Hyundai a SK Innovation budou společně řešit prodej i recyklaci baterií

Spolupráce Hyundai a SK Innovation bude pokrývat různorodé oblasti včetně řešení prodeje baterií pro elektromobily, opětovného využití baterií a jejich recyklace.

Obě strany usilují o zvýšení konkurenceschopnosti v rámci opětovného využívání baterií v éře elektromobilů. Očekávají posílení stability dodavatelského řetězce baterií a maximalizace přidané hodnoty vybudováním účinného cyklu zdrojů.
foto: Hyundai

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnosti Hyundai Motor Group (HMG) a SK Innovation Co. se dohodly na spolupráci při vývoji udržitelného ekosystému baterií pro elektromobily (EV), které jsou stěžejní součástí budoucího odvětví mobility.

Obě strany oznámily plán spolupracovat v různorodých obchodních oblastech souvisejících s bateriemi pro elektromobily, jako jsou např. řešení prodeje baterií, služby pro správu baterií a opětovné využití a recyklace baterií.

Uvedená spolupráce pramení ze společné potřeby obou firem vybudovat hodnotový řetězec baterií a dosáhnout co nejvyšší ekologičnosti komerčních aktivit pokrývajících celý životní cyklus baterií pro elektromobily.

Na rozdíl od stávajících schémat spolupráce různých poskytovatelů služeb mobility a výrobců baterií zaměřených primárně do dodávky baterií se spolupráce Hyundai-SK zaměří na účinný cyklus využívání baterií označovaný BaaS (Battery as a Service – baterie jako služba) se zahrnutím služeb pronájmu nebo leasingu.

Očekává se, že výsledkem této spolupráce bude rychlejší rozvoj různorodých systémů spolupráce mezi poskytovateli služeb mobility a výrobci baterií.

Obě uvedené firmy chtějí prostřednictvím této partnerské spolupráce posílit stabilitu dodavatelského řetězce na poli baterií a vybudovat účinný cyklus zdrojů od recyklace až po výrobu; snížit uhlíkové emise; podpořit optimální návrh propojující elektromobily s opětovným využíváním baterií; a dosáhnout synergií maximalizace přidané hodnoty prostřednictvím optimálního návrhu baterií.

V rámci zahájení spolupráce se obě strany zaměřují na počáteční proces shromažďování a ověřování bateriových modulů z vozů e-Niro od Kia Motors.

Dvojice firem bude konkrétně hledat řešení pro maximalizaci hodnoty a ekologičnosti baterií elektromobilů, včetně dalšího využití těch baterií, které nejsou nadále použitelné pro vozidla, ale mohly by se uplatnit v jiných oblastech, jako např. systémech pro ukládání energie (ESS – Energy Storage Systems); a dále řešení recyklace baterií s cílem extrahovat ekonomicky využitelné kovy, jako jsou např. lithium, nikl a kobalt.

Očekává se, že tyto inovace povedou ke zvýšení hodnoty a konkurenceschopnosti odvětví recyklace baterií, které bude opěrným pilířem budoucí éry elektromobilů.

HMG a SK Innovation kromě toho plánují využít synergie obchodní infrastruktury a schopností přidružených společností obou uvedených firem, zahrnujících různorodá odvětví, s cílem posílit konkurenceschopnost vlastních baterií a posílit růst v souvisejících oblastech.

„Spolupráce Hyundai Motor Group s firmou SK Innovation, tedy prvořadým dodavatelem baterií pro naši globální platformu E-GMP (Electric Global Modular Platform), jejíž premiéra je naplánována na rok 2021, je prvním klíčovým krokem k maximalizaci synergií mezi poskytovateli služeb mobility a specialisty na baterie,“ uvedl Joungčo Či, prezident a ředitel pro inovace ze skupiny Hyundai Motor Group.

„Očekáváme, že naše spolupráce sehraje nesmírně pozitivní roli v posílení konkurenceschopnosti Hyundai-Kia na poli čisté mobility, jakožto i rozšíření dodávek ekologických elektromobilů.“

Hyundai kromě spolupráce s firmou SK Innovation usiluje o zajištění a zpřístupnění nových trhů prostřednictvím spolupráce s globálními hráči zaměřenými na opětovné využívání baterií pro elektromobily, jako jsou např. Korea Hydro & Nuclear Power Co., Wärtsilä, OCI a Hanwha Solutions.

HMG plánuje prostřednictvím spolupráce s firmou SK Innovation Co. zásadním způsobem posílit svoji technologickou konkurenceschopnost, které dosáhne zajištěním technologií a infrastruktury, jakožto i rozšířením oblastí svých obchodních aktivit.

tisková zpráva

Napsat komentář