Na silnicích v EU zemřelo meziročně o 4000 méně osob, Česko je uprostřed žebříčku

Evropská komise dnes zveřejnila předběžné údaje týkající se usmrcených do 30 dnů za rok 2020. Dopravní nehody si vyžádaly 18 800 životů. Proti roku 2019 je to pokles o 17 %.

Nižší intenzita provozu, jakožto důsledek pandemie COVID-19, měla zřejmý (avšak neměřitelný) dopad na počty usmrcených v důsledku dopravních nehod. Předběžné údaje z USA ukazují, že úmrtí narostla i přes nižší intenzitu provozu a data z některých zemích EU skutečně poukazují na zvýšené riziko chování, zejména překračování nejvyšší dovolené rychlosti během lockdownu.
foto: Pixel-mixer, licence Pixabay

Adina Vălean, evropská komisařka pro dopravu, říká: „Téměř o 4 000 osob méně zemřelo na silnicích v EU v roce 2020 v porovnání s rokem 2019, naše silnice zůstávají nejbezpečnější ve světě. Nicméně v rámci poslední dekády jsme nedosáhli očekávaného snížení a je zapotřebí, abychom zabránili návratu počtu obětí na úroveň před pandemií COVID-19. V rámci udržitelné a chytré mobility jsme potvrdili náš závazek implementovat strategii bezpečnosti silničního provozu v EU a snížit počet obětí v důsledku dopravních nehod na nulu.“

Při ohlédnutí za předchozí dekádou 2010-2020 počet usmrcených poklesl o 36 %. To bylo blízko vytyčeného cíle v rámci 50% poklesu usmrcených pro tuto dekádu. Nicméně se 42 usmrcenými na 1 mil. obyvatel má Evropská unie nejbezpečnější silnice na světě. Pro srovnání lze uvést, že světový průměr je více než 180 usmrcených při dopravních nehodách na 1 mil. obyvatel.

Podle předběžných údajů 18 členských zemí EU registrovalo nejnižší hodnoty usmrcených v roce 2020. V celé EU poklesla úmrtnost v průměru o 17 % v porovnání s rokem 2019, ačkoli snížení nebylo zdaleka jednotné.

Nejvýraznější poklesy (20 % a více) nastaly v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Maltě a ve Slovinsku. Naproti tomu pět členských zemí (Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko a Finsko) zaznamenalo nárůst usmrcených, i když počty usmrcených v těchto zemích každoročně kolísaly.

V delším časovém horizontu klesl počet usmrcených na evropských silnicích mezi lety 2010–2020 o 36 %, což bylo pod stanoveným 50% cílem. Pouze Řecko s 54% poklesem dokázalo dosáhnout vytyčeného cíle, následovalo Chorvatsko (44 %), Španělsko (44 %), Portugalsko (43 %), Itálie (42 %) a Slovinsko (42 %). Celkově zaznamenalo pokles o více než 40 % devět členských zemí.

Zatímco nebývalý pokles v roce 2020 vedl k určitým změnám v pořadí úmrtnosti zemí, nejbezpečnější zemí zůstává Švédsko (18 usmrcených / 1 mil. obyv.), zatímco nejhorší Rumunsko zaznamenalo nejvyšší hodnotu v roce 2020 (85 usmrcených / 1 mil. obyv.).

Česká republika patřila v roce 2020 se 48 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel na 18. místo, za evropským průměrem zaostala o 14 % (pozn. celkem bylo v roce 2020 v ČR do 30 dní od nehody usmrceno 517 osob, meziročně o 100 méně). Zajímavé je srovnání zemí dle koeficientu růstu, tzn. průměrný roční počet usmrcených v období 2011-2020 vs. rok 2010.

V rámci zemí EU byl evidován pokles o 19 %, v České republice pak o 18 %. V sousedních zemích byl evidován vyšší pokles v případě Slovenska (-25 %), Rakouska (-23 %) a také Polska  (-20 %), naopak v Německu došlo k poklesu o 12 %.

3 Comments on “Na silnicích v EU zemřelo meziročně o 4000 méně osob, Česko je uprostřed žebříčku”

Napsat komentář