Lineární spalovací motor

Lineární spalovací motor LCE (Linear Combustion Engine) – Nový typ spalovacího motoru, který nemá výstupí hřídel. Někdy zvaný také motor s volnými písty (Free Piston Engine).

Veškerý užitečný výkon odebíraný ze stroje je ve formě elektrické energie. Motor nemá klikovou hřídel ani klasický setrvačník a lineární pohyb pístu se přímo převádí na elektřinu lineárním motorgenerátorem.

Princip spočívá v přímém spojení dvou protiběžných pístů bez použití klikového mechanismu. Na spojovací tyči jsou umístěny silné magnety, které se pohybují v magnetickém poli cívek a kmitavý pohyb pístů je převáděn na elektrickou energii na základě tzv. Faradayova zákona. (takové uspořádání se nazývá lineární elektrický motor či generátor) Princip je podobný jako v dobře známé „třepací baterce“.

Takto navržený lineární motorgenerátor je mechanicky velmi jednoduchý celek, ale současně představuje složitý, nelineární, nestacionární systém, který lze řídit jen velmi výkonnou mikroprocesorovou jednotkou v kombinaci s moderními výkonovými spínacími prvky.

Perspektivní využití lineárního motorgenerátoru lze očekávat zejména v oblasti pohonných jednotek hybridních elektrických vozidel a všude tam, kde se požaduje nízká měrná hmotnost mobilního zdroje elektrické energie.

Další podrobnosti: Doc. Ondřej Vysoký, CSc., oficiální stránky projektu

Související články: Čeští vědci mají funkční lineární spalovací motor

Napsat komentář