Toyota zkoumá technologie pro vyšší bezpečnost robotických aut

Výzkumné centrum Toyota pro bezpečnost (CSRC) oznámilo pět nových projektů, jejichž cílem je lépe pochopit, jak řidiči využívají a vnímají vyspělé automobilové technologie, včetně systémů na podporu řízení.

Koncept vozu Toyota FCV Plus na autosalonu Tokio 2015
foto: Toyota

Nové projekty ve spolupráci s pěti americkými výzkumnými institucemi budou spuštěny v rámci nového pětiletého výzkumného programu „CSRC Next“, připraveného na podporu informovanosti a bezpečného přechodu k mobilitě budoucnosti.

Nově vznikající automobilové technologie, včetně systémů na podporu řízení, jsou významným příslibem ke zvýšení dopravní bezpečnosti, avšak stále zde zůstávají důležité otázky ohledně správného způsobu interakce s řidiči a toho, jak řidiče naučit tyto technologie bezpečně využívat.

Čtyři z pěti výzkumných projektů se zaměří na celospolečenské přijetí technologií a jejich výstupem budou daty podložené poznatky o jejich využívání. Tato data mohou napomoci k jejich účinnému začlenění, podpořit bezpečnější jízdní návyky a nabídnout možná protiopatření vůči nebezpečnému způsobu jízdy.

„Vývoj vyspělých automobilových technologií někdy postupuje tak rychle, že mnozí lidé nestíhají plně docenit jejich schopnosti, a je proto důležité určit, jak řidiči tyto nově vznikající systémy vnímají a reálně používají,“ uvedl Chuck Gulash, ředitel centra CSRC.

„Věříme, že díky spolupráci s partnerskými institucemi a otevřenému sdílení našich poznatků s širší automobilovou i technologickou komunitou a vládními i nevládními organizacemi napomůžeme k celospolečenskému přijetí těchto nových a slibných technologií.“

Zmiňovaná pětice výzkumných projektů bude spuštěna ve spolupráci s univerzitou George Mason University, neziskovou organizací Rockville Institute, Washingtonskou univerzitou, Institutem pro výzkum dopravy Michiganské univerzity (UMTRI) a Státní univerzitou v San Franciscu.

Datové výstupy z jednotlivých projektů si budou uvedené instituce kvůli urychlení výzkumu vzájemně vyměňovat, přičemž výsledky budou zveřejňovány s cílem posílit bezpečnost napříč celým automobilovým odvětvím.

Projektová fáze CSRC Next, spuštěná v květnu 2017, staví na pětiletých poznatcích centra CSRC s finanční dotací 35 milionů USD do výzkumu vyspělých bezpečnostních technologií pro automobily.

CSRC Next rovněž podporuje probíhající výzkumné programy výzkumného centra Toyota Research Institute (TRI) a Toyota Connected (TC) s cílem urychlit vývoj propojených a autonomních technologií a služeb na podporu řízení.

Centrum CSRC od svého spuštění v roce 2011 zahájilo na 60 výzkumných projektů s 26 partnerskými univerzitami, z nichž vzešlo více než 200 publikací a řada prezentací na nejrůznějších odborných konferencích.

Nové výzkumné projekty CSRC Next zahrnují:

Neuro-ergonomické hodnocení vývoje mentálního modelu budoucích technologií autonomního řízení: Cílem tohoto projektu je objektivně určit (prostřednictvím neuro-ergonomických metod), jaký je vliv různých faktorů na vývoj mentálního modelu a rozvoj vyspělých bezpečnostních technologií.
 

Vývoj mentálního modelu budoucích technologií autonomního řízení v prostředí přirozeného řízení: Výstupem tohoto projektu bude taxonomie vývoje mentálního modelu pro technologie automobilové bezpečnosti; projekt v prostředí přirozeného řízení určí, jak uživatelé vyvíjejí a uchovávají mentální modely s tím, jak se do vozidla začleňují bezpečnostní technologie.

Účinnost krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích postupů na podporu účinnějšího zmírnění rizik a příslušných řidičských dovedností souvisejících s bezpečností: Cílem tohoto projektu je připravit analytické modely, které by zachytily a určily změny v řidičských dovednostech svědčící o chování snižujícím míru rizika, a dále vyhodnotit účinnost protiopatření vůči chování uchazečů v souvislosti se snižováním budoucího rizika.

Zásady pro vývoj reálně doložených protiopatření vůči nebezpečnému způsobu jízdy: Obecným cílem tohoto projektu je vytvořit soubor zásad, který by bylo možné použít na podporu reálně doložených protiopatření vůči nebezpečnému způsobu jízdy, vedoucích k trvalé změně způsobu chování řidičů. Realizace projektu bude postavena na identifikaci výchozích obrazců nebezpečného způsobu jízdy (dnes i do budoucna), identifikaci těch vlastností řidičů, které přispívají k rizikovému chování, a v neposlední řadě určování takových teorií změny chování, které s největší pravděpodobností napomohou k trvalé změně.

Účinné podněty a chování pro bezpečnost jízdy v kontextu autonomního řízení: Tento projekt je ověřovací studií s cílem ukázat, že je možné automaticky a bez námahy dosáhnout odpovídajícího chování v souvislosti s vnímanými riziky, a to na základě krátké formy školení, spojující podněty s dispozicemi adaptivního chování.

tisková zpráva

6 Comments on “Toyota zkoumá technologie pro vyšší bezpečnost robotických aut”

   1. Takovou sbírku plků jsem už dlouho neslyšel.
    V jedné

    Takovou sbírku plků jsem už dlouho neslyšel.

    V jedné větě říká budujeme stop cafe = aby mohli nechat nabít elektromobily a v druhé, že elektřina nebude 😀

    V další, že spotřeba paliv neklesne, ale že si lidi pořídí druhé auto (asi s větší spotřebou když bude nové).

    Takže doporučuji – přečíst opravdu tolik logicky si odporujících tvrzení jsem dlouho neviděl.

Napsat komentář