Biometan sehraje v Evropě důležitou roli při dekarbonizaci budov i dopravy

Podle European Biogas Association (EBA) využívá pouze čtvrtina budov v Evropě k vytápění obnovitelné zdroje energie. Stále převažujícím zdrojem je zemní plyn, což má za následek více než třetinu celkových emisí oxidu uhličitého (CO2).

Využití biometanu nejen pro vytápění budov, ale také v sektoru dopravy, by nicméně mělo přispět k celkovému snížení těchto emisí. Kromě zmírnění klimatických změn by navíc lokální výroba zeleného plynu posílila energetickou soběstačnost a bezpečnost zemí, v nichž by byl produkován.

Pro vytápění budov a pohon dopravních prostředků je v Evropě stále běžné využívání především fosilních paliv, jako je ropa, uhlí či zemní plyn, což způsobuje velké množství emisí skleníkových plynů. Konkrétně doprava se na celkových emisích CO2 v Evropě podílí zhruba čtvrtinou (22 %) a vytápění budov dokonce tvoří více než třetinu (36 %) těchto emisí.

SOUVISEJÍCÍ: Stát má příležitost spustit vlnu produkce zeleného vodíku a biometanu

Za účelem snížení jejich množství je potřeba fosilní zdroje nahradit nízkoemisními alternativami šetrnými k životnímu prostředí, jako je například zelený plyn. Výhody biometanu spočívají nejen v dekarbonizaci energetiky či průmyslu, ale také v efektivním využití organického odpadu, čímž přispívá k udržitelnému oběhu materiálů. 

„Biologicky rozložitelný odpad obsahuje ohromné množství využitelné energie a jen v České republice se ho ročně vyprodukuje až dva miliony tun. Pokud bychom celé toto množství odpadu využili k výrobě biometanu, mohli bychom například ročně vyrábět BioCNG pro zhruba 200 tisíc automobilů s průměrným nájezdem osm tisíc kilometrů, a uspořit tak až 218 tisíc tun emisí CO2eq,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny Energy financial group.

Podle analýzy Well to Wheel (WtW), vyhodnocující dopad paliva na životní prostředí, může v závislosti na surovině použité k výrobě biometanu vozidlo jedoucí na 100% BioLNG dosáhnout dokonce záporné bilance emisí skleníkových plynů. Biometan je přitom možné snadno dodávat do plnicích stanic CNG a LNG a využívat jako palivo pro osobní vozy, autobusy, nákladní automobily či zemědělské stroje.  

Pouze necelá čtvrtina (23 %) budov v Evropě využívá k vytápění obnovitelné zdroje energie a plně nevyužívá ani potenciál biometanu. Jen v České republice by přitom podle odhadu Energy financial group bylo možné z bioodpadu vyprodukovat zelený plyn až pro 130 tisíc domácností.

Vyrobený biometan lze díky srovnatelnému složení se zemním plynem snadno distribuovat do stávající plynárenské sítě, bezproblémově skladovat a v chladnějších měsících využívat k vytápění. Aniž by se musely upravovat používané technologie, je možné jej používat v plynových kotlích, domácích spotřebičích a dalších zařízeních.

Na základě plánu REPowerEU by se produkce biometanu v Evropské unii měla do roku 2030 zvýšit na 35 miliard metrů krychlových. Emise skleníkových plynů by v členských státech i díky tomu mohly do roku 2030 klesnout alespoň o 55 % oproti roku 1990, přičemž do roku 2050 by se Evropa měla jejich dalším snižováním přeměnit v první klimaticky neutrální kontinent.

K dosažení čisté nuly by přitom podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bylo potřeba zvýšit investice do přechodu na čistší energii v Evropě na téměř 4,5 bilionu dolarů ročně. Kromě zmírnění klimatických změn by lokální výroba zeleného plynu posílila energetickou soběstačnost a bezpečnost zemí, v nichž by byl produkován.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář