Od tisíců k milionu – boom střešních solárních panelů pokračuje v Rakousku

Program podpory instalace a provozu fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů zavedlo Německo poprvé v roce 1991 a na úspěšný projekt navazuje dodnes. Rakousko, které má ve využívání solární energie velký potenciál, nedávno přišlo s vlastním programem podpory s názvem Milion střech. V Rakousku je podpora solárních energie ještě vyšší než v sousedním Německu. 88 % procent obyvatel by uvítalo, kdyby měli v blízkosti fotovoltaický zdroj energie. Na dvě třetiny obyvatel zvažuje své zapojení do lokálního energetického společenství.

V Rakousku je podpora solárních energie ještě vyšší než v sousedním Německu. 88 % procent obyvatel by uvítalo, kdyby měli v blízkosti fotovoltaický zdroj energie. Na dvě třetiny obyvatel zvažuje své zapojení do lokálního energetického společenství.
foto: schropferoval, licence Pixabay

Autorka: Anna Michalčáková, Frank Bold

První tisícovka v Německu padla v roce 1993

Německo v roce 1991 přišlo s programem 1 000 střech, který se zaměřoval na instalace na rodinných domech s výkonem 1-5 kW. Jednalo se o první “ostrý test” fotovoltaických elektráren pro soukromé osoby na světě a jeho cílem bylo objasnit, jestli je využívání solární energie slučitelné se stávající infrastrukturou (např. zda střídač nebude působit rušení veřejné elektrické sítě).

Průměrné pořizovací náklady “rodinné fotovoltaické elektrárny” byly tehdy 30 000 €. Německo dotovalo investiční náklady až do výše 70 %. V rámci programu se podařilo do roku 1995 instalovat 1932 systémů. Související zákon stanovil povinnost pouštět tuto soukromou energii do veřejné sítě a garantovanou výkupní cenu za kWh.

Obrovský boom ale fotovoltaika v Německu zažila v letech 1999 – 2003 díky programu 100 000 střech. Jeho klíčovou částí byly nízkoúrokové půjčky od státní rozvojové banky Kreditanstalt für Wiederaufbau. Podpořeny byly malé instalace (typicky pro rodinné domy) od 1 kWp do 5 kWp, ale i větší např. pro malé podniky s výkonem nad 5 kWp.

Díky tomuto programu se do roku 2030 podařilo instalovat dalších 55 000 solárních elektráren na střechách domů s celkovým výkonem 261 MWh. Masivní rozšíření fotovoltaiky doprovázela úprava legislativy, která solární energii zakotvila jako plnohodnotný zdroj energie. Investice do ní se soukromým osobám dlouhodobě vyplácí, návratnost investice se pohybuje v jednotkách let, což je pro obyvatele velmi atraktivní.

Německo díky stabilnímu právnímu prostředí a rentabilitě solárních elektráren s jejich budováním nepřestává, v roce 2020 přeskočilo hranici 2 milionů instalovaných střešních elektráren. A celkový výkon všech solárních elektráren dokáže za slunných dnů pokrýt až 50 % spotřeby energie.

Podpora veřejnosti k OZE v Německu a Rakousku

Podpora veřejnosti vůči obnovitelným zdrojům energie v Německu zůstává vysoká. 86 % Němců si myslí, že budování obnovitelných zdrojů energie je důležité. 57 % Němců souhlasí, že posilují regionální ekonomiku a vytvářejí pracovní místa a příležitosti pro venkovské regiony.

Rakousko chce energii z Milionu střech

Rakousko nechce zůstat pozadu. Potenciál solární energie hodlá využít prostřednictvím programu Milion střech. Milion střech se nezaměří pouze na instalace fotovoltaických panelů, ale i na podporu uskladnění solární energie. Jedná se o jedno z hlavních opatření Mise 2030, plánu rakouské vlády, jak snížit emise skleníkových plynů o 36 % do roku 2030 (oproti roku 2005).

Mise 2030 se zaměřuje např. na podporu elektromobility, snížení energetické náročnosti budov nebo právě na podporu fotovoltaických elektráren na rodinných domech i veřejných budovách. Pro výrobu elektřiny to navíc specificky znamená, že do roku 2030 bude všechna pocházet z obnovitelných zdrojů.

Celkem chce Rakousko postavit skutečně 1 milion solárních střešních elektráren, které by měly dohromady poskytnout 11 TWh výkonu. Za tímto účelem hodlá investovat až 100 milionů eur ročně, část z toho prostřednictvím Národního plánu obnovy (RRF).

Střešní FVE v Rakousku

Rakousko podporuje střešní instalace na rodinných domech již nyní. Žadatel může získat podporu až 1 250 € na instalaci o výkonu 5 kWh, cena takové střechy se přitom pohybuje mezi 8 – 8 500 €. Návratnost investice činí 8 – 10 let.

Kritici Misi 2030 považují za obtížně realizovatelnou, zdůrazňují, že neexistuje podrobnější plán, jak “milion střech” (a další vlajkové projekty) skutečně zprovoznit. Kromě investiční, případě provozní, podpory Rakousko zatím nepočítá s jinými regulacemi, např. s reformou ekologické daně nebo kvótami na výstavbu.

Výzvu pro masivní instalaci solárních střech představuje i výstavba rozvodných sítí a nízká cena elektřiny, která zároveň znamená pomalou návratnost investice.

Elektřina vyrobená pro vlastní spotřebu je ale v Rakousku osvobozena od daně (do 25 MWh ročně) a spotřebitelé se navíc stávají méně závislými na růstu ceny elektřiny do budoucna. Za posledních 10 let klesla cena malé fotovoltaické elektrárny, kterou mají lidé na střechách, o 68 %.

Obě země plánují v podpoře solární energie pokračovat, v případě Rakouska primárně v oblasti malých střešních elektráren na rodinných domech a v komunitách. Vzhledem k ostatním OZE je totiž fotovoltaika levná, energeticky efektivní s nízkým environmentálním dopadem a rychlá na instalaci. Navíc se těší široké podpoře veřejnosti, která se tím aktivně podílí na dění ve svém regionu a profituje na ceně elektrické energie.

tisková zpráva

8 Comments on “Od tisíců k milionu – boom střešních solárních panelů pokračuje v Rakousku”

  1. To my nás v Čechystánu budeme raději dotovat uhelné
    To my nás v Čechystánu budeme raději dotovat uhelné elektrárny…
    Ministr průmyslu a obchodu Havlíček uvedl, že tepelné elektrárny se nebudou schopny samy vypořádat s rostoucími cenami emisních povolenek a budou potřebovat provozní a investiční dotace…….. NEUVĚŘITELNÉ

Napsat komentář