Nulová silniční daň pro ekologická vozidla

Kromě mnoha dalších změň, které automobilisté zažijí v letošním roce (ekologický poplatek), se mohou těšit také na nulovou silniční daň pro ekologicky šetrná vozidla. Od 1.1.2009 jsou podle novely zákona o silniční dani od tohoto poplatku osvobozeny hybridy, elektromobily, či auta na plyn. Navíc jsou osvobozeny také automobily na biopalivo E85. Osvobození se vztahuje u vozidel s pohonem CNG na užitková a nákladní vozidla do 12 tun a všechna vozidla pro dopravu osob. Provozovatelé autobusů městské hromadné dopravy a veřejné dopravy a podnikatelé využívající k pohonu vozidel stlačený zemní plyn, tak získají další podstatnou výhodu snižující náklady. Vláda tak splnila další z úkolů, které si předsevzala v rámci Národního programu snižování emisí České republiky. Ten byl schválen již v červnu 2007 a kromě novelizace zákona o silniční dani zahrnuje i záměr přípravy Programu obnovy vozového parku veřejné správy za tzv. „čistá“ vozidla, kdy v roce 2014 by mělo být 25 % vozidel státní správy obměněno za „čistá vozidla“, mezi která samozřejmě vozidla s pohonem CNG patří.

„Pokud chce ČR splnit cíle Evropské unie, které řeší ochranu ovzduší a také snižování spotřeby ropy a ropných produktů v dopravě, musí do r. 2020 zajistit nahrazení min. 10 % spotřeby klasických pohonných hmot zemním plynem. Pro podporu vývoje poptávky tímto směrem jsou postupně vytvářeny další pobídkové podmínky. Spalováním zemního plynu nevznikají pevné částice, karcinogenní aromáty a ani sloučeniny síry a emise ostatních škodlivin jsou oproti emisím ze spalování kapalných pohonných hmot výrazně sníženy. Vzhledem k ceně stlačeného zemního plynu, která je poloviční oproti ceně benzinu, a k vytváření dalších motivačních podmínek lze konstatovat, že toto palivo se stává dostupnou a velice zajímavou alternativou klasických kapalných PHM, prakticky to dosvědčuje i 90 % meziroční nárůst vozidel s pohonem CNG, “ říká Josef Kastl, generální sekretář ČPU.

Nárok na snížení sazby daně se v novém zákoně odvozuje od stáří vozidla. Na 48 % snížení sazby silniční daně budou mít nárok vozidla od jejichž první registrace neuplynulo 36 kalendářních měsíců, snížení sazby o 40 % se bude týkat vozidel po dobu následujících 36 měsíců a snížení sazby daně o 25 % se bude týkat vozidel po dobu dalších 36 měsíců. Snížení sazby daně se tak v závislosti na době od data první registrace dotkne v té či oné míře všech vozidel, od jejichž prvního zaregistrování neuplynulo 108 kalendářních měsíců, což je 9 let.

tisková zpráva

8 komentářů u “Nulová silniční daň pro ekologická vozidla”

 1. Silniční ekodaně?
  Silniční ekodaně? Souhlas! Pak ale atˇ dýcháme čistší vzduch a atˇ znečistˇovatelé nemají úlevy na nic! Mít v dnešní době rodinný vodíkový elektromobil typu třeba Doj Journey? A spousty jiných ekoproduktů budoucnosti. Proč nejsou už dnes k mání? A hlavně maximálně zvýhodněny, s možností úhrady za supervýhodné splátky? Vdytˇ už dnes žijeme a dlužíme budoucím generacím čisté vody, vzduch, stravu a vlasně celou planetu. Budeme-li dnes mít šanci získat takovýto, říkejme tomu třeba ekoúvěr future, pak atˇ jej dotují znečištˇovatelé a ostatní jim podobní viníci pomalého ekovývoje. Zřejmě namítnete, další idealista, ale vystačila by polovina toho co se očividně promarnˇuje den co den. Možná i méně.

 2. ptal jsem se na finančáku
  ptal jsem se na finančáku před koncem roku dostal jsëm podobně hloupou informaci jako jsou výše.
  Naštěstí je na internetu dost informací!!!

  http://www.lpg.cz/napsali_o_lpg/nulova_dan.php

  Nulová silniční daň pro hybridy, auta na LPG/CNG a E85 od 1.1.2009

  2.1.2009 AUTO.cz str. 0 Daň silniční
  redakce Auto.cz LPG klub

  Podle novely zákona o silniční dani jsou od roku 2009 od silniční daně osvobozena ekologicky šetrná vozidla.

  Silniční daň platí podnikatelé, kteří ke své činnosti podnikání využívají firemní automobily. Podle novely z loňského léta nemusí daň platit za vozy, které mají elektrický, hybridní (elektro+spalovací motor) nebo pohon (používají jako palivo CNG nebo LPG). Osvobozena jsou také vozidla, která jsou výrobcem upravena pro spalování směsi benzinu a etanolu E85.

  Nejrozšířenější kategorií vozů, kterých se osvobození od daně bude nově týkat, jsou auta na LPG, kterých na českých silnicích jezdí přes 140.000, vozů na CNG jezdí zhruba 1200 a aut na hybridní pohon je v česku několik stovek.

  Vláda tak splnila další z úkolů, které si předsevzala v rámci Národního programu snižování emisí České republiky. Ten byl schválen již v červnu 2007 a kromě novelizace zákona o silniční dani zahrnuje i záměr přípravy Programu obnovy vozového parku veřejné správy za tzv. “čistá” vozidla, kdy v roce 2014 by mělo být 25 % vozidel státní správy obměněno za “čistá vozidla”.

  RJ, jezdím Subaru Outback 3,0 R na LPG – paráda…

  1. Dobrý den,
   silniční daň

   Dobrý den,
   silniční daň (nikoli ekologická) se vztahuje pouze na vozy používané k podnikání. Pokud tedy vozy využíváte pouze pro osobní účely, silniční daň se vás netýká.

   V případě, že jsou vozy poháněny plynem (ať už LPG či CNG), od silniční daňe jsou osvobozeny i v případě, že je využívate k podnikání.

Napsat komentář