HYTEP usiluje o mezinárodní rozvoj vodíkových technologií

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) bude spolupracovat s vodíkovými asociacemi ze střední Evropy a Pobaltí a rovněž s Ukrajiny, na rozvoji vodíkového hospodářství. Dne 31. ledna 2024 se totiž stala jedním ze signatářů nově vzniklé vodíkové iniciativy 3Seas Hydrogen Council (3S). Iniciativa, do které je zapojeno dalších osm národních vodíkových asociací, usiluje o koordinovanou podporu robustního vodíkového hospodářství ve střední Evropě a Pobaltí a zdůrazňuje význam udržitelného rozvoje energetiky a ekonomického modelu zaměřeného na vodík.

Iniciativa oficiálně zahájila svou činnost slavnostním podpisem zakládacích dokumentů na pařížském summitu Hyvolution. Do iniciativy 3S je zapojeno celkem devět asociací z různých zemí – České republiky, Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Ukrajiny.

Zapojení Ukrajiny posílí její vazby s Evropou

Iniciativa 3S reaguje na zásadní potřebu trvalého dialogu a vytváření jednotných postojů, zejména v rámci Evropské unie. Zvláště významné je začlenění ukrajinských organizací do této aliance, které představuje razantní krok směrem k integraci Ukrajiny do Evropského společenství a unijních struktur.

Podle Pawła Piotrowicze, prezidenta společnosti Hydrogen Poland, je 3S první a jedinou tak rozsáhlou vodíkovou iniciativou ve střední Evropě. „Tato spolupráce otevírá novou kapitolu na cestě k energetické transformaci v našem regionu a dokazuje naši schopnost jednat společně a sjednotit se v oblasti zelené energie,“ upozornil Piotrowicz. 

„V náročných dobách je nejúčinnější formou obrany strategické plánování. Proto jsme vytvořili platformu, která, jak věřím, bude v budoucnu nesmírně úspěšná a klíčová pro celý náš region,“ doplnil Oleksandr Riepkin, člen představenstva Ukrajinské vodíkové rady (Ukrainian Hydrogen Council).

Spolupráce s univerzitami i intenzivnější vědecká spolupráce

Iniciativa 3S se zaměří na vytváření rámců spolupráce, podporu výzkumných a vývojových iniciativ a usnadnění investic do vodíkové infrastruktury. Stejně tak bude klást důraz na vzdělávací a osvětové programy podporující široké přijetí vodíkových technologií. Pro plné využití potenciálu vodíku bude mít zásadní význam i podpora přeshraničních iniciativ a výměna znalostí a know-how. Iniciativa 3S se rovněž bude zasazovat i o vytvoření specializovaných diskusních platforem. Ty se budou věnovat zkoumání klíčového vývoje evropské legislativy a vnitrostátních politik, jež ovlivňují vodíkové odvětví. 

„Důležitou součástí našeho poslání by mělo být vyhodnocení současné úrovně financování v rámci EU, zejména s ohledem na rozdílné klimatické podmínky v jednotlivých členských státech. Kromě toho chci zdůraznit význam posílení odborné přípravy, vzdělávacích iniciativ a vědecké spolupráce v oblasti vodíkových technologií. Tohoto cíle lze účinně dosáhnout navázáním silných partnerství s univerzitami, které nabízejí kurzy v této rychle se rozvíjející oblasti,“ uvedla Veronika Vohlídková, členka představenstva a výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy HYTEP.

„Budeme usilovat o spravedlivé rozdělení zdrojů EU ve střední a východní Evropě. Doufáme, že iniciativa 3S posílí regionální financování, podpoří průmyslovou spolupráci a podnítí společné projekty pro konkurenceschopný rozvoj zelených technologií v zúčastněných zemích,“ doplnil István Lepsény, předseda Maďarské asociace vodíkových technologií (Hungarian Hydrogen Technology Association).

Česká vodíková technologická platforma (Czech Hydrogen Technology Platform; HYTEP) je sdružení českých firem a výzkumných subjektů s posláním zavádět a koordinovat aktivity vodíkového hospodářství v ČR. Jejím cílem je rozvoj vodíkového hospodářství v České republice.

Platforma podporuje vzájemnou informovanost subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a podniká aktivity prostřednictvím kterých rozvíjí potenciál vodíkových aplikací v ČR v návaznosti na klimatické ambice Evropské unie a jejich členských států. Členem HYTEP se může stát každá organizace, která splní stanovy a aktivně se zajímá o rozvoj vodíkového hospodářství v ČR. 

zdroj: tisková zpráva

2 Comments on “HYTEP usiluje o mezinárodní rozvoj vodíkových technologií”

  1. V Číně se přiostřuje. BYD představí 23.02.2024 BYD Dolphin pro rok 2024 Rozměry a výkon zůstávají. Pravděpodobně se bude trochu měnit interiér , lepší sedadla …. . Dolphin dostane větší baterii a to i exportní verze a hlavně se bude snižovat cena. O ceně pro Činu pro verzi s nejmenší baterií média spekulují také , ale nebudu ji sem dávat , protože mi to přijde nedůvěryhodně nízko. Počkáme na konec týdne ,jaká bude realita.

Napsat komentář