Nad Česko unikne přes 6 tun rtuti navíc, úřady rozdávají výjimky na počkání

Od 18. srpna 2021 se na uhelné elektrárny po celé EU začnou vztahovat nové evropské emisní limity. Skončí tak čtyřleté přechodné období, během kterého měly krajské úřady zavést přísnější limity do povolení jednotlivých elektráren.

Nové limity, které vstupují v účinnost 18. 8. 2021, se vztahují na všechna velká spalovací zařízení, tedy zařízení pro spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více. V ČR je aktuálně dle údajů MŽP celkem 97 těchto zařízení, jedná se jak o uhelné elektrárny a teplárny, tak např. o zařízení na plyn.
foto: byrev, licence Pixabay

Již nyní je ale zřejmé, že u některých z nich úřady změnu povolení nestihnou provést včas a ČR se tak dopustí porušení evropské směrnice. Nové emisní limity se vztahují např. na emise dusíku, síry, prachu nebo rtuti do ovzduší, zpřísňují se ale také podmínky pro vypouštění škodlivin do vody a požadavky na měření emisí.

O výjimku pořádala řada provozovatelů

Ve zvláštních odůvodněných případech mohou krajské úřady udělit elektrárnám výjimku a stanovit mírnější emisní limit. Této možnosti se pokusilo využít celkem 18 elektráren v ČR, nejčastěji požadované výjimky se týkaly rtuti, oxidů dusíku (NOx) a dále také oxidu siřičitého (SO2) a prachu.

V současnosti již bylo pravomocně uděleno 11 výjimek – díky námitkám dotčené veřejnosti byly výjimky v některých případech zkráceny či zpřísněny (např. pro teplárny Třebovice a Karviná, případně zdroje ČEZ – Tušimice, Trmice a další).

V dalších 4 řízeních byla podána odvolání, o kterých bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako odvolací orgán (Chvaletice, Počerady, Mělník I. a Ledvice). U zbývajících 3 žádostí zatím nebylo rozhodnuto ani orgánem prvního stupně (např. teplárna Opatovice).

“V řízeních o výjimkách z nových emisních limitů byla klíčová účast dotčené veřejnosti – spolků a obcí, které usilovaly o co nejúčinnější ochranu ovzduší,” komentuje Laura Otýpková, právnička expertní skupiny Frank Bold.

Pokud jde o rtuť, všichni provozovatelé dohromady požádali o možnost vypustit celkem 6 390 kilogramů této toxické látky nad nově stanovený limit. O nejvýznamnější výjimky z emisního limitu pro rtuť požadují elektrárny Počerady (1 532 kg rtuti nad emisní limit) a Chvaletice (1 236 kg).

“Výjimky by měly být udělovány jen ve velmi ojedinělých, zvláštních případech. Krajské úřady s nimi však nešetří a žádnou z podaných žádostí zatím nezamítly. V případech, kdy máme pochybnosti o naplnění zákonných podmínek pro udělení výjimky, jsme podali odvolání,” dodává Laura Otýpková. Například v případě elektrárny Chvaletice už MŽP udělenou výjimku dvakrát zrušilo pro nezákonnost.

Na přípravu byly čtyři roky, přesto mají úřady zpoždění

Od 18. srpna musí mít všechny elektrárny buď pravomocně udělenou výjimku, nebo musí být v jejich povolení přepsané nové přísnější emisní limity, které musí elektrárny od tohoto data plnit. V některých případech ale krajské úřady nové limity do příslušných povolení stále nepřepsaly (jedná se především o elektrárny, které zatím neúspěšně žádaly o výjimky – např. Chvaletice, Opatovice).

ČR se tímto dopouští porušení směrnice o průmyslových emisích a hrozí jí postih ze strany Evropské komise. Proti ČR je přitom již v současnosti vedeno řízení pro dřívější porušení této směrnice.

“Krajské úřady pod vedením MŽP by měly situaci urychleně napravit – pokud elektrárny nemají pravomocně udělenou výjimku, musí mít v povolení nové emisní limity. Jinou možnost evropské právo nedovoluje,” upozorňuje Laura Otýpková.

Co se stane, když elektrárna výjimku nemá?

Pokud elektrárna nezíská výjimku do 17. 8. 2021 (ať už proto, že je žádost zamítnuta, nebo z důvodu zdržení řízení), krajský úřad má povinnost přepsat emisní limity podle Závěrů o BAT do integrovaného povolení této elektrárny.

Elektrárna následně bude muset buď dočasně omezit svůj provoz do pravomocného rozhodnutí o výjimce, nebo emisní limit splnit.

tisková zpráva

Dva komentáře u “Nad Česko unikne přes 6 tun rtuti navíc, úřady rozdávají výjimky na počkání”

 1. Za mě udělovat pouze ve velmi výjimečných případech.

  Za mě udělovat pouze ve velmi výjimečných případech.
  – ekonomický subjekt poslední 4 roky ve ztrátě
  – nelze jeho výrobu nahradit z jiných zdrojů

  nebo:
  – probíhá přechod na novou, nízkoemisní technologii
  – v takovém případě přezkum každý rok, jestli pro přechod dělají dost a není to jenom zástěrka

Napsat komentář