Volkswagen zkrátí produktové cykly a rozšíří digitální nabídky

Transformace koncernu Volkswagen na technologickou společnost začíná vývojem – v tomto případě softwaru. Což je něco, s čím měl VW dříve velké problémy.

Volkswagen mění na své cestě k technologické společnosti směřování oddělení technického vývoje ve Wolfsburgu. S 11 500 zaměstnanci největší vývojové oddělení koncernu se tak stane průkopníkem transformace značky Volkswagen na technologickou společnost. Středem pozornosti přitom bude kompletní reorganizace vývojového procesu, který bude probíhat mezioborově a se zaměřením na software, požadavky zákazníků a budoucí elektromobilovou platformu SSP.

Vývoj se přeorientuje z jednotlivých dílů na systémy a funkce. Doba vývoje se tím zkrátí o jednu čtvrtinu, zrychlí se příprava nového softwaru a významně se urychlí také procesy ve výrobě. Oddělení technického vývoje se tak stane důležitým pilířem transformace vývoje v koncernu Volkswagen.

„Vzhledem k tomu, že se automobil stále více přeměňuje na plně elektrický softwarový produkt, musí se ve všech dimenzích změnit také jeho vývoj. Tím, že naše procesy a organizaci zaměříme na systémy a funkce místo na jednotlivé díly, zvýšíme propojenost oddělení technického vývoje i jeho výkonnost. Místo hardwaru bude na prvním místě software. Dobu vývoje tím zkrátíme o 25 % – od okamžiku definování základní softwarové architektury budou automobilové projekty realizovány za 40 měsíců místo dosavadních 54 měsíců,“ říká Thomas Ulbrich, člen představenstva odpovědný za technický vývoj značky Volkswagen.

„S vývojovým centrem Campus Sandkamp ve Wolfsburgu se transformace stane v letošním roce viditelnou i navenek. Investicí 800 milionů eur do projektu Campus Sandkamp vybudujeme nejmodernější centrum pro vývoj automobilů na světě. Tím dáváme jasně najevo, že i náš technický vývoj bude urychlovat transformaci Volkswagenu na technologickou společnost,“ říká Ulbrich.

Systémové inženýrství zkrátí proces vývoje o 25 %

Rostoucí síťové propojení vozidla, jeho dokonalé začlenění do digitálního ekosystému a důsledné zaměření na uživatelské zkušenosti – to vše vyžaduje reorganizaci vývojového procesu. Východiskem vývoje automobilů jsou nové funkce orientované na požadavky zákazníků. Nový proces vývoje bude proto zaměřen na funkce a systémy místo na jednotlivé díly – jedná se o tzv. systémové inženýrství, které se v průmyslu, například v letectví, používá především v komplexních vývojových projektech.

V 90. letech minulého století byl vývoj vozidel orientován především na jednotlivé díly. S rozšiřováním funkcí a elektroniky na začátku nového tisíciletí začalo hrát stále větší roli síťové propojení. V současnosti a budoucnosti se na vozidlo musí nahlížet jako na systém v celém ekosystému zákazníka. Vůz musí být schopen hladce komunikovat s veškerými systémy mimo vozidlo. Odborníci z různých oborů proto s předstihem zjišťují požadavky a vzájemné závislosti.

Jejich úkolem je zajistit, aby byly systémy a díly vhodně nakonfigurovány a zkonstruovány, a všechny jejich funkce tak do sebe vzájemně zapadaly. V kombinaci se silnějším zaměřením na agilní pracovní metody tím Volkswagen zkrátí dobu vývoje o 25 % – realizace automobilových projektů bude trvat 40 měsíců místo dosavadních 54 měsíců. Úzká spolupráce technického vývoje s výrobou zásadně přispěje k procesně optimalizované produkci s cílem dosáhnout doby výroby deset hodin na vozidlo.

Cílená školení posílí kompetence pro budoucnost

V souvislosti s reorganizací technického vývoje a jeho přechodem na vzájemně propojené a systémově a funkčně orientované vývojové procesy investuje Volkswagen cíleně do školení zaměstnanců, aby je připravil na digitální éru. Několik stovek zaměstnanců již získalo kvalifikaci pro nové pracovní oblasti v technickém vývoji. V příštích letech je budou následovat tisíce dalších zaměstnanců. Do roku 2030 bude pro výrazně nové pracovní profily rekvalifikováno 4000 zaměstnanců, dalších 6000 až 8000 zaměstnanců absolvuje rozsáhlá školení.

Spektrum nabídek školení sahá od kratších výukových programů pro cílené rozšiřování kompetencí až po rozsáhlá rekvalifikační školení. Aktuálně nejdelší školicí programy trvají až 180 dnů a zpřístupňují zaměstnancům nová pole působnosti. Například kovodělník se může rekvalifikovat na specialistu pro zprovoznění automobilových systémů. Volkswagen tím vytváří předpoklady pro atraktivní pracovní místa a ve svých provozech ve Wolfsburgu zajišťuje dlouhodobou zaměstnanost.

Campus Sandkamp názorně ukazuje budoucnost vývoje

Volkswagen investuje v příštích pěti letech 800 milionů eur do centra Campus Sandkamp. Nové, velmi moderní vývojové centrum stanoví nová měřítka pro vývoj automobilů. S více než 4000 pracovními místy v projektové budově a integračním centru bude Campus Sandkamp současně stěžejním projektem pro budoucnost práce ve společnosti Volkswagen. Projektová budova poskytne zázemí oddělením designu, koncepčního vývoje, uživatelských zážitků, produktové strategie, modelových řad a technického vedení projektů i projektovým zaměstnancům z oddělení nákupu, financí, plánování výroby, zajištění kvality a prodeje.

Integrační centrum bude zajišťovat koordinaci činností mezi jednotlivými odděleními včetně rychlých a efektivních schvalovacích a rozhodovacích procesů. Díky své inovativní infrastruktuře pro testování a simulace ve spojení s otevřeností v oblasti spolupráce nabídne optimální prostředí pro aktivní systémové inženýrství. Technický vývoj tak díky novým agilním metodám a modernímu pracovnímu prostředí převezme roli průkopníka v celkové transformaci společnosti Volkswagen.

Budoucí elektromobilní platforma SSP

Technický vývoj se rychlejším procesem vývoje, důslednou orientací na požadavky zákazníků a cíleným školením zaměstnanců zaměří na mobilitu budoucnosti – a v rámci projektu Trinity tak vytvoří předpoklady pro vývoj dlouhodobě hodnotného, zcela elektrického a kompletně síťově propojeného vozidla, které bude dokonale začleněno do digitálního ekosystému. Volkswagen proto pracuje na budoucí koncernové platformě s označením SSP (Scalable Systems Platform). SSP je výkonná, rozšiřovatelná platforma pro elektrickou éru. Volkswagen ji poprvé využije v roce 2026 v projektu Trinity. SSP do budoucna nahradí a propojí elektromobilové platformy MEB a PPE.

SSP tak bude základem pro všechny značky a modely – to znamená pro více než 40 milionů koncernových vozů. Volkswagen tím upevní své postavení platformového šampiona. SSP bude stejně jako již MEB k dispozici i pro ostatní výrobce. Současně umožní kompletní propojení vozidla se svým ekosystémem, a vytvoří tak předpoklady pro zcela automatizovanou jízdu (úrovně 4) i nové obchodní modely založené na používání vozu.

Vozidla Volkswagen zůstanou díky průběžným aktualizacím v rámci systému DLCM (Digital Lifecycle Management) aktuální i po jejich předání zákazníkům. Ti tak budou mít automobil, který bude vždy na výši doby. Volkswagen jako velkosériový výrobce učiní tento pokrok dostupným pro mnoho lidí – tyto ambice umožňují již dnes naplňovat technologie OTA (Over-the-Air) a FoD (Functions on Demand).

Značka Volkswagen se svou strategií ACCELERATE včas a důsledně přizpůsobuje zásadním změnám v automobilovém průmyslu. Do roku 2026 bude značka investovat 18 miliard eur do budoucích oblastí elektromobility, hybridizace a digitalizace. Volkswagen zvýší v rámci své globální elektrické ofenzivy podíl elektromobilů na prodeji v Evropě na více než 70 %. V USA a Číně je cílem společnosti zvýšení podílu elektromobilů ve stejném časovém období na více než 50 %.

Volkswagen proto představí každý rok minimálně jeden nový model BEV. Cílem je kompletní elektrifikace modelové palety. Nejpozději do roku 2050 bude mít Volkswagen klimaticky neutrální bilanci emisí. Společnost současně urychluje vývoj také ostatních velkých témat budoucnosti. Důležitými klíčovými kompetencemi se tak stanou vedle integrace automobilového softwaru také digitální zákaznické zážitky.

Volkswagen osloví pomocí obchodních modelů založených na datech nové skupiny zákazníků a získá nové zdroje příjmů. Volkswagen navíc zpřístupní mnoha lidem autonomní jízdu do roku 2030. Volkswagen tím upevní své postavení nejatraktivnější značky pro trvale udržitelnou mobilitu.

zdroj: tisková zpráva

2 Comments on “Volkswagen zkrátí produktové cykly a rozšíří digitální nabídky”

  1. „Volkswagen zvýší v rámci své globální elektrické ofenzivy podíl elektromobilů na prodeji v Evropě na více než 70 %.“

    Dobrá zpráva je, že při současném trendu toho dosáhne již za 2 roky.
    Špatná zpráva je, že toho dosáhne za cenu snížení celkových prodejů o 85%.

Napsat komentář