ČEZ loni zvýšil výrobu v obnovitelných zdrojích o 11 %

Bezemisní obnovitelné elektrárny ČEZ loni dodaly do sítě více než 2 500 GWh. Prim hrály účinnější modernizované vodní zdroje.

Příznivé hydrologické a osvitové podmínky podpořené modernizacemi i kvalitní údržbou pomohly vodním, slunečním a větrným elektrárnám provozovaných Skupinou ČEZ v České republice k meziročnímu růstu výroby o 11 %.

Tyto elektrárny dodaly do sítě více než 2,5 TWh bezemisní obnovitelné elektřiny, a pokryly tak spotřebu více než 700 tisíc domácností. Do budoucna poroste hlavně produkce fotovoltaik. Právě tyto zdroje budou mít stěžejní podíl na nových obnovitelných elektrárnách o výkonu 6 tisíc MW, které ČEZ v rámci plnění vize Čistá Energie Zítřka postaví do roku 2030.

Vodní elektrárna Kamýk. foto: ČEZ

Ekologické elektrárny ČEZ vyrábějí bezemisní elektřinu na území jedenácti krajů České republiky, nejvíce jí loni vyrobily ve středních Čechách, v Olomouckém kraji a na Vysočině. Svou produkci zvedly z 2 256 GWh v roce 2022 na loňských více než 2 507 GWh, což znamenalo čistou elektřinu pro více než 700 tisíc českých domácností.

„Přírodní podmínky loňského roku byly k zeleným elektrárnám příznivé. V meziročním srovnání se dařilo především vodním zdrojům, kde se naplno projevila vyšší efektivita komplexních modernizací. Ty v uplynulých letech proběhly na více než 20 vodních elektrárnách všech typů. Modernizace v dalších lokalitách připravujeme vzhledem k rostoucím nárokům moderní energetiky na tyto zdroje schopné rychle dodávat potřebný výkon. Dobrou sezonu měly i fotovoltaiky, u kterých v dalších letech plánujeme díky nové výstavbě zvýšit současný výkon i výrobu více než čtyřicetkrát. Do roku 2030 postavíme 6 000 MW nových ekologických elektráren a v hlavní roli bude právě slunce. Zaměřujeme se i na perspektivní větrnou energetiku, pro jejíž rozvoj je ale žádoucí výrazné zrychlení povolovacích procesů,“ říká člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina

Obnovitelné zdroje také znovu potvrdily svou dílčí schopnost vzájemně vykrývat kolísání produkce jednotlivých typů zdrojů. Pokud zrovna nesvítí slunce, může místo toho foukat nebo pršet. 

TOP 5 krajů podle výroby zelených elektráren ČEZ

KrajTyp elektrárenVýroba 2023 [MWh]
Středočeskývodní, fotovoltaické847 735
Olomouckývodní601 176
Vysočinavodní, větrné454 744
Jihočeskývodní, fotovoltaické256 936
Ústeckývodní, fotovoltaické90 086

Obnovitelné zdroje provozované v rámci Skupiny ČEZ vyrábí bezemisní elektřinu už více než 100 let. Nejstarší jsou malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové z roku 1910 a o dva roky mladší šumavská Čeňkova Pila.

ČEZ staví fotovoltaické elektrárny také na klíč pro domácnosti a firmy. V roce 2023 společnosti ČEZ Prodej a ČEZ ESCO nainstalovaly svým zákazníkům střešní solární elektrárny o celkovém výkonu 52 MWp. Oproti roku předchozímu se jedná o 75% nárůst výkonu.

SOUVISEJÍCÍ: Haly po celém Česku dostanou fotovoltaiky díky ČEZ

Zákazníci z řad domácností si fotovoltaiky pořizují, zejména aby snížili náklady na energie a posílili svou energetickou soběstačnost. Většinou proto volí řešení v kombinaci s bateriovým systémem, který poskytuje větší flexibilitu a efektivitu při spotřebě vyrobené elektřiny – tato varianta tvořila dvě třetiny všech loňských objednávek.

Průměrná velikost solárů pořizovaných domácností byla loni 7,3 kW. Firmy zase investicí do fotovoltaik kromě snížení spotřeby navíc snižují svou uhlíkovou stopu a ekologizují provozy. ČEZ ESCO má z roku 2023 navíc rozestavěné další zakázky o výkonu 20 MW.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář