Mercedes-Benz Sustaineer: vylepšený eSprinter ukazuje budoucnost

Zdokonalený technický prototyp Mercedes-Benz Sustaineer: si mohou poprvé prohlédnout návštěvníci a účastníci akcí SHIFT Mobility a Future Mobility Summit na začátku září.

Divize Mercedes-Benz Vans ukázala již v roce 2021 technickým prototypem SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER), jak konkrétně může vypadat trvalá udržitelnost v městské rozvážkové dopravě budoucnosti. SUSTAINEER je lehký užitkový vůz pro poslední úsek logistického řetězce s nulovými lokálními emisemi, schopností vyrábět ekologickou elektrickou energii a aktivně zlepšovat kvalitu ovzduší ve městech.

Zdokonalený skříňový vůz na základě modelu elektrické dodávky Mercedes-Benz eSprinter se zcela elektrickým pohonem obdržel nyní čtyři inovativní řešení pro zlepšování kvality života ve městech, šetrné využívání surovin a zdrojů a ochranu klimatu. Optimalizované pracoviště řidiče navíc podporuje jeho zdraví a koncentraci.

Elektriká dodávka Mercedes-Benz Sustaineer
Elektriká dodávka Mercedes-Benz Sustaineer. foto: Mercedes-Benz Vans

Mezi nově použitá řešení patří speciální topné elementy v blízkosti těla sedící osoby, automaticky ovládaná žaluzie před chladičem, mobilizační sedadlo a aplikace Driver Coaching App. Stejně jako u předchozí verze zahrnuje výbava technického prototypu i nadále ekologické prvky výbavy, jakými jsou prachový filtr na přední a spodní části vozu, solární panel na střeše a díly z recyklovaných materiálů.

Inovace a technická řešení byly pro prototyp SUSTAINEER koncipovány s ohledem na možné využití v sériové výrobě, aby jimi mohly být vybaveny budoucí generace vozidel Mercedes-Benz Vans. Mercedes-Benz poprvé vystavil zdokonalený technický prototyp s dodatečnými prvky na mezinárodní konferenci SHIFT Mobility probíhající od 1. do 6. září 2022 v Berlíně a na akci Future Mobility Summit, která se uskutečnila v termínu od 7. do 8. září 2022 rovněž v německé metropoli. Zájemci zde měli navíc příležitost seznámit se s novými funkcemi a prvky výbavy přímo v reálném čase pomocí brýlí s rozšířenou realitou.

Nové topné prvky v blízkosti těla sedící osoby zvyšují efektivitu využívání tepla 

Ve zdokonaleném prototypu SUSTAINEER jsou kromě sedadla, volantu a bezpečnostních pásů elektricky vyhřívány také povrchy na dveřích řidiče, v prostoru pro nohy a na obložení sloupku řízení. Plošné vyhřívací prvky v blízkosti těla sedící osoby jsou tvořeny elektricky vodivou vrstvou ze stříbra a uhlíku, která je natištěna na textilní vlákna. Tepelný komfort zajišťují vyšší povrchové teploty ve spojení s intenzivním vyzařováním tepla v blízkosti těla. Tím se výrazně zvyšuje efektivita využívání tepla v rámci topného systému. Oproti běžné klimatizaci automobilových interiérů v zimě, kdy se vnitřní prostor kabiny při vykládce relativně rychle ochlazuje, nabízí nové řešení ještě jeden přínos – vyhřívané plochy zůstávají teplé, což je nedocenitelná výhoda při opětovném nastoupení do vozu za chladného počasí.

Mobilizační sedadlo zvýší výkonnost řidiče a udrží ji po delší dobu

Sedíme příliš často a příliš dlouho, ať se jedná o volný čas, nebo práci. V dlouhodobém horizontu může dlouhé sezení vést ke stále vážnějším poruchám zdraví, od bolesti zad až po dopady na psychiku, jakými jsou únava nebo pokles kognitivních schopností. Těmto následkům lze předcházet pravidelnými změnami polohy sezení. Vědci zabývající se pohybem lidského těla proto doporučují drobné, ale časté změny polohy, které mají tělo ochránit před dlouhodobou jednostrannou zátěží. Mercedes-Benz Vans nyní přenáší tento princip i na sedadlo řidiče v lehkém užitkovém voze a pro tuto novinku používá označení „mobilizační sedadlo“.

Elektriká dodávka Mercedes-Benz Sustaineer
První modely Sustaineer už slouží rakouské poště ve Štýrském Hradci. foto: Mercedes-Benz Vans

Do sedáku a opěradla mobilizačního sedadla ve zdokonaleném prototypu SUSTAINEER jsou integrovány vzduchové vaky. Jejich cíleným naplňováním vzduchem a vypouštěním je tělo řidiče uváděno do pohybu a rotace. V různých sekvencích, které imitují například asymetrickou nebo symetrickou chůzi či rotaci pánve, jsou aktivovány odlišné části vzduchových vaků. Tím je vytvořen základ rozmanitého mobilizačního programu. Na vývoji mobilizačního sedadla se podíleli mimo jiné lékaři, fyzioterapeuti a vědci se specializací na sport. Mobilizační sedadlo snižuje ztuhlost zádových svalů a může pozitivně přispět k odolnosti řidiče vystaveného intenzivní tělesné námaze. 

Mobilizační sedadlo podporuje nejen dobrou tělesnou kondici řidiče, ale navíc se v něm i příjemně sedí. Stejně jako mnoho dílů v interiéru je i čalounění sedadla vyrobeno z velmi kvalitního recyklovaného materiálu. Použitím těchto recyklátů se šetří přírodní zdroje a snižuje množství emisí CO2

Aplikace Driver Coaching App pomáhá řidičům optimalizovat způsob řízení

Všichni řidiči vědí, že častá a intenzivní akcelerace výrazně zvyšuje spotřebu paliva jejich vozidla. Tak jednoduché to ve skutečnosti samozřejmě není, protože se jedná o komplexní záležitost. Kromě způsobu používání vozidla, a zejména stylu řízení řidiče, mají na spotřebu energie, a tím i na hospodárnost vozidla nebo celého vozového parku, vliv mimo jiné také hmotnost nákladu, provozní podmínky, druh karoserie, resp. nástavby, či klimatické a topografické faktory. Tyto faktory hrají významnou roli především v segmentu lehkých užitkových vozů. 

Mercedes-Benz proto vyvinul ve spolupráci s WITTE:digital – součástí společnosti WITTE Automotive GmbH – aplikaci Driver Coaching App, která všechny uvedené faktory zaznamenává a vyhodnocuje, aby byla zajištěna porovnatelnost jízdních stylů a objektivita v rámci vozového parku. V každodenním provozu hraje toto řešení, vyvinuté na míru pro flotily lehkých užitkových vozů, roli „inteligentního spolujezdce“, který řidiči poskytuje konkrétní pomoc při optimalizaci jeho jízdního stylu.

Cílem je výrazné prodloužení dojezdu a úspora zdrojů. Program za tím účelem zahrnuje kromě specifických reakcí na individuální jízdní styl také školení a gamifikační přístupy, které motivují k hospodárnějšímu stylu řízení. Uživatelé si kromě toho mohou aplikaci individualizovat podle svých požadavků pomocí různých modulů – například pro plánování nabíjení a tras, propojení se systémem plánování podnikových zdrojů (ERP) nebo pro správu přepravních dokumentů. V rámci prototypu SUSTAINEER je prezentována produktová vize budoucí aplikace. Její vývoj právě probíhá a v současnosti není tento produkt k uvedení na trh ještě připraven. V průběhu dalšího vývoje se může nyní prezentovaný produkt změnit. Aplikace se nesmí ovládat za jízdy.

Moderní filtrační technika snižuje emise jemného prachu

Kvalita ovzduší je klíčovým faktorem pro kvalitu života ve městech. Kromě emisí CO2 má mimořádný význam také zatížení životního prostředí jemným prachem ze silniční dopravy. SUSTAINEER disponuje již od roku 2021 dvěma filtry jemného prachu, jimiž minimalizuje emise částic vznikajících oděrem pneumatik a asfaltu nebo třením brzd. Oba filtry byly vyvinuty ve spolupráci se společností MANN+HUMMEL, která se specializuje na filtraci. Sestava filtrů na přídi a spodní části vozu snižuje emise jemného prachu s velikostí částic až deset mikrometrů (PM10) v bezprostředním okolí vozidla o více než 50 procent – o 35 procent při nabíjení a o 15 procent za jízdy. Účinnost filtrace se zvyšuje v oblastech s vyšší zátěží emisemi jemného prachu. To znamená, že v městských oblastech s horší kvalitou ovzduší lze filtrací ze vzduchu odstraňovat ještě mnohem větší množství jemného prachu.

Delší dojezd a nižší provozní náklady díky optimalizované aerodynamice

K vyšší hospodárnosti zdokonaleného prototypu SUSTAINEER přispívají také dvě inovace z oblasti aerodynamiky. Technický prototyp má téměř kompletně zakrytou spodní část vozidla způsobem, který se dosud používal především v motoristickém sportu. Krycí panely jsou vyrobeny z recyklovaného polypropylenu a bio plastu z domovního odpadu a zbytků pneumatik. Kromě toho nalezla v konstrukci tohoto prototypu uplatnění také automatická žaluzie před chladičem, která se samočinně uzavírá od rychlosti jízdy 60 km/h, což přispívá ke snížení aerodynamického odporu vzduchu. To má hned několik přínosů, protože řidič i provozovatel vozidla profitují z delšího dojezdu a nižších provozních nákladů.

Trvale udržitelná podniková strategie napříč celým životním cyklem

Mercedes-Benz je přesvědčen o ekologických a ekonomických výhodách lehkých užitkových vozidel s akumulátorovým elektrickým pohonem a připravuje se na transformaci své produktové řady, která bude, pokud to budou podmínky na trhu umožňovat, již před koncem desetiletí bez výjimky zcela elektrická. V rámci trvale udržitelné podnikové strategie „Ambition 2039“ usiluje Mercedes-Benz Vans u své flotily nových lehkých užitkových vozů pro soukromé využití i pro podnikání o dosažení neutrální bilance emisí CO₂, a to napříč celým řetězcem tvorby přidané hodnoty – od vývoje přes dodavatelskou síť, vlastní výrobu a elektrifikaci produktů až po energie z obnovitelných zdrojů pro fázi používání elektricky poháněných vozidel a recyklaci. Všechny vlastní závody na výrobu lehkých užitkových vozů Mercedes-Benz Vans na celém světě budou již od roku 2022 vyrábět s neutrální bilancí emisí CO2 a používat výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. 

Nulové lokální emise v každém segmentu, přechod od „electric first“ k „electric only“

Mercedes-Benz Vans má ve své strategii pevně zakotvenu ambici být lídrem v oblasti elektromobility, a důsledně proto elektrifikuje všechny své modelové řady. Zákazníci, provozovatelé vozových parků a výrobci nástaveb mají již dnes na výběr čtyři modely s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů: skříňové eVito, eSprinter, eVito Tourer a EQV. Do konce roku 2022 rozšíří modely eCitan a EQT elektrické portfolio navíc i do segmentu kompaktních lehkých užitkových vozů. A to je jen příští krok na cestě do zcela elektrické budoucnosti. 

Pilotní projekt pro Rakouskou poštu

V srpnu tohoto roku zahájil Mercedes-Benz Vans ve spolupráci s Rakouskou poštou (Österreichische Post) testování modelu eSprinter vybaveného filtrační technologií firmy MANN+HUMMEL vyvinuté pro prototyp SUSTAINEER. Dva sériové vozy eSprinter s filtrací jemného prachu v přední části vozu slouží v centru města Štýrský Hradec (Graz). Střídají se po týdnu a jejich senzory zaznamenávají reprezentativní hodnoty skrze instalované prachové senzory. Vozy zapadají do konceptu „Green Graz“ v rámci kterého Rakouská pošta ve Štýrském Hradci doručuje všechny zásilky čistě elektrickými vozy již od listopadu 2021.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář