Automobilky podporují proměnu měst od aut k lidem

Evropská města se zásadním způsobem mění. Vysedávat každý den hodiny v zácpě nebo hledat místo k parkování už nikoho nebaví. A nikdy nebavilo.

Elektromobily BMW i3 ve službě sdílení aut DriveNow v Berlíně
foto: BMW

Automobilová doprava z velké části ovládla mysl městských plánovačů minulých dekád. První bylo auto a pak až lidé, kteří ve městě žijí. Tento myšlenkový koncept se počátkem 21. století konečně začíná měnit k lepšímu.

Namísto individuální automobilové dopravy dostává přednost doprava hromadná. A namísto silnic pro auta vznikají pěší zóny a cyklostezky. Ulice opět mohou dýchat – doslova. Čím víc aut z nich totiž zmizí, o to se zlepší kvalita ovzduší.

vlastní

Napsat komentář