Autosympo 2013: Legislativa, vývoj, výroba i praktické využití alternativních pohonů

Roztoky u Prahy se ve dnech 30. – 31. října staly dějištěm odborné konference Autosympo 2013. Pořadateli a odbornými garanty byli Česká automobilová společnost, ČVUT v Praze – Fakulta strojní a Asociace NGV.

Autosympo 2013 se konalo v Roztokách u Prahy
foto: Autosympo

Zatímco během druhého dne programu, který byl věnován rekapitulaci výsledků projektu Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, si přišli na své především vědečtí pracovníci a odborníci, úterý 30. října se neslo ve znamení diskuze o alternativních pohonech automobilů. Zúčastnili se jí vedle odborníků i zástupci státní správy a široká veřejnost.

Klíčem k rozvoji alternativních zdrojů pohonů v automobilovém průmyslu je tvorba a přizpůsobení příslušné legislativy. S aktuálními změnami a stavem legislativního procesu přijel přítomné seznámit Ing. Pokorný z Ministerstva dopravy.

Řeč se točila především okolo procesu schvalování technické způsobilosti vozidel. Na ni dříve měla zásadní vliv národní schvalovací procedura. Dnes ale podle něj hraje stále větším prim evropská schvalovací procedura.

Na proces schvalování technické způsobilosti má významný vliv samozřejmě i druh pohonu, kde hrají stěžejní roli především emise, výkonové parametry a hluk. Problémy dnes působí především to, že pokud se rozhodneme např. pro změnu klasického pohonu vozidla na alternativní, je třeba započít proces technického schvalování zcela znovu. Na druhou stranu jako pozitivum lze vnímat, že už nějakou dobu nám legislativa umožňuje přestavovat vozidla s klasickým pohonem na elektrohopon.

Dále pan Pokorný poodhalil proces schvalování hybridních pohonů, který je urychlen díky tomu, že se rozlišuje pouze to, zdali jde o hybridní systém sériový nebo paralelní. Také je užitečné vědět, že pokud máme vozidlo s kombinovaným pohonem (primární pohon na nebo LPG), ale benzinová nádrž nepřesahuje objem 15 l, jedná se stále pouze o jednopohonný vůz.

Závěrem vyjádřil Ing. Pokorný přesvědčení, že jednou z cest, jak modernizovat národní legislativy, je právě jejich sjednocení v rámci předpisů . V této souvislosti bylo zmíněno např. vstřikování (15-20 %) A CNG (až 30%) do benzínu, což je problematika, která ještě v EU není legislativně podchycena, ale v České republice už funguje.

vlastní

Napsat komentář