Mercedes-Benz eActros: výroba elektrických náklaďáků se rozjíždí

První sériově vyráběný elektrický náklaďák Mercedes-Benz eActros sjel 7. října z montážní linky střediska Future Truck Center ve výrobním závodě Mercedes-Benz Wörth. Výrobní závod Wörth hraje v rámci společnosti hlavní roli v oblasti dopravy budoucnosti díky montáži nákladních vozidel s neutrálními emisemi.

Na konci června se uskutečnila světová premiéra modelu Mercedes-Benz eActros a 7. října sjelo první sériově vyráběné vozidlo z montážní linky v novém středisku Future Truck Center výrobního závodu Wörth. Výrobní hala v budově 75 byla 7. října oficiálně zprovozněna spuštěním sériové výroby.

V budoucnosti zde bude probíhat také „elektrifikace“ dalších nákladních vozidel Mercedes-Benz s neutrálními emisemi CO2. Sériová výroba modelu eEconic, vyvinutého pro komunální provoz, bude zahájena ve druhé polovině roku 2022. Model eActros LongHaul s akumulátorovým elektrickým pohonem pro dálkovou dopravu bude připraven na sériovou výrobu v roce 2024.

Jedna linka

Před „elektrifikací“ modelu eActros ve středisku Future Truck Center probíhá jeho výroba flexibilně na dosavadní montážní lince společně s konvenčně poháněnými nákladními vozidly. Montáž různých druhů vozidel dosahuje nejvyššího možného stupně integrace a základní struktura vozidla se vyrábí na jedné lince – nezávisle na tom, zda bude později do vozidla namontován konvenční spalovací motor, nebo elektrický hnací řetězec.

Mercedes-Benz eActros. foto: Mercedes-Benz

Mechanický základ modelu eActros následně putuje do střediska Future Truck Center, v němž dojde k „elektrifikaci“ vozidla. V posledních měsících probíhaly v této hale intenzivní přípravy na nové výrobní procesy. Mezi ně patří mimo jiné vybudování nové speciální montážní linky.

Na ní pokračují krok za krokem další etapy montáže modelu eActros. Kromě vysokonapěťových sad akumulátorů se zde montují v různých výrobních krocích i všechny ostatní vysokonapěťové komponenty, mimo jiné nabíjecí jednotka, která tvoří rozhraní zajišťující připojení vozidla, resp. sady akumulátorů k nabíjecí stanici.

Dokončovací práce

Jakmile jsou veškeré komponenty namontovány, dojde v hale střediska Future Truck Center také ke zprovoznění kompletní elektrické soustavy. Tím je elektrická část nákladního vozidla připravena k provozu. Následně se vozidlo znovu zařadí do běžného procesu výroby, kde proběhnou dokončovací práce a konečná přejímka.

Mercedes-Benz eActros. foto: Mercedes-Benz

Z nových výrobních procesů vyplývají rovněž nové požadavky na kvalifikaci a další profesní rozvoj zaměstnanců. Závod Wörth disponuje vlastním školicím a vzdělávacím centrem. Od roku 2018 v něm absolvovalo školení o práci s vysokonapěťovými vozidly a komponenty již více než 2500 zaměstnanců, kteří si tak osvojili nepostradatelné kompetence pro montáž elektricky poháněných nákladních vozidel.

Další modely

Mercedes-Benz eActros je teprve začátkem procesu elektrifikace, další modely budou následovat. V polovině července se vedení společnosti dohodlo s podnikovou radou na budoucím plánu, který zahrnuje trvale udržitelnou sériovou výrobu elektricky poháněných nákladních vozidel s napájením z akumulátorů nebo vodíkových palivových článků v závodě Mercedes-Benz Wörth, rozšiřování kvalifikace zaměstnanců v rámci této transformace a další pokrok v digitalizaci závodu.

Daimler Truck tím dává jasně najevo, že se výrobní závod Wörth v rámci společnosti dlouhodobě ujímá významné role a osvojuje si nové kompetence pro transformaci směřující k dopravě s neutrálními emisemi CO2. Rozhodnutí společnosti o výrobě nákladních vozidel s nulovými emisemi ve Wörthu zajistí dlouhodobé vytížení kapacit tohoto výrobního závodu a stabilní zaměstnanost.

Nulové emise celé továrny

Kromě produktů bude mít i celý výrobní závod Wörth včetně výroby od roku 2022 neutrální bilanci emisí CO2, stejně jako všechny ostatní evropské závody společnosti Daimler Truck. K tomu přispěje mimo jiné jedinečný koncept využívání zelených energií společností Daimler. Základem výroby s neutrální bilancí emisí CO2 je odběr elektrické energie z obnovitelných zdrojů s nulovými emisemi CO2. Výrobní závod přitom bude od roku 2022 odebírat elektrickou energii z větrných, slunečních a vodních elektráren.

Na cestě k zelené továrně dosáhne výrobní závod Mercedes-Benz Wörth v dlouhodobém časovém horizontu nulových emisí CO2 postupnou výstavbou energetického systému založeného kompletně na obnovitelných energiích, která bude probíhat v příštích letech. Významnou roli přitom bude hrát také nepřetržité zvyšování energetické hospodárnosti výrobního závodu.

Mercedes-Benz eActros. foto: Mercedes-Benz

Například centrální absorpční chladicí zařízení nahradí v budoucnosti stovky necentrálních klimatizačních systémů, přičemž klimatizace bude místo elektrické energie využívat odpadní teplo. Dosavadní budovy včetně infrastruktury čeká důkladná rekonstrukce se zaměřením na energetickou hospodárnost. Ve výrobě naleznou uplatnění nové technologie, které jsou šetrnější ke klimatu, například lakovací proces „Eco Paint“.

Mercedes-Benz eActros

Technickým srdcem modelu eActros je poháněcí jednotka se dvěma integrovanými elektromotory a dvoustupňovou převodovkou. Dva elektromotory zajišťují pozoruhodný jízdní komfort a vysokou úroveň jízdní dynamiky. Tichý a bezemisní elektrický pohon současně umožňuje dodávat zboží i v noci nebo jezdit v centrech měst, do nichž je vozidlům se vznětovými motory vjezd zakázán.

V závislosti na verzi výbavy je eActros napájen třemi nebo čtyřmi sadami akumulátorů, které umožňují dojezd až 400 kilometrů. Model eActros lze nabíjet výkonem až 160 kW. Po připojení k běžné nabíjecí stanici se stejnosměrným proudem 400 A trvá nabití tří sad akumulátorů z 20 na 80 procent jen nepatrně déle než 1 hodinu. Model eActros je tak z hlediska dostupnosti a výkonnosti dokonale připraven na každodenní provoz v rozvážkové dopravě.

Sériově vyráběný eActros je v první fázi k dispozici v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Francii, Nizozemí, Belgii, Velké Británii, Dánsku, Norsku a Švédsku. Další trhy budou následovat. V České republice již přípravy na prodej též probíhají a jeho zahájení se předpokládá v průběhu roku 2022.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář