Nissan chce využít oxid uhličitý jako surovinu pro výrobu aut

Nissan ve spolupráci s Tokijským technologickým institutem vyvinul vysoce výkonné pevné látky s fotonovou upkonverzí (UC), které mohou zlepšit účinnost umělé fotosyntézy. 

Při umělé fotosyntéze se voda štěpí na kyslík a vodík. Vodík pak reaguje s CO2 za vzniku surových sloučenin, jako jsou olefiny pro výrobu pryskyřic. 

Nissan chce do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality během celého životního cyklu svých výrobků. Tato nová technologie přispěje k dosažení cílů společnosti Nissan tím, že zlepší využití CO2 jako suroviny, což může snížit závislost na fosilních palivech při výrobě pryskyřic a dalších produktů. 

Nově vyvinuté pevné látky UC převádějí v současné době zbytečné světlo dlouhých vlnových délek na světlo krátkých vlnových délek, které lze využít v různých aplikacích umělé fotosyntézy. Konverze má vysokou účinnost (až přibližně 30% teoretické hranice UC) i při slabém slunečním záření. 

Nové UC materiály jsou stabilní pevné látky, které mohou fungovat i za přítomnosti kyslíku. V kombinaci s fotokatalyzátory zvyšují množství světelné energie dostupné pro umělou fotosyntézu.

Konvenční UC materiály byly často hořlavé roztoky organických rozpouštědel, které i po ztuhnutí měly obecně nízkou účinnost a odolnost vůči světelnému záření. To často vyžadovalo prostředí bez kyslíku a také vysoce intenzivní dopadající světlo. Další podrobnosti o této technologii jsou popsány v prosincovém čísle časopisu „Materials Horizons“, který vydává Královská chemická společnost (UK).

zdroj: tisková zpráva

Čtyři komentáře u “Nissan chce využít oxid uhličitý jako surovinu pro výrobu aut”

Napsat komentář