ČEZ koupil většinový podíl v plynárenské firmě GasNet, zaplatí přes 21,3 mld. Kč

Polostátní energetická skupina ČEZ koupila 55,2 % podílu v české plynárenské společnosti GasNet, která provozuje v ČR distribuční síť.

Skupina ČEZ oznamuje akvizici 55,21% podílu ve společnosti GasNet, největším provozovateli plynárenské distribuční infrastruktury v České republice. Zemní plyn a později i vodík budou hrát klíčovou roli v budoucím vývoji české ekonomiky. Touto akvizicí si Skupina ČEZ zajišťuje strategickou pozici při transformaci českého teplárenství a jeho přechodu od uhelné energetiky k zemnímu plynu a k vodíku. Prodávaný podíl v současnosti spravuje společnost Macquarie Asset Management, která jedná jménem spravovaných fondů. Dokončení transakce podléhá schválení Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

„ČEZ oznámil rozsáhlou strategii modernizace energetiky Čistá Energie Zítřka s ambiciózními cíli v oblasti zelené a nízkoemisní energetiky do roku 2030. Ve výrobě elektřiny se zaměřujeme na obnovitelné zdroje a jadernou energii; v teplárenství na biomasu a zemní plyn, které budou v transformaci energetiky sloužit jako přechodné palivo. ČEZ už získal významnou kapacitu ve dvou terminálech na zkapalněný plyn v Německu a Nizozemsku a současná akvizice největšího provozovatele plynárenské distribuční soustavy v zemi dále posílí naši pozici na trhu s plynem. Pořizujeme aktiva důležitá pro přechod českého teplárenství a energetiky na vodík a zároveň našim akcionářům přinášíme výhodu v podobě v navýšení podílu regulovaného podnikání v našem portfoliu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

ČEZ akvizicí většinového podílu ve společnosti GasNet naplňuje i svůj podnikatelský záměr v oblasti distribuce plynu, který je součástí Koncepce podnikání ČEZ schválené na valné hromadě společnosti.

Sjednaná kupní cena činí 846,5 mil. EUR, což odpovídá hodnotě tzv. equity value kupovaného 55,21% podílu. Kupní cena bude financována překlenovacím úvěrem upsaným syndikátem komerčních bank s následným refinancováním prostřednictvím dluhopisů.

Skupina GasNet spravuje síť 65 000 km plynovodů a drží přibližně 80% podíl na distribuci zemního plynu v ČR, obsluhuje cca 2,3 milionu odběrných míst a ročně distribuuje 66 TWh plynu. Dokončení transakce podléhá schválení Evropské komise a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Konec uhlí při výrobě elektřiny a tepla se rychle blíží a zemní plyn distribuovaný společností GasNet bude klíčový pro naši energetickou bezpečnost. Role GasNet bude důležitá i později při přepravě vodíku nebo jiných zelených plynů. ČEZ chce také zúročit své bohaté zkušenosti s provozem distribuce elektřiny a zaměřit se na dosažení synergií při provozování plynárenské a elektrické sítě, které se geograficky nacházejí na téměř stejném území,” uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

„To, že se ČEZ rozhodl k takové akvizici není vůbec překvapivá zpráva. Ale i pro ty, co je tato informace nezaujme, by měla být více než důležitá. Končí nám totiž doba uhelná a ČEZ tímto jasně ukazuje, že s tím počítá a chce na tom vydělat. Uhlí totiž vyrábí téměř polovinu elektřiny u nás a tuto část elektřiny bude nutné vyrábět i po ukončení provozů uhelných elektráren. A jediná alternativa je dnes plyn. Takže mít pak vlastní a zároveň u nás největší distribuční síť je určitě správné. Jen to má ještě jeden pohled na věc – tak zásadní potřeba plynu povede k větší závislosti na jeho dovozu a samozřejmě k růstu jeho ceny. A bude jedno, jestli to bude plyn ruský a nebo ne. Stejné kroky totiž čekají celou Evropu a tak nutnost zvýšení dovozu plynu nebude jen náš problém, ale celoevropský a o to větší bude prostor pro cenový růst,“ komentuje akvizici Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz.

zdroj: ČTK, tisková zpráva

Napsat komentář