Scania bude vyrábět náklaďáky z bezemisní oceli

Scania a SSAB podepsaly memorandum s cílem dosáhnout do roku 2030 kompletní dekarbonizace veškerých dodávek oceli od společnosti SSAB do těžkých nákladních vozidel Scania. Již od roku 2026 se má rychle zvyšovat objem dodávek oceli SSAB Fossil-free™, což bude klíčové pro přechod na udržitelný systém dopravy.

Společnost SSAB je hlavním dodavatelem oceli pro vozidla Scania. Nová dohoda, která zahajuje další etapu v tomto dlouhodobém partnerství, směřuje k zásadnímu snížení klimaticky škodlivých emisí. Záměr počítá s dodávkami 100% dekarbonizované oceli a patří k nejambicióznějším cílům dohodnutým mezi společností SSAB a jejím zákazníkem, v tomto případě společností Scania. 

Tento plán je navíc výjimečný i v rámci koalice First Movers Coalition, jejímiž členy jsou jak Scania tak SSAB a která si klade za cíl snížení uhlíkové stopy v těch sektorech, v nichž je to jen velmi těžko dosažitelné a nákladné.

SOUVISEJÍCÍ: Scania rozjíždí výrobu nových nákladních elektromobilů

Kromě ocelářství se jedná například o chemickou produkci, leteckou a lodní dopravu či výrobu cementu. Společnosti Scania a SSAB se s ohledem na uzavřené partnerství zavázaly využít svůj veškerý potenciál a finanční sílu ke vzniku prvních trhů pro inovativní čisté technologie. 

„Skutečně se těšíme, že budeme moci zvýšit dodávky naší oceli vyrobené bez fosilních paliv, a tím přispět k udržitelnějším hodnotovým řetězcům. Ocel vyrobená bez fosilních paliv změní pravidla hry v oblasti těžké dopravy, neboť má stejně vysokou kvalitu a technické vlastnosti jako tradiční ocel. A přestože se vyrábí udržitelným způsobem, lze ji, stejně jako každou jinou ocel, také recyklovat,“ říká Martin Lindqvist, generální ředitel společnosti SSAB.

Společnost Scania představila ve svém oboru jedinečnou strategii, jejímž cílem je do roku 2030 výrazně snížit emise uhlíku ve čtyřech zásadních oblastech, které představují přibližně 80 % emisí dodavatelského řetězce – jedná se o baterie, ocel, hliník a litinu. 

Společnost SSAB plánuje, že svou ocel s označením Fossil-free™ dodá komerčně na trh v roce 2026 a že kolem roku 2030 bude její provoz z velké části už bez fosilních zdrojů.

Ocel SSAB Fossil-free™ se vyrábí pomocí technologie HYBRIT, která nahrazuje koks, tradičně používaný pro výrobu oceli na bázi železné rudy, elektřinou a vodíkem vyrobenými bez fosilních paliv. Vedlejším produktem je díky tomu pouze voda a nikoliv oxid uhličitý.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář