Vláda dala zelenou agrivoltaice, zemědělství a solární elektrárny jdou dohromady

Vláda dala zelenou agrivoltaice: podané ruce mezi výrobou solární energie a zemědělstvím pomohou dekarbonizovat energetiku i ochránit produkci potravin.

Vláda na dnešním zasedání doporučila parlamentu schválit novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která vedle posílení ochrany půdy v souvislosti z dopady změn klimatu také umožní rozvoj takzvané agrivoltaiky, tedy využívání fotovoltaických panelů v zemědělství při zachování zemědělské produkce. 

Pokud novela následně projde Poslaneckou sněmovnou a Senátem, Česká republika se dočká dlouho očekávaného povolení souběžného využívání zemědělské půdy k zemědělskému obhospodařování a k výrobě elektřiny při dodržení zákonem stanovených podmínek. Dvojí využití půdy pro zemědělství a fotovoltaiku je využíváno v řadě zemí EU, v USA i v Číně.  

„Díky agrivoltaice budou zemědělci moci z jedné zelené plochy sklidit plodiny i solární elektřinu. Fotovoltaika umístěná například na vinicích, mezi ovocnými stromy či na záhonech se zeleninou, navíc zlepšuje produkční vlastnosti půdy a snižuje vypařování vody v horkém létě. Zastínění solárními panely totiž plodiny chrání před spálením a před extrémními výkyvy počasí, které jsou s postupující klimatickou změnou stále častější,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Agrivoltaika vedle kombinace zemědělské a energetické produkce pomáhá i bojovat s klimatickými změnami díky nezanedbatelné výrobě čisté bezemisní energie. Pro ilustraci: využití pouhého 0,5 % zemědělské půdy v Česku k souběžné produkci solární energie a zemědělských plodin by podle odhadů Svazu moderní energetiky vedlo k výrobě 10 až 12 terawatthodin čisté energie ročně. Navíc agrivoltaika představuje pro zemědělce další potenciální zdroj příjmu a způsob, jak se farmáři mohou sami chránit před výkyvy cen energií na trhu.

„Pro tuzemskou energetiku je skvělá zpráva, že Agrovoltaika dostává v Česku zelenou. Jedná se o vhodnou symbiózu udržitelného zemědělství a bezemisní energetiky, což je výhodné pro všechny. Zemědělcům přináší ekonomické benefity v podobě dodatečných příjmů z výroby energie. Developerům a provozovatelům solárních elektráren pak umožňuje budovat solární parky na místech s vhodnými podmínkami, aniž by zabírali prostor pro pěstování zemědělských plodin či chov zvířat. Koncept agrivoltaiky má naopak pozitivní vliv na zemědělskou půdu díky tomu, že solární panely poskytují ochranu půdy a účinně snižují spotřebu vody na zavlažování,“ říká Zdeněk Sobotka, zakladatel a CEO společnosti Solek Holding.

„Ve společnosti Solar Design pokládáme povolení agrivoltaiky, za velmi dobrý krok. Na trhu můžeme vidět neustále výkyvy v cenách a dodávkách energií a je dobré, že po schválení této novely budou mít zemědělci možnost posílit svou energetickou soběstačnost a bezpečnost prostřednictvím agrivoltaických instalací. Vlastní vyrobená energie poslouží k optimalizovanému provozu farem, vinic, chmelnic nebo ovocných sadů, což snižuje energetickou závislost, související náklady a přispívá ke konkurenceschopnosti na trhu. V naší krajině je dostatek farmářské půdy s vhodným osvitem, tudíž agrovoltaika může mít rozsáhlé využití,“ potvrzuje Tomáš Minařík, CEO a obchodní ředitel společnosti Solar Design, která je partnerem Svazu moderní energetiky.

Celoevropský potenciál pro výrobu elektřiny v zemědělství je navíc obrovský. Podle propočtů vědců z univerzity v dánském Aarhusu by evropské agrivoltaické instalace mohly mít výkon až 51 terawatthodin a vyrobit 71 500 terawatthodin energie ročně.

„Stínicí efekt panelů vytváří vhodnější mikroklima pro odpočinek zvířat, růst plodin, a dokonce umožňuje i pěstování nových plodin. Zemědělské porosty zároveň vytváří pro solární panely chladnější prostředí, čímž zvyšují jejich výkonnost. Naše společnost Solek má s agrovoltaikou zkušenosti ze zahraničí, nyní například připravujeme na Kypru nový projekt na zemědělské půdě, kde se pěstují rohovníky a olivovníky. Ve Francii byla příprava našich projektů agrovoltaiky urychlena právě díky novému zákonu. Mám radost, že budoucnost v této průkopnické praxi vidí i Česká republika, která schválila podobné změny legislativy. Potenciál pro fotovoltaiku například na střechách průmyslových hal je velký, ale to samo o sobě nestačí. Abychom měli v budoucnu dost elektřiny, musíme stavět fotovoltaické elektrárny i v krajině a agrovoltaika je pro to skvělé řešení,“ dodává Zdeněk Sobotka.

Agrivoltaické instalace navíc pomáhají chránit zemědělskou půdu například před městskou zástavbou nebo zachovat biodiverzitu. A ze zahraničí už přichází řada pozitivních ohlasů i na zvyšování zemědělské produkce díky zastiňovací funkci solárních panelů. Například nizozemští farmáři zaznamenali u malinovníků zastíněných solárními panely o 6 % vyšší výnosy, než jaké naměřili u rostlin zastíněných klasickou fólií.

zdroj: tisková zpráva

13 Comments on “Vláda dala zelenou agrivoltaice, zemědělství a solární elektrárny jdou dohromady”

    1. Jak je to velký? Já mám za domem cca 2000 metrů a neseču vůbec. Nechal jsem si tam od místního farmáře nastěhovat ovce. Nesmrdí, sem tam udělají nějaké to bé a hezky se na ně kouká – ochočil jsem si je a chodí za mnou na čumendu, jestli jim nehodím nějaký rohlík. Seču jen na zahradě, kterou využívám aktivně.

     Farmáře jsem musel trochu hledat, protože dovezl ovce z druhé obce. Normálně je takhle stěhuje.

      1. On je pečivem normálně krmí. Staré chleby a rohlíky a nebo placky „z prasečáku“. Rozhodně toho sežerou víc jak 60 g. Jedna zblajzne klidně půlku chleba rozmočeného ve vodě. Říkal mi, že jim toho nesmí dávat moc, jinak je maso moc tučné. Že by se nějaká nafoukla, to jsem si nevšiml. Naopak vypadají moc spokojeně 🙂

  1. Buď je to stěna, která je jen někde a tomu se vyhnou v pohodě. Co dává větší smysl je „přístřešek“ a pod tím se pěstuje ideálně listové a zelené v řádcích. Salát dává pod FVE větší výnosy. V případě salátu ale začíná do klasického ptování fušovat dost úspěšně halové pěstování a nebo pěstování na rybích farmách.
   Nicméně pro ČR je to i tak okrajová záležitost. Nejsem konkurenceschopní ve většině vhodných zemědělských produktů. Co umíme, je řepka a obilí a na to se panely nehodí. Pak další v řadě jsou brambory, které tam rostou dobře, ale sklizeň je problém. Holt nadšenci do OZE si často myslí, že co funguje jinde, bude stejně fungovat u nás.

Napsat komentář