ČEZ výrazně klesl zisk i výroba z emisních zdrojů

Skupina ČEZ za tři čtvrtletí vydělala 29,8 mld. Kč, meziročně o 43 % méně. Podíl výroby z uhlí dosáhl jen 28 %.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl za první tři čtvrtletí 95 mld. Kč, meziročně o 6 % více. Meziroční srovnání je ovlivněno extrémním růstem tržních cen komodit po loňské vojenské invazi Ruska na Ukrajinu a následně zavedenými odvody z nadměrných tržeb z výroby.

Čistý zisk za I.- III. čtvrtletí dosáhl 29,8 mld. Kč, meziročně o 22,5 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben nově zavedenou daní z neočekávaných zisků ve výši 60 %, která zatížila letošní náklady částkou 21 mld. Kč.

Skupina ČEZ navyšuje výhled hospodaření na celý rok 2023 na úrovni EBITDA 115 až 120 mld. Kč a potvrzuje výhled čistého očištěného zisku ve výši 33 až 37 mld. Kč. Skupina ČEZ letos na dividendách, daních z příjmů a odvodech z nadměrných tržeb z výroby odvede českému státu 118 až 125 mld. Kč, tedy o více než 5 mld. Kč navíc oproti indikaci společnosti z 11. srpna.

„Výsledky hospodaření za první tři čtvrtletí reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Po schválení rekordní dividendy 145 Kč na akcii a s ohledem na mimořádná zdanění tržeb a zisků energetických firem předpokládáme, že Skupina ČEZ letos na dividendách, daních ze zisků a na odvodech z nadměrných tržeb výroby odvede českému státu 118 až 125 mld. Kč,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a dodal:

„Budoucnost české energetiky bude založena na obnovitelných zdrojích a bezpečné jaderné energetice. Proto jsem rád, že ČEZ obdržel ve stanoveném termínu závazné nabídky na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech od všech tří kvalifikovaných uchazečů, tj. od francouzské společnosti EdF, jihokorejské KHNP i od americko-kanadské Westinghouse“.

Provozní výnosy za I.-III. čtvrtletí dosáhly hodnoty 246,5 mld. Kč, meziročně o 35,4 mld. Kč více. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 95 mld. Kč, meziročně o 5,7 mld. Kč více. Meziroční srovnání je ovlivněno extrémními výkyvy cen komodit zejména v loňském roce a následně zavedenými odvody z nadměrných tržeb výroby.

Segment VÝROBA jako celek poklesl o 0,2 mld. Kč. EBITDA z výrobní činnosti vzrostla o 6,7 mld. Kč, přičemž růst v důsledku růstu realizačních cen vyrobené elektřiny byl významně eliminován odvody z nadměrných tržeb z výroby. 

Příspěvek sub-segmentu Trading naopak meziročně klesl o 6,9 mld. Kč zejména s ohledem na rekordní zisk z obchodování s komoditami v roce 2022. Růst cen komodit přispěl zásadně k růstu EBITDA segmentu TĚŽBA o 3,9 mld. Kč, přestože objem těžby klesl o téměř 2 mil. tun.

Výkyvy tržních cen komodit zejména v loňském roce a sezónní faktory významně ovlivnily také hospodaření segmentu PRODEJ. Společnost ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, především domácnostem, dosáhla za tři čtvrtletí meziročního růstu EBITDA na úrovni 1,1 mld. Kč, a to jen díky specifickému výnosu ve výši 1,2 mld. Kč ze soudních sporů se Správou železnic ohledně dodávek elektřiny v roce 2010 a 2011.

Společnosti dodávající komodity a energetické služby zákazníkům B2B segmentu vygenerovaly meziročně o 2,9 mld. Kč vyšší EBITDA, a to zejména díky výkupům elektřiny od OZE výrobců za fixní smluvní ceny, vyššímu prodeji energetických služeb a sezónním faktorům.

Výroba elektřiny z jaderných a obnovitelných zdrojů meziročně zůstala na stejné výši 25 TWh. Vlivem příznivých klimatických podmínek o 7 % vzrostla výroba v obnovitelných zdrojích, výroba v jaderných zdrojích naopak poklesla o 1 % v důsledku delších plánovaných odstávek obou elektráren. Investice a opatření, provedené během odstávek, přispějí k efektivní výrobě většího množství bezemisní energie.

Výroba z emisních uhelných a paroplynových zdrojů klesla o 18 % na 12 TWh v důsledku nižšího nasazení zdrojů s ohledem na pokles tržních cen elektřiny a vývoj cen emisních povolenek a zemního plynu. Skupina ČEZ naplňuje svoji strategii „Čistá Energie Zítřka“ v oblasti dekarbonizačních veřejných závazků. Podíl výroby z uhlí dosáhl již jen 28,2 % celkové výroby Skupiny ČEZ. Ještě na počátku devadesátých let byl tento podíl na úrovni 80 %.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 4 % na 24,8 TWh. Spotřeba u velkých podniků klesla o 3 %, spotřeba domácností klesla o 5 % a spotřeba malých podniků byla nižší o 6 %. Důvodem poklesu je omezení spotřeby zákazníků v důsledku vysokých cen komodit a klimatické podmínky.

Skupina ČEZ v letošním roce vynaložila na investice do dlouhodobého majetku téměř 28 mld. Kč, meziročně o 6,5 mld. Kč více.  Nejvíce prostředků, více než 13 mld. Kč, bylo investováno v rámci segmentu Výroba a segmentu Distribuce – téměř 12 mld. Kč.

„Výsledky hospodaření za I. – III. čtvrtletí reflektují extrémní výkyvy tržních cen komodit a mimořádná zdanění zavedená v roce 2022. Náklady na odvody z nadměrných tržeb z výroby dosáhly 8,7 mld. Kč a daň z neočekávaných zisků činila 21 mld. Kč. Za celý rok 2023 očekáváme odvody z těchto mimořádných opatření ve výši 37 až 45 mld. Kč,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák a dodal: „Přestože se trhy relativně zklidnily, zůstáváme obezřetní a udržujeme disponibilní likvidní prostředky na co nejvyšší úrovni.“

zdroj: tisková zpráva

4 Comments on “ČEZ výrazně klesl zisk i výroba z emisních zdrojů”

 1. Jen tak pro představu, odvod státu 125 mld. Kč by stačil na vybudování FVE 6,3GWp, která by zhruba pokryla 10% čisté spotřeby elektřiny.
  Samozřejmě, že to není tak úplně jednoduché, protože výrobní špičky by občas přesahovaly spotřebu. Je ale lepší občasné vypínání, než mít instalovaný výkon minimální jako teď. Až bude nějaký významný instalovaný výkon FVE, tak pak se může řešit jak lépe využít i výrobní špičky (řízení spotřeby, baterky, elektrolyzéry pro náhradu vodíku, který se v současnosti vyrábí z fosilu (jen na tu náhradu vodíku by to chtělo přes 4GWp),… )

  Čeps aktuálně eviduje plány na výstavbu 12GWp, za jak dlouho se to povede? V Polsku to zvládli zhruba za 3 roky.
  https://app.electricitymaps.com/zone/PL?lang=cs

 2. off
  Tak tu máme zase další grýnwašerskej blábol o udržitelným palivu. :)))
  Pálení čehokoliv, kromě grilování a romantického táboráčku je v současnosti přežitek. Bohužel u letadel se to udrží ještě dlouho.

  Revoluce v nádržích. Aerolinky přejdou z fosilních na udržitelná paliva, letenky zdraží
  https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/revoluce-v-nadrzich-aerolinky-prejdou-z-fosilnich-na-udrzitelna-paliva-letenky-zdrazi-1411456

  Suroviny, z nichž lze vyrábět udržitelné letecké palivo (SAF)
  – Tuhý komunální odpad: obaly výrobků, zahradnické odpady, potravinový odpad, papírový odpad
  – Celulózový odpad: zbytky pocházející ze zemědělství a lesnictví, celulózový odpad, který by jinak byl pouze odstraněn
  – Stolní olej: když už není vhodný pro přípravu pokrmů, může být použit jako vstupní surovina pro udržitelná letecká paliva
  – Plodiny a rostliny: například kaméliový olej, řasy, trávy a další
  – Elektřina a vodík: elektřina z obnovitelných zdrojů, voda a oxid uhličitý (CO2) používané k výrobě vodíku elektrolýzou vody (používané v procesu přeměny elektřiny na kapalinu)

Napsat komentář