Za nehody na dálnicích může nepozornost a rychlost, o prázdninách jich je nejvíc

V létě se tisíce českých řidičů vydávají na dovolenou autem, většinou po dálnicích. Bohužel, dlouhé jízdy – zejména ty, které zahrnují jízdu v noci nebo ranní dojezdy – mohou představovat značná rizika. Portál nehod ve své analýze upozorňuje na rizikové chování, které zaviní řadu nehod na českých dálnicích při dlouhých jízdách nejen v letním období. 

„Nejčastějším důvodem nehod na českých dálnicích je však podle analýzy Portálu nehod způsob jízdy (45 % všech nehod), kam patří například nehody, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, nedodržel bezpečnou vzdálenost nebo nezvládl řízení vozidla. Všechny tyto příčiny mohou v létě souviset právě i s delšími přesuny do místa dovolenkové destinace nebo návratem z ní. Druhá nejčastější příčina nehod na českých dálnicích je rychlá jízda (33 % všech nehod). Jde například o nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu nebo nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla nákladů,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod. 

„Je varující, že od jara do podzimu se výrazně zvyšuje podíl nehod na českých dálnicích na všech nehodách v České republice. Podle analýzy Portálu nehod se v letech 2010 až 2022 tento podíl prudce zvyšuje vždy s blížícím se létem,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

„Analytici Portálu nehod se podívali i na podíl nehod na dálnicích v jednotlivých měsících a nárůst letních nehod je ještě viditelnější. V květnu dochází k 10,5 % všech dálničních nehod. Když to opět porovnáme se zimními měsíci, tak například ve srovnání s únorem jde téměř o dvojnásobek,“ upřesňuje Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Pramen: www.portalnehod.cz

„Češi využívají ke svým přesunům na dlouhé trasy – například na letní dovolené – dálnice. Vytížené jsou během prázdnin zejména dálnice a silnice první třídy vedoucí z České republiky směrem na jih a jihozápad k hranicím s Rakouskem a Německem,“ uvedl Jan Chalas.

Tipy na bezpečnou jízdu

Bezpečná jízda na dálnicích, ať už ve dne, nebo v noci, vyžaduje pozornost, plánování a respekt k pravidlům silničního provozu. Bohužel ne vždy se tím při cestě autem na dovolenou řídíme.

Jedním z hlavních rizik cest do zahraničí je zvýšená únava za volantem. Příznaky únavy jako těžké oči nebo potíže s udržováním stálé rychlosti a dráhy vozidla mohou snížit schopnost řidičů reagovat na neočekávané situace. Pokud se začnou cítit unaveni, je nezbytné zastavit a odpočinout si.

Dalším rizikem jsou noční přesuny. I když světla vozidla a někdy i dálniční osvětlení pomáhají, schopnost řidičů vidět a rozpoznat potenciální nebezpečí je v noci výrazně snížena. Je důležité, aby řidiči byli extrémně ostražití a používali i na dálnici dálková světla, kdykoli je to možné a bezpečné.

Pokud jde o ranní dojezdy, klíčem je plánování. Mnoho řidičů má tendenci podcenit, jak vyčerpávající může být dlouhá jízda, a snaží se dojet do cíle bez dostatečného odpočinku. Plánování přestávek a možná i přenocování v půli cesty můžou být užitečné pro zajištění bezpečnosti a zdraví celé „posádky“ vozu – tedy nejčastěji rodiny řidiče. 

Jízda na dálnicích – nejen v noci – také vyžaduje dodržování bezpečné rychlosti a odstupu. Je důležité si uvědomit, že rychlá jízda a nedostatečný odstup od ostatních vozidel mohou mít za následek vážné nehody. A i když může být lákavé zrychlit, aby se řidiči dostali do cíle své cesty rychleji, bezpečnost by měla být vždy prioritou. Rychlost jako jednu z hlavních příčin karambolů na dálnicích potvrzuje i analýza Portálu nehod. 

Při plánování dlouhých tras je užitečným pomocníkem i navigace, která umožní nejen odhadnout čas dojezdu do cílového místa, ale pomůže i při plánování přestávek na odpočívadlech, tankování atd. Pokud řidiči používají navigaci Mapy.cz, tak ta je navíc od letošního léta díky spolupráci s Portálem nehod upozorní na riziková místa. Řidičům se tak v navigaci zobrazí upozornění na úseky, které pro ně mohou být potenciálně nebezpečné.

Portál nehod

Cílem Portálu nehod – www.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích.

Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech. A právě na tato riziková místa nyní upozorňuje navigace Mapy.cz.

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “Za nehody na dálnicích může nepozornost a rychlost, o prázdninách jich je nejvíc”

  1. Za takový výkon ve statistice by mě paní docentka vyhodila až na chodník před budovu.
    Pokud stoupá podíl, neznamená to, že stoupá počet a už vůbec ne počet na ujetý kilometr.

    Nabídnu alternativu – počet nehod na dálnici na ujetý kilometr je naprosto konstatní a nejnižší z celé silniční sítě. Změna podílu je způsobena změnou počtu nehod mimo dálnice, kdy například v květnu, dopravně nejpříznivějším měsíci, je počet nehod mimo dálnici nejnižší, ergo stoupá podíl dálničních nehod, aniž by se ale jejich počet nějak zvyšoval.

    Vyvozovat pak z podílu příčinu, aniž by byla zřejmá kauzalita, to může jen naprostý tetřev „hlupec“.

Napsat komentář