GLS přidává 10 elektrododávek a solární elektrárnu

Mezinárodní balíkový přepravce GLS do konce roku rozšíří svůj vozový park o minimálně dalších 10 dodávek a 10 nákladních kol na elektrický pohon.

Důraz na ochranu životního prostředí GLS klade i při výstavbě a renovaci svých přepravních uzlů. Střechu nové haly mezinárodního třídícího centra v Jihlavě zaplnilo celkem 666 solárních panelů, které vyrobí energii pro celodenní provoz areálu. Ročně tak uspoří až 156 tun emisí CO2, což odpovídá více než 7 tisícům vysazených stromů.

Aktuálně na jedné straně budovy vzniká také zelená fasáda. Společnost za své celoevropské aktivity v oblasti ekologie a udržitelnosti získala prestižní ocenění EcoVadis pro rok 2022 a patří mezi 9 % nejlépe hodnocených firem v odvětví na světě.

Zásilky v síti GLS CZ doručuje od loňského července celkem 15 bezemisních dodávek, a to již ve dvanácti městech České republiky včetně Prahy, Karlových Varů, Ostravy či Hulína. Jejich flotila se letos rozšíří minimálně o dalších deset vozidel, které významně pomohou snížit uhlíkovou stopu. Přibude rovněž dalších 10 nákladních elektrokol, která jsou již přes rok využívána pro doručování balíků v historickém centru Prahy. Budou jimi obsluhována i centra dalších větších měst.

„Doručování balíků pomocí nákladního elektrokola se nám v Praze velmi osvědčilo, kurýr denně doručí přibližně 50 menších a středně velkých balíků. Proto jsme navázali spolupráci s českým výrobcem, který pro nás na míru vyvinul speciál pro zvýšení provozní spolehlivosti a výkonnosti. Z našeho pohledu jde o jednu z cest, jak do budoucna obsluhovat centra větších měst, a kompenzovat tak nejen emise CO2, ale také urychlit kurýrům doručování. Elektrokola nemají problém zaparkovat téměř kdekoliv a dostanou se i do úzkých uliček, kam dodávky zajíždějí obtížněji,” uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika. 

Vlastní fotovoltaická elektrárna vyrobí energii na celodenní provoz

Na ochranu životního prostředí GLS dbá také při výstavbě nových a rekonstrukcích stávajících dep. Rozšíření mezinárodního třídicího centra v Jihlavě bylo ukončeno na podzim 2021 a celá stavba byla realizována v souladu s ekologickými standardy a řadou dodatečných zelených opatření. Nově je na střeše haly nainstalována 300 kW fotovoltaická elektrárna, které ročně uspoří až 156 tun emisí CO2, což odpovídá více než 7 tisícům vysazených stromů.

„Vyrobená solární energie pokryje celodenní provoz areálu a 200 kW bateriové úložiště společně s infrastrukturou pro nabíjení vozidel na elektrický pohon umožňuje i její skladování a využití mimo denní dobu. Na jedné straně budovy vzniká v současnosti zelená fasáda s ptačími budkami, která spolu s retenční nádrží na dešťovou vodu vytvoří ideální prostředí pro mnoho živočichů. Chceme jít příkladem a ukázat, že při industriální výstavbě se dá udělat nemálo i pro životní prostředí,” komentuje Pavel Včela. 

Prestižní zlatá medaile EcoVadis

Evropská skupina GLS za své aktivity v oblasti udržitelného rozvoje získala již podruhé prestižní ocenění EcoVadis. Každoročně společnost EcoVadis provádí hodnocení udržitelného podnikání a přístupu k životnímu prostředí, sociálního a etického chování více než 62 tisíc dodavatelů z celého světa. Z celkových 100 bodů si balíkový přepravce GLS vysloužil 67 bodů, a vylepšil tak své hodnocení z roku 2020 ze stříbrné medaile na zlatou, díky čemuž patří mezi 9 % nejlépe hodnocených firem v odvětví na světě. 

Společensky odpovědná firma kraje Vysočina

Potvrzuje to i GLS Česká republika, která letos opětovně získala ocenění hejtmana Kraje Vysočina. Cenu Společensky odpovědné firma kraje Vysočina obdržela již podruhé, a to za aktivity zaměřené na snižování negativních dopadů balíkové přepravy na životní prostředí, optimalizaci odpadového hospodářství i podporu sociálních projektů, jako je Daruj hračku, Na kole dětem či ekologické iniciativy Do práce na kole, jejíž cílem je motivace veřejnosti k využívání ekologických způsobů dopravy. Ocenění obdržela také za respekt vůči zaměstnancům, zájem o jejich potřeby i možnost osobního a profesního růstu. 

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “GLS přidává 10 elektrododávek a solární elektrárnu”

  1. To se cení, to by mělo být standardem a povinností při budování každé další plechové krabice na zelené půdě. Ostatně jsme v tom lídry a Liko-S to fakt umí 7. setkání elektro automobilů v Olomouci, sobota 11. června 2022 09 -15 hodin, na parkovišti u obchodního centra Olympie Olomouc . No a ty rozvozy po městech, jakmile spalovací dinosauři začnou vyrábět použitelné elektro dodávky, by měly být automatické. Prozatím je v ČR nejpoužitelnější přestavba letitého Nissanu eNV200 od Voltie (a nyní i dalších značek) https://www.voltia.com/ a čínský Maxus https://maxus.cz/

Napsat komentář