DHL nakoupí udržitelné letecké palivo

Společnosti bp a Neste se zavazují dodávat DHL Express více než 800 milionů litrů paliva pro udržitelné letectví do roku 2026.

Společnost DHL potvrdila novou strategickou spolupráci se společnostmi bp a Neste k poskytnutí více než 800 milionů litrů paliva pro udržitelné letectví (SAF) společnosti DHL Express během příštích pěti let. Nové dohody tvoří jednu z dosud největších dohod SAF v letectví. DHL očekává, že strategická spolupráce ušetří přibližně dva miliony tun emisí oxidu uhličitého během životního cyklu leteckého paliva – ekvivalent ročních emisí skleníkových plynů ve výši přibližně 400 000 osobních aut.

SOUVISEJÍCÍ: Volvo a DHL zkouší těžkou dálkovou přepravu čistě na elektřinu

DHL Express přepraví ročně více než 480 milionů urgentních dokumentů a balíků pomocí své celosvětové sítě do 220 zemí a teritorií. Jednoduše řečeno, s 800 miliony litrů, což je přibližně 1000 ročních letů DHL na trase mezi americkým Cincinnati a německým Lipskem, by mohly být Boeingy 777 provozovány přibližně 12 let za předpokladu 100% využití SAF. Celkem to odpovídá 12 000 uhlíkově neutrálním dálkovým letům.

„Použití SAF je v současnosti jednou z klíčových cest leteckého průmyslu ke snížení emisí CO2 během životního cyklu leteckého paliva u aktuálně dostupných typů letadel,“ říká Frank Appel, generální ředitel Deutsche Post DHL Group.

Ve svém plánu udržitelnosti se Deutsche Post DHL Group zavázala, že do roku 2030 použije 30 % směsi SAF pro veškerou leteckou přepravu. Oba dodavatelé budou poskytovat SAF vyrobené z odpadních olejů. SAF z odpadů a zbytků může během svého životního cyklu snížit emise skleníkových plynů až o 80 % ve srovnání s konvenčním leteckým palivem, které nahrazuje, a tím snížit uhlíkovou stopu DHL. Aby bylo zajištěno, že palivo je udržitelné, je zabráněno používání surovin, které konkurují produkci potravin nebo způsobují nepřímé změny ve využívání půdy.

DHL Express si klade za cíl v budoucnu rozšířit svá partnerství s dodavateli Sustainable Aviation Fuel a neustále zvyšovat procento SAF ve své letecké dopravě. DHL je i nadále odhodlána podporovat inovativní technologie k výraznému snížení emisí skleníkových plynů v letectví, jak je uvedeno v plánu udržitelnosti skupiny Deutsche Post DHL Group.

zdroj: tisková zpráva

2 Comments on “DHL nakoupí udržitelné letecké palivo”

Napsat komentář