České firmy možná dodají do Izraele elektrobusy, díl 2.

Pokračování článku Izrael a elektromobily: otázka národní bezpečnosti, od Pavla Kuchaře se zaměřuje na bezpečnosní a strategické možnosti využití elektromobility v Izraeli. Možnosti jejich využití jsou totiž překvapivě široké. Izraeli usnadní přechod na .

Stanice pro výměnu baterií v elektromobilech společnosti . Ač má v Izraeli poměrně pevné postavení, globálně si firma nevede příliš dobře a nejspíš bude muset propouštět
foto: Pavel Kuchař

Velký bratr Oscar

Auta mají zabudovanou monitorovací jednotku ”Oscar” s GSM, GPRS a se SIM kartou. Tenhle Oscar vám řekne, kdy máte kam zajet vyměnit baterky, abyste jezdili v pohodě a nikde nezůstali stát. 

Doma auto zapojíte do nabíjecí skíňky, Oscarovi zadáte, v kolik ráno chcete vyjet a firma vám od té doby sama řídí nabíjení podle bilance v síti a stavu vaší baterie tak, abyste ráno vyjeli s “plnou”.

Totéž se pak opakuje v práci, pokud tam máte druhou zásuvku. Oscar všechno v autě monitoruje a předává přes GPRS firmě. Jízdní režim, kilometry, polohu, náboj v baterii.

Když si to všechno spočtete, vyjde vám, že celkové náklady na provoz auta na elektřinu jsou sice opravdu nižší v porovnání s obdobným spalovákem, ale rozdíl je to opravdu velmi minimální, jen tak “aby se neřeklo”, zejména pokud nemáte objednán ”kilometrový balíček”.

Hlavní půvab elektromobility v Izraeli ale nespočívá v její láci, nýbrž v tom, že jezdit na elektřinu je “prostě fajn”. Reklama je z našeho pohledu hodně o pocitech a pro našince je poněkud zvláštní a jakoby odtržená od života.

Vyvolení

Z racionálních argumentů je totiž kromě nižších celkových nákladů hlavní ten, že pomáháte snižovat závislost země na ropě. Musíte se ovšem vžít do řadového obyvatele státu, který veškeré energie dováží a kolem sebe má na ropu sice bohaté, ale velmi nepřející sousedy.

Izraelec uvažuje tak, že ropa stejně brzy dojde, předtím bude zažívat horentní výkyvy cen a než dojde úplně, ještě stihne vyvolat pár válek. A to nikoliv kdesi daleko, ale naopak – velmi nepříjemně blízko. 

To jsou argumenty velmi pádné, neboť každý izraelský žid bez rozdílu pohlaví (!) a také mnohý izraelský Palestinec odslouží v armádě 3 nebo 4 roky a po zbytek života funguje jako záložák. Proto je nezávislost na ropě v Izraeli shodně státním i osobním zájmem.

Další reklamní argument je znečištění životního prostředí a také fakt, že je to technicky vyspělé a ve světě zatím ojedinělé řešení dopravy v měřítku celého státu (Židé jsou prostě národ vyvolený, vědí to o sobě a jejich originálnost patří neoddělitelně k jejich vnímání sebe sama). 

K tomu všemu se zdůrazňuje, že elektroauto od Better Place stojí jako každé jiné ve své třídě, takže na něj dosáhne každý stejně jako na spalovací alternativu, neplatíte navíc kolem 300 000 Kč za vlastní akumulátory. Také zůstatková cena auta pro následný prodej není ovlivněna velikostí a stavem baterií.

A zejména – máte zajištěno, že díky možnosti neomezené výměny akumulátorů je provoz na elektřinu stejně jistý a komfortní, jako provoz spalováku. Veřejných čerpacích stanic je sice pořád víc než stanic Better Place a veřejných dobíjecích stanic, ale na druhou stranu, každý elektromobilista má svou malou “čerpačku” doma a každé ráno vyjíždí automaticky s “plnou” na cestu do 150 km.

Politika a bezpečnost

Poslední argument pro elektromobilitu v Izraeli je z našeho pohledu také zajímavý – systém výměnných akumulátorů Better Place umožní do budoucna rozvoj alternativní elektroenergetiky.

To je pozoruhodné: jak jsem se mohl přesvědčit, v Izraeli dnes prakticky nenajdete větrné nebo solární zdroje elektřiny, slunečními kolektory na střechách se pouze ohřívá teplá voda.

Tento stav si zaslouží malé vysvětlení. Průvodce mi tvrdil, že příčinou je korupce a monopolní postavení státního výrobce a distributora elektřiny Israeli Electric Company. Já mám ale mnohem prozaičtější vysvětlení:

Izrael nemá žádné zdroje energie, všechny dováží. Skladba zdrojů elektřiny: 97% uhlí (přiváží se po Středozemním moři), 3% plyn (plynovodem z Egypta), žádná voda nebo jádro. Z toho je jasné, proč tak bohatý stát jako Izrael dosud nepodporuje alternativní zdroje energie.

Regulační možnosti izraelské energetiky to prostě technicky neumožńují, neboť v přenosové síti chybí potřebný takzvaný manévrovací výkon, který by vyrovnával nepředvídatelné výkonové změny, typické právě pro obnovitelné zdroje.

Prakticky tu chybí zdroje, u kterých lze snadno a rychle měnit výkon v širokém rozsahu – tedy zejména . Pro představu – tepelné bloky (jaderné nebo ) najíždí na jmenovitý výkon 10-20 hodin, generátory vodních elektráren za méně než minutu.

Jediným zdrojem regulačního výkonu je tedy malá plynová elektrárna, která navíc letos velmi často stojí v důsledku sabotáží a útoků na plynovod z Egypta. Nepodařilo se mi najít schéma izraelské přenosové sítě, ale domnívám se, že nebude propojena se sítěmi sousedních států, odkud by se případně dal regulační výkon nakoupit.

Obnovitelné zdroje? Ano!

Za těchto podmínek je technicky vyloučeno povolit instalaci obnovitelných zdrojů. Ovšem teď se situace mění, v síti jsou k dispozici dálkově ovládané nabíječky akumulátorů. Tyto akumulátory musí být pouze ve stanovený čas plně nabité. Ale kdy konkrétně bude jejich nabíjení probíhat, to nikoho nezajímá. 

K nabíjení tak můžete velice výhodně využít časy, kde je v síti v důsledku vypnutí nějaké zátěže okamžitý přebytek výkonu – čímž vlastně vyrovnáváte přirozené kolísání zátěže v síti, jinými slovy – dodáváte onen manévrovatelný výkon.

A aby toho nebylo málo, nabíječka může obsahovat také invertor, takže můžete využít připojené akumulátory též pro pokrytí náhlého nárůstu zátěže v síti, na který nestačí tepelné zdroje tak rychle zareagovat.

Jinými slovy, připojené akumulátory slouží v obou případech jako zdroj regulačního výkonu v síti. Samozřejmě, že za takové služby se platí – a regulační výkon bývá mnohonásobně dražší, než výkon neregulovatelný – což dále přispívá k prosperitě firmy, provozující takové nabíječky. 

Elektrická auta, chytré sítě a čisté zdroje

Učeně se tomu říká Smart Grids. Přitom se nejedná jen o nabíječky ve výměnných stanicích, ale i o všechny domácí a podnikové nabíječky, k nimž je právě nějaký připojen se zadáním času, kdy má být nabíjení ukončeno.

V Evropě zaznamenané snahy o rychlonabíjení napevno instalovaných akumulátorů mají z hlediska sítě přesně opačný účinek. Přispívají k větší rozkolísanosti denního grafu zátěže a tím zvyšují nároky na zdroje regulačního výkonu v síti podobně, jako v tomto směru neblaze proslulé obnovitelné zdroje – a nic na tom nemění fakt, že zatím jsou zastoupeny jenom v menší míře.

Rychlonabíjení není pro elektromobily kvůli technickým omezením elektrizační soustavy do budoucna perspektivní cesta. Tou jsou z hlediska provozovatelů sítí (kteří udávají pravidla hry) právě vyměnitelné akumulátory, nabíjené přebytkovým výkonem.

Ty pro svůj provoz regulační výkon nepotřebují, ale naopak ho do sítě dodávají, čímž v konečném důsledku právě technicky umožňují větší zastoupení obnovitelných zdrojů v elektrizační soustavě.

Energetika budoucnosti – v Izraeli už dnes

Vše nasvědčuje tomu, že v nejbližší době se situace v energetice Izraele radikálně změní. Nedávno totiž bylo objeveno veliké ložisko zemního plynu v Leviatanské kotlině, což je podmořský pás táhnoucí se zhruba od Egypta přes Kypr k Turecku.

To podstatně zlepší energetickou situaci v Izraeli, takže země bude elektrickou energii dokonce prodávat. Příští rok se začne klást 2GW podmořský kabel na Kypr a dále do Řecka, čímž se Izrael stane členem evropské elektrizační soustavy UCPTE

Rovněž se uvažuje o vybudování přeshraničního vedení kvůli prodeji energie do Jordánska, které by chtělo postavit v Akabském zálivu , proti čemuž Izrael vede intenzivní lobbing kvůli bezpečnostním rizikům takového projektu v politicky rozjitřeném regionu.

Nakonec jsem si nechal informaci o probíhajících jednáních v rámci česko-izraelské obchodní komory. České firmy oslovily společnost Better Place s nápadem rozšířit její model podpory elektromobility také na autobusy – výrobce elektrobusů u nás máme, viz. právě proběhlá výstava Czechbus. Nápad vypadá rozumně a izraelská strana se zdá být této myšlence nakloněna.

One Comment on “České firmy možná dodají do Izraele elektrobusy, díl 2.”

Napsat komentář