Inteligentní doprava ve městě: co říkají experti ze světa?

Co si světoví experti z z Británie, Německa a Švédska myslí o inteligentní dopravě ve městech? Dozvíte se 26. června na konferenci Inteligentní řešení v dopravě v programovém období 20142020.

Brána pro výběr mýtného na North Bridge Road v Singapuru
foto: mailer_diablo, licence GFDL

Účastníci konference uslyší také novinky o zdrojích na udržitelnou dopravu v evropských fondech pro léta 2014-2020. Konferenci pořádá Regionální rada Moravskoslezsko.

Hlavním cílem konference je informovat města, kraje a další partnery o možnostech financování udržitelné dopravy (nejen) ve městech v programovém období 2014-2020, a to jak z evropských fondů, tak i z ostatních zdrojů.

Dalším cílem je blíže představit koncept udržitelné mobility – konkrétně nástroj „Plány udržitelné mobility ve městech“ – a nabídnout zahraniční pohled (Birmingham, Stockholm, Frankfurt/M) na problematiku dopravního plánování a udržitelné dopravy ve městech.

Termín konání: 26. červen 2013, začátek 9.00 hod
Místo konání: Hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42, Ostrava

Vstup na konferenci je zdarma. Konference je určena primárně pro odbornou veřejnost. Program a registrace jsou na adrese http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/calendar/?rewrite=modules/calendar. Akce je součástí programu Chytřejší kraj, který připravuje místní lidi a organizace na využití evropských peněz po roce 2014.

Do přípravy plánů udržitelné městské mobility se již pustili v Ostravě a Opavě. Evropské peníze použije také společnost Koordinátor ODIS na propagaci veřejné dopravy v novém osvětovém autobusu a na instalaci elektronických informačních panelů na bezmála 20 přestupních místech v kraji.

Regionální rada Moravskoslezsko schválila na ekologickou dopravu přes 1,1 miliardy korun na pořízení 215 autobusů, tramvají, trolejbusů a vlaků a výstavbu 80 kilometrů nových cyklostezek.

Organizace v letech 2007-13 zodpovídá za uplatnění bezmála 20 miliard korun z EU určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila přes 750 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields dotací 17,5 miliard korun.

Evropské metropole jsou mnohem více než naše města přehlcena automobily. Co ale není akutní dnes, může být zítra. Proto je dobré odkoukat, co funguje v zahraničí, kde jsou při hledání řešení o velký kus dál,” láká na konferenci zástupce českých měst a dopravců David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Konference otevře rovněž otázku financování udržitelné dopravy v budoucím období evropských fondů 2014-2020. Zástupci ministerstev pro místní rozvoj, dopravy a životního prostředí budou informovat o přípravě nových programů.

Bonusem pro účastníky akce bude projížďka novými elektromobily, nedávno pořízenými Moravskoslezským krajem.

tisková zprýva

Napsat komentář