Mercedes-Benz rozšiřuje svou globální síť továren na výrobu baterií

Daimler sází na vybudování celosvětové sítě specializovaných podniků na akumulátory, a investuje za tím účelem více než 1 miliardu eur.

Závod pro výrobu akumulátorů v Kamenci postupně zvyšuje své kapacity
foto: Daimler

Lokální výroba akumulátorů je důležitým faktorem úspěchu elektrické ofenzivy společnosti Mercedes-Benz AG a rozhodujícím předpokladem pro schopnost flexibilně a efektivně uspokojovat globální poptávku po elektrifikovaných vozidlech.

Globální síť bude zahrnovat devět závodů pro výrobu akumulátorů v sedmi lokalitách v Evropě, Severní Americe a Asii. Mimořádnou roli v celém procesu hraje Accumotive v saském Kamenci, stoprocentní dceřiná firma společnosti Mercedes-Benz.

Jako kompetenční centrum globální sítě vyrábějící akumulátory produkuje od roku 2012 akumulátory pro napájení poháněcích ústrojí elektrických a elektrifikovaných vozidel Mercedes-Benz a smart, včetně lehkých užitkových vozů.

Po zprovoznění druhého výrobního závodu, koncipovaného od začátku s neutrální bilancí emisí CO2, v roce 2018 zvyšuje dceřiná firma společnosti Mercedes-Benz postupně své výrobní kapacity i objemy výroby.

Roční výroba zanedlouho překoná hranici půl milionu akumulátorových systémů pro hybridní, externě nabíjitelná hybridní a výhradně elektrická vozidla. Výrobní závod se navíc připravuje na příští milník produktové a technologické značky EQ, která nabídne elektrické varianty také v kompaktním segmentu.

Elektrická ofenziva společnosti Mercedes-Benz je v plném proudu. Již dnes nabízí společnost ve všech segmentech různé elektrifikované modely – od 48V elektrické sítě (EQ Boost) přes hybridní vozy s možností vnějšího nabíjení (EQ Power) až po výhradně elektricky poháněná vozidla (EQ).

Pozornost je přitom zcela jasně zaměřena na postupné zvyšování podílu elektromobilů v portfoliu divize Mercedes-Benz Cars. Od konce letošního roku bude značka Mercedes-Benz nabízet pět modelů s elektrickým pohonem a 20 externě nabíjitelných hybridních modelů.

Za několik let se bude sériově vyrábět více než deset zcela elektricky poháněných modelů EQ. Za necelých 20 let bude mít flotila nových vozů Mercedes-Benz Cars neutrální bilanci emisí CO2 a již v roce 2030 chce společnost dosáhnout více než 50 % prodeje osobních vozů v segmentech vozidel s externě nabíjitelnými hybridními pohony a elektromobilů.

Lokální výroba akumulátorů je tedy důležitým faktorem úspěchu elektrické ofenzivy značky Mercedes-Benz a je rozhodujícím předpokladem pro schopnost flexibilního a efektivního uspokojování globální poptávky po elektrifikovaných vozidlech.

Deutsche Accumotive GmbH & Co. KG je 100% dceřinou firmou společnosti Mercedes-Benz AG a od roku 2012 vyrábí akumulátory pro napájení elektrických a elektrifikovaných poháněcích ústrojí vozidel značek Mercedes-Benz a smart, jakož i lehkých užitkových vozidel koncernu Daimler.

V Kamenci, vzdáleném 50 kilometrů od Drážďan, vyrábí společnost ve dvou závodech akumulátory nejen pro elektromobily a externě nabíjitelná hybridní vozidla, ale i pro 48V systémy.

Accumotive, dceřiná firma společnosti Mercedes- Benz, funguje v rámci globální sítě divize Mercedes-Benz Cars vyrábějící akumulátory jako kompetenční centrum s devíti výrobními závody v sedmi lokalitách na třech kontinentech.

Accumotive disponuje již více než 10 roky zkušeností s efektivní výrobou velmi komplexních akumulátorových systémů. Tato kompetence je díky úzkému propojení a důsledné digitalizaci výrobních procesů přínosem pro všechny závody vyrábějící akumulátory v rámci globální sítě Mercedes-Benz.

Zanedlouho budou zprovozněny další výrobní závody v Evropě a USA, aby byly na celém světě zajištěny potřebné kapacity výroby akumulátorů pro stále rostoucí produkci elektrifikovaných vozidel.

„Závod Kamenec hraje jako kompetenční centrum v naší globální síti vyrábějící akumulátory rozhodující roli pro realizaci naší elektrické ofenzivy Electric First díky svému širokému produktovému portfoliu. Flexibilita je naprosto zásadním atributem naší globální sítě závodů produkujících vozidla a pohony. Naším cílem je pulzující globální síť, v níž lze výrobní kapacity flexibilně přizpůsobovat mezi závody na celém světě. S více než deseti výhradně elektrickými modely EQ a velkým počtem hybridních a externě nabíjitelných hybridních vozidel, jejichž akumulátorové systémy vyrábíme zde v Kamenci a v rámci naší globální sítě, budeme postupně zvyšovat elektrický podíl v našem portfoliu vozidel a flexibilně a efektivně uspokojovat celosvětovou poptávku po elektromobilech a hybridních automobilech,“ říká Jörg Burzer, člen představenstva společnosti Mercedes-Benz AG, odpovědný za výrobu a řízení dodavatelského řetězce.

Připravenost na budoucnost: Postupné zvyšování objemu výroby
Společnost Accumotive vyrobila od spuštění produkce v Kamenci výrazně více než půl milionu akumulátorů na základě lithium-iontové technologie pro elektromobily, externě nabíjitelná hybridní vozidla a 48V systémy. V roce 2018 byl areál rozšířen o druhý výrobní závod na akumulátory.

Jeho zprovozněním učinila společnost důležitý krok v realizaci své elektrické ofenzivy a k uspokojení rostoucí poptávky po velmi účinných akumulátorech pro elektrifikované a elektrické pohony. Společnost postupně zvyšuje své výrobní kapacity.

Ve druhém výrobním závodě v Kamenci jsou vyráběny mimo jiné akumulátorové systémy pro model Mercedes-Benz EQC. Výroba velmi komplexních lithium-iontových akumulátorů zahrnuje několik montážních linek o délce 170 metrů. Na každé montážní lince je více než 30 montážních stanic, na nichž probíhá velký počet výrobních kroků.

Při výrobě akumulátorových systémů, složených z 384 akumulátorových článků a mnoha dalších komponentů, je zapotřebí nejvyšší preciznost. Například laserové sváření akumulátorových článků probíhá s tolerancí pouhé 2 mikrometry pomocí moderní automatizační techniky.

„S rozšířením výrobního závodu a postupným zvyšováním výroby jsme již v Kamenci rozšířili výrobu natolik, že zanedlouho překročíme roční objem výroby více než půl milionu lithium-iontových akumulátorů – a tento ukazatel dále poroste. Společně s našimi kolegy z výzkumu a vývoje a mnoha partnery a dodavateli z celého světa zde v Kamenci dbáme na to, aby akumulátory pro naše elektrická a elektrifikovaná vozidla splňovaly vysoké standardy kvality značky Mercedes-Benz. Přitom se v Kamenci připravujeme již na příští generaci modelů EQ. Do startovních bloků se totiž již připravují i elektrické varianty vozidel v kompaktním segmentu,“ říká Jörg Burzer.
Velmi moderní výroba, 1300 zaměstnanců a technologie Průmyslu 4.0

Závod Kamenec je tvořen dvěma provozy pro výrobu akumulátorů. Výrobní a logistické činnosti probíhají na ploše 80 000 m2. Druhý výrobní provoz zahájil činnost v roce 2018 a jeho velmi moderní výrobní zařízení sázejí na rozmanité technologie Průmyslu 4.0. Navíc je od začátku koncipován s neutrální bilancí emisí CO2, a tím v rámci cílů společnosti Mercedes-Benz AG v oblasti trvalé udržitelnosti plní roli průkopníka.

Modulární závod pro kogenerační výrobu elektrické energie a tepla plus fotovoltaická elektrárna s výkonem 2 MW zásobují výrobní provozy energií ve spojení s využíváním geotermálních zdrojů. Architektura budov je podřízena běhu výroby a vychází z uspořádání montážních linek.

Speciální montážní zařízení usnadňují zaměstnancům manipulaci s některými těžkými komponenty při zohlednění požadavků na ergonomii. Výrobní závod využívá velký počet technologií Průmyslu 4.0, mezi něž patří například digitální řízení a údržba výrobních systémů. Tím je zaručena mimo jiné kompletní zpětná dohledatelnost všech expedovaných akumulátorů a jejich komponentů včetně veškerých dat o jejich výrobě. Závod Kamenec má v současnosti cca 1300 zaměstnanců.

Globální síť pro výrobu akumulátorů

Mercedes-Benz investuje více než jednu miliardu eur do vybudování globální sítě závodů pro výrobu akumulátorů v rámci celosvětové výrobní sítě divize Mercedes-Benz Cars. Tato síť bude tvořena devíti výrobními závody v sedmi lokalitách na třech kontinentech.

„Výrobní závod Kamenec je jedním z průkopníků výroby akumulátorů v celosvětovém měřítku a ve funkci kompetenčního centra slouží jako vzor pro ostatní závody v naší globální síti produkující akumulátory. Po Kamenci následuje právě probíhající spuštění výroby také v Bangkoku a Pekingu, zanedlouho se přidá Jawor v Polsku, a po něm závody v okolí Stuttgartu a Tuscaloosy v USA. Každý nový výrobní závod bude těžit ze zkušeností ostatních výrobních závodů. Naše síť pro výrobu akumulátorů je skvěle připravena na mobilitu budoucnosti,“ říká Jörg Burzer.

Akumulátory jsou v Kamenci vyráběny již od roku 2012. Druhý závod pro výrobu akumulátorů v této lokalitě byl zprovozněn v roce 2018 a vyrábí mimo jiné akumulátorové systémy pro model Mercedes-Benz EQC.

Společně s lokálním partnerem Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) vybudovala divize Mercedes-Benz Cars závod na výrobu akumulátorů v Bangkoku (Thajsko), jehož provoz byl zahájen v roce 2019. Společnosti Mercedes-Benz a BAIC vystavěly lokální výrobu akumulátorů ve stávajícím závodě v průmyslovém parku Yizhuang v Pekingu (Čína). Již v roce 2020 bude zahájena výroba akumulátorů v polském Jaworu.

V závodě Mercedes-Benz Untertürkheim se nacházejí ve výstavbě rovněž provozy pro výrobu akumulátorů, a to v částech areálu Brühl a Hedelfingen. V blízkosti stávajícího závodu Mercedes-Benz Tuscaloosa (USA) vyrůstá v současnosti další závod na výrobu akumulátorů. Nové provozy na produkci akumulátorů vyrostou rovněž v závodě Mercedes-Benz Sindelfingen.

tisková zpráva

9 Comments on “Mercedes-Benz rozšiřuje svou globální síť továren na výrobu baterií”

Napsat komentář