklady pro zcela nový design zadních svítilen, ale také zajišťuje jedinečnou homogenitu a zobrazování s velmi vysokým kontrastem. Mezi další výhody patří skutečnost, že se plošný zdroj světla obejde bez dodatečných reflektorů, světlovodů a dalších optických prvků, a je tak velmi efektivní.

Soubor těchto vlastností umožňuje inženýrům a designerům definitivně smazat hranice mezi dvou- a trojrozměrností designu. Značka se čtyřmi kruhy tak vytváří trojrozměrné útvary ve dvourozměrných plochách. Kromě výrazně integrovaného světelného pruhu LED na zádi zajišťuje 3D sklo zdařilé oddělení charakteristického designu koncových světel od ostatních osvětlovacích funkcí.

Audi představuje inovace také na přídi vozidla. Nová generace digitálního světla pro denní svícení je nyní vizuálně oddělena od světlometových modulů. Design je díky tomu ještě čistější. Designéři navrhli jednotlivé diody LED nového evolučního stupně digitálních světel pro denní svícení – celkem jich je 70 – jako transparentní trojrozměrné objekty.

Přední část digitálních světel pro denní svícení je osazena precizní prizmatickou strukturou, zatímco celé těleso světel pro denní svícení obklopuje pokovená trojrozměrná clona. Pozornost pozorovatele je tak přiváděna k digitálním očím vozidla.

Více bezpečnosti díky inteligentním světlometům a zadním svítilnám

Značka Audi posunula dalším vývojem na novou úroveň také bezpečnostní funkce. Rozpoznávání přiblížení, známé již z ostatních modelů Audi, bude v novém modelu Q6 e-tron rozšířeno o komunikační světlo, které s předstihem upozorňuje ostatní účastníky na místa s dopravní nehodou nebo porouchaným vozidlem.

Komunikační světlo navíc předvídavě zobrazuje v digitálních zadních svítilnách OLED kromě běžných koncových světel v kritických jízdních nebo dopravních situacích také specifický statický design koncových světel s integrovaným výstražným symbolem.

Tato asistenční funkce podporuje nejen řidiče vozu Audi, ale také všechny účastníky silničního provozu v okolí. Stejně jako rozšířená funkce dopravního zpravodajství, která v modelu A8 upozorňuje digitalizovanými světlomety na nehody nebo nebezpečné situace, získává i komunikační světlo sdílená data.

Druhá generace digitálních zadních svítilen OLED kromě toho aktivuje komunikační světlo s výstražným symbolem při zásahu asistenčního systému pro stav nouze (Emergency Assist) a výstražném upozornění na riziko nárazu zezadu RECAS (Rear-end collision alert signal), ale také při zapnutí výstražných světel, nouzovém volání (eCall), volání při poruše (bCall) a nouzovém brzdění.

Komunikační světlo dodává novou dimenzi také funkci upozorňování na nebezpečí při vystupování. Ta dosud informovala při vystupování pouze cestující vozidla, například o přijíždějícím vozidle nebo jízdním kole. Nyní však upozorňuje také řidiče vozidel nebo cyklisty, kteří se přibližují zezadu, a to speciálně pro tuto situaci přizpůsobeným světelným symbolem, který se rozsvítí na vnitřní části plochy koncových světel. Audi Q6 e-tron tak integruje do svého bezpečnostního konceptu také ostatní účastníky silničního provozu, a zvyšuje bezpečnost silniční dopravy pro všechny.

Komunikační světlo navíc zobrazuje specifickým světelným designem na přídi a zádi stav parkovacího asistenta během procesu automatického zaparkování vozidla. Účastníci silničního provozu v bezprostředním okolí si tak mohou být jisti tím, že vozidlo pro ně nepředstavuje žádné nebezpečí.

Nový stupeň svobody: charakteristické digitální světelné designy v MMI a myAudi App

Řidiči si budou moci svůj vůz Q6 e-tron individualizovat zcela novým způsobem prostřednictvím až osmi digitálních světelných designů pro světlomety a zadní svítilny.

Výběr charakteristického designu bude probíhat prostřednictvím aplikace myAudi App nebo přímo ve vozidle prostřednictvím MMI. Dalších šest charakteristických digitálních světelných designů včetně příslušných variant speciálního osvětlení na přivítanou nebo rozloučenou bude k dispozici v dodatečných paketech dodávaných na přání.

Při použití aplikace myAudi App si zákazníci budou moci aktivovat své osobní charakteristické světelné designy i mimo vozidlo, aby si mohli přímo u vozidla užívat dynamické scénáře osvětlení a dokonale sladěné funkce osvětlení na přivítanou a rozloučenou.

To samé platí pro komunikační světlo digitálních zadních svítilen OLED druhé generace a pro rozpoznávání přiblížení. Světlomety Matrix LED mohou na přání naživo předvádět odcloňování dopravních značek a objektů.

Q6 e-tron umožní zákazníkům ještě vyšší míru individualizace jejich vozu. Prostřednictvím nabídky funkcí na požádání si budou moci objednat paket digitálních světelných designů i po zakoupení vozidla, a to ve spojení se světlomety LED plus nebo Matrix LED a digitálními zadními svítilnami OLED. Nové funkce budou moci využívat trvale nebo po stanovenou dobu.

Uživatelé modelu Q6 e-tron si tak budou moci pozměnit svůj vůz podle vlastních představ pomocí až osmi charakteristických digitálních světelných designů (pouze ve spojení se světlomety LED plus/Matrix LED a digitálními zadními svítilnami OLED). Prostřednictvím nabídky funkcí na požádání bude možné přikoupit také asistenta pro dálková světla a paket Matrix.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář