Siemens Mobility bude v Praze testovat železniční automatizaci pro celý svět

Pražské vývojové centrum železniční automatizace zaměstnává vysoce kvalifikované technické odborníky v oblasti software, hardware, validace a mechanického designu.

Nově otevřené testovací centrum poskytuje vybavení pro přesná elektrická měření, zkoušky elektromagnetické kompatibility a klimatické zkoušky.
foto: Siemens

Specialisté z pražského vývojového centra pro železniční automatizaci se specializují na vývoj softwaru, hardwaru, validaci a mechanický design. Díky svým rozsáhlým technickým znalostem jsou dlouhodobě zapojováni do železničních projektů z celého světa.

V ČR jsou realizovány kompletní vývojové projekty od úvodního definování požadavků ze strany zákazníka přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky včetně projektového řízení a řízení kvality.

Jádrem naší činnosti je vývoj komponent digitálního systému zabezpečení trati – Trackguard Sinet, pomocí kterého Siemens Mobility realizuje přechod na moderní systémy řízení kolejové dopravy a zabezpečovacího zařízení typu ETCS po celém světě.

Dalším z projektů je například digitální přejezdové zabezpečovací zařízení, které je založeno na distribuované architektuře, kdy řídicí logika není umístěna centralizovaně v technologické budově, ale je přenesena přímo do jednotlivých komponent přejezdu. Pro zpracování a vyhodnocení diagnostických dat se používá cloudové řešení, díky čemuž je možné tuto službu poskytovat kdekoliv na světě.

„Jedním z významných projektů, na jejichž vývoji pracují kolegové z českého vývojového oddělení, je digitalizace norské železniční sítě Bane NOR, která zahrnuje kompletní zabezpečení a řízení norské železniční sítě podle standardu ETCS level 2 včetně zabezpečení,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility v České republice a dodává: „Otevřením pražského testovacího centra dojde především k výraznému zrychlení celého procesu vývoje.“

České centrum bude využíváno především k tzv. prototypovým testům, po jejichž úspěšném absolvování budou zařízení odesílána na finální typové zkoušky na německou centrálu. Vzhledem k tomu, že k zajištění požadované kvality je nutné provádět dílčí testy s každým prototypem produktu, je velmi výhodné mít špičkové testovací centrum přímo v budově vývojového centra.

Hlavní vybavení vývojového centra:

EMC laboratoř je určena pro zkoušky elektromagnetické kompatibility a umožňuje provádění pěti typů standardizovaných zkoušek:

  • odolnost vůči rušivým vlivům
  • odolnost vůči vysokoenergetickým širokopásmovým impulzům
  • odolnost vůči nízkoenergetickým širokopásmovým impulzům
  • odolnost vůči elektrostatickým výbojům
  • odolnost vůči vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím
tisková zpráva

Napsat komentář