Poslanci schválili biopaliva

Od září se v motorové naftě budou povinně vyskytovat 2% biopaliva, od ledna příštího roku pak budou 2% ethanolu v benzinu. Takovýto záměr schválila konečně po mnoha letech Sněmovna v novele zákona o ochraně ovzduší. Do roku 2010 by pak podíl bipaliv měl vzrůst až na 5,75%.
Několik zajímavých souvisejících odkazů: více o strategii EU pro biopaliva, biomasa – zdroj biopaliva, pohon na rostlinný olej, může produkce biopaliv poškodit přírodu?

Napsat komentář