Obecná umělá inteligence zásadně ovlivní ekonomiku i vše ostatní. Už v roce 2027?

Příchod Obecné umělé inteligence (AGI) na úrovni člověka bude bezpochyby představovat zásadní zlom v dějinách lidstva a přinese dalekosáhlé změny v ekonomice a oblasti informačních technologií. AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Jaké to s sebou přinese potencionální změny?

Transformace ekonomiky

Obecná umělá inteligence neboli „AGI“ zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Z ekonomického hlediska AGI povede k bezprecedentnímu nárůstu produktivity a efektivity. Inteligentní stroje převezmou velkou část úkolů, což povede k výraznému zvýšení výkonu a snížení nákladů v mnoha odvětvích.

„Nicméně masivní automatizace také způsobí významné narušení pracovního trhu. Mnoho pracovních míst bude nahrazeno, což povede k vysoké nezaměstnanosti a prohlubování ekonomické nerovnosti. Je nezbytné hledat způsoby, jak spravedlivě distribuovat přínosy AGI a zajistit, aby z ní profitovala celá společnost,“ říká David Strejc jednatel společnosti Apertia Tech s.r.o. a architekt lowcode AutoERP.

Vliv na obor informačních technologií

V oblasti IT bude mít AGI obrovský dopad. Inteligentní systémy budou autonomně vyvíjet a zdokonalovat software, optimalizovat infrastrukturu a řešit komplexní problémy s nebývalou rychlostí a přesností. Zažijeme explozivní rozvoj nových technologií a inovací.

AGI také zásadně změní způsob interakce s počítači. Namísto tradičních rozhraní budeme komunikovat přirozeným jazykem s inteligentními asistenty, kteří budou rozumět našim potřebám a dokážou předvídat naše požadavky. Hranice mezi člověkem a strojem se bude stále více stírat.

Dopady na role programátorů

S příchodem AGI se role programátorů výrazně promění. Velká část běžné programátorské práce bude automatizována. AGI systémy budou schopny samostatně vytvářet, upravovat a vylepšovat softwarové aplikace s minimálním zásahem člověka.

Podle Davida Strejce pouze ti nejlepší a nejkreativnější programátoři, kteří dokážou pracovat na velmi složitých a inovativních projektech, si udrží svou nezastupitelnou roli. Dále ještě doplňuje: „Většina ostatních se bude muset přeorientovat na nové role, jako jsou pozice analytiků a systémových architektů.“ Analytici budou hrát klíčovou roli v procesu vývoje softwaru, budou zodpovědní za sběr a analýzu dat, identifikaci problémů a navrhování řešení ve spolupráci s AGI.

Tento posun od tradičního programování k analýze a designu softwaru bude vyžadovat značné změny ve vzdělávání a přípravě IT profesionálů. Důraz se přesune na rozvoj měkkých dovedností, kritického myšlení a kreativity. Schopnost efektivně spolupracovat s AGI se stane klíčovou konkurenční výhodou na trhu práce.

Zodpovědný vývoj a regulace AGI

To však vyvolá také řadu etických a bezpečnostních otázek. Bude nutné zajistit, aby tyto systémy byly vyvíjeny a používány zodpovědně, s respektem k lidským právům a demokratickým hodnotám. Hrozba zneužití AGI pro sledování, manipulaci či kontrolu společnosti je reálná a bude vyžadovat robustní regulační rámce a mezinárodní spolupráci.

Přestože AGI převezme velkou část rutinní programátorské práce, lidská kreativita, úsudek a etické cítění zůstanou nepostradatelné. Bude na lidech, aby určovali směr vývoje softwaru, dohlíželi na jeho kvalitu a zajišťovali jeho společensky prospěšné využití. Role programátorů se změní, ale jejich význam rozhodně nezmizí.

zdroj: tisková zpráva

4 Comments on “Obecná umělá inteligence zásadně ovlivní ekonomiku i vše ostatní. Už v roce 2027?”

 1. Především je vhodné si uvědomit, že nesplněné sliby a predikce v oblasti AI patří po dlouhá desetiletí na pomyslný Olymp planých keců a jsou zlatým grálem obchodníků s hadím olejem. Pokud od toho odhlédneme, zůstávají stále dvě fakta:
  1) nepanuje shoda, co vlastně AGI je, a situace zde v mnoha aspektech, a ne náhodou, připomíná marnou snahu psychologů definovat „duši“. Psychologie a AI mají mnoho společných atributů, kromě extrémního přehánění až fantazírování, je to samozřejmě vytváření množství nových neexaktních až bezobsažných pojmů.
  2) není ani přibližně nic, co by naplňovalo původní představy o AI z dob, kdy to byla záležitost technických oborů. Jak je pro vyměklou západní civilizaci posledních dekád charakteristické, nenaplnění očekávání bylo „vyřešeno“ pomocí redefinice pojmů. A tak vznikla Weak AI, což sice není AI, ale je to úžasný olejíček co vyřeší většinu vašich problémů.

  Doporučuji si přečíst novou direktivu EU k AI. Snaha o popsání něčeho nepopsatelného se projevila v plné nahotě a toto dílko, pro které byl zřejmě použit postup pečení dortu pejskem a kočičkou, tu kus abstraktních blábolů sociologa, tu detailně rozpitvaný technický exkrement, tak může směle konkurovat největším dadaistickým bizarnostem.

  1. Když to takhle rozfázuješ, je to něco podobného, jako že ,,Achiles nepředběhne želvu“….
   V reálném světě samozřejmě běžec želvu (nakonec) předběhne a podobně i AI a robotika má potenciál obrátit socioekonomické vztahy naruby hlubokou orbou….
   Jen jeden příklad z ,,blbé“ automatizace: Ještě historicky nedávno různé revolučně pro agrární hnutí hlásala – Půda patří tomu kdo ji obdělává….To už dnes nemůže platit..
   Kde dříve pracovala většina vesnice, třeba 500 lidí, jich dnes vydělává stěží 50 a během pár let s nástupem navigací řízených strojů to spadne na polovinu…
   PS… Nejsem odpůrce robotiky nýbrž neudržitelného kapitalistického systému….
   NECHME DŘINU STROJŮM!

Napsat komentář