Už je to tu zas! Ford testuje vozy E-Transit poháněné vodíkem

Ford testuje vozy E-Transit poháněné vodíkovými palivovými články, které by provozovatelům mohly přinést delší dojezd a kratší prostoje.

Ford zkoumá potenciál vodíku coby palubního zdroje energie pro užitkový elektromobil Ford E-Transit. Britský projekt ověří, zda by technologie vodíkových palivových článků mohla prodloužit dojezd E-Transitu v energeticky náročných provozních scénářích.

Konsorcium šesti partnerů z řad předních výrobců automobilových technologií a provozovatelů vozových parků, které je částečně financováno britským Centrem pro pokročilé pohony (Advanced Propulsion Centre, APC), rovněž pomůže definovat potřebnou podpůrnou infrastrukturu pro doplňování vodíku.

Ford Pro, užitková a servisní divize společnosti Ford, využije pilotní projekt k rozšíření svých odborných znalostí v oblasti přestaveb, a to za podpory inženýrů a specialistů na E-Transit ze závodu v Dagenhamu a Technického centra Dunton.

Předseda představenstva britského Fordu Tim Slatter řekl: „Ford je přesvědčen, že palivové články by se mohly uplatnit především v jeho největších a nejtěžších užitkových vozech, jimž by umožnily bezemisní provoz při současném splnění požadavků zákazníků na denní zásobu energie.“

Integrace bezuhlíkových automobilových technologií

Projekt E-Transitu poháněného palivovými články, na němž Ford s APC spolupracuje, ověří ekonomické opodstatnění vozidla propojením zkušeností značky Ford, která je 57 let lídrem britského trhu užitkových automobilů, s odborníky na palivové články a provozovateli vozových parků včetně společnosti Ocado Retail.

Dalšími partnery projektu jsou bp (využívání vodíku a požadavky na infrastrukturu), Cambustion (testování soustavy palivových článků), Viritech (navrhuje systémy skladování vodíku) a Cygnet Texkimp (nástroje na výrobu tlakových nádob).

Palivové články vyrábějí elektřinu slučováním vodíku z palubní nádrže s kyslíkem, přičemž jedinou výslednou emisí je voda. Systém v podstatě využívá vodíkovou nádrž jako „plynovou baterii“, která zlepšuje dojezd a zajišťuje rychlejší nabíjení než obvyklé pevné akumulátory nabíjené z elektrické sítě.

To může být výhodné pro provozovatele s náročnými provozními scénáři typu přepravy na dlouhé vzdálenosti, využívání maximálního zatížení či napájení přídavných zařízení (např. chladicí boxy), stejně jako pro ty, kteří mají během pracovní směny omezené možnosti nabíjení.

Ford začal zkoumat technologii palivových článků již v 90. letech. Vyvinul mnoho prototypů, ve spolupráci se zákazníky zdokonaloval testovací vozidla a v roce 2021 předvedl na veletrhu nízkouhlíkových vozidel CENEX E-Transit s palivovými články.

Na evropské úrovni se Ford stále podílí na řadě projektů financovaných z veřejných zdrojů, které rovněž zkoumají využití vodíkových technologií pro vozidla poháněná spalovacím motorem i palivovými články.

Aktuální tříletý projekt poběží do roku 2025. Zkušební flotila osmi vozů Ford E-Transit s vodíkovými palivovými články bude jezdit v šestiměsíčních úsecích. Takto získané údaje poskytnou odborníkům přehled o celkových nákladech na vlastnictví a provoz velké dodávky s vyšším bezemisním dojezdem a délkou prostojů srovnatelnou s ekvivalentními vozy poháněnými vznětovým motorem.

Prototypové vozy Ford E-Transit budou vybaveny výkonnou soustavou palivových článků a nádržemi na vodík optimalizovanými z hlediska bezpečnosti, kapacity, nákladů i hmotnosti. Důležitou částí projektu bude vyhodnocení hospodárnosti a proveditelnosti recyklace vyřazených součástí.

Vstříc lepší budoucnosti

Projektem vodíkového Ford E-Transit podporuje Ford svůj závazek udržitelnosti „Road to Better“ a opětovně potvrzuje záměr docílit do roku 2035 uhlíkové neutrality napříč všemi svými evropskými aktivitami. Evropa by přitom měla být prvním regionem, v němž značka této mety dosáhne. Jen od roku 2017 snížil Ford emise ze svých globálních výrobních závodů o 40 %.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář