POZVÁNKA: fórum Eco-Innovation 2013

Ve dnech 23.-24.5.2013 pořádá v Praze Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí ČR již 14. evropské fórum pro ekoinovace. Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou dvakrát ročně za účelem výměny poznatků o ekoinovacích. Letos se fórum poprvé uskuteční v Praze a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech.

Fórum Eco-innovation 2013 se poprvé uskuteční v Praze, jde již o 14. ročník pravidelného setkání odborníků z celé Evropy
foto: Eco-innovation

Fórum Eco-Innovation 2013 se zaměří zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší. Fórum je určeno představitelům soukromého sektoru, výzkumných institucí, neziskových organizací, státní správy a samosprávy, které profesně zajímá uplatnění ekoinovací.

Na fóru vystoupí řada především zahraničních odborníků, primárně z Evropy, ale pochopitelně také zástupci České republiky. Například Jaromír Marušinec, předseda . Hlavním cílem fóra je prozkoumávat možnost překonání bariér vedoucích k čistšímu ovzduší, především ve městech.

Konference bude probíhat v angličtině bez tlumočení. Vstup je bezplatný, na základě registrace na webové stránce konference: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/

tisková zpráva

Napsat komentář