Filtr pevných částic FAP – pravda a mýty

Na českých silnicích postupně přibývá množství automobilů se vznětovým motorem vybavených filtrem pevných částic. I proto má čím dál tím víc motoristů zájem o informace spojené zejména se servisem a údržbou této emisně a provozně důležité komponenty.

Filtr pevných částic (FAP) je jednou z komponent, kolem které v Česku panuje řada mýtů a nedorozumění
foto: PSA

České zastoupení skupiny PSA Peugeot Citroën proto uspořádalo workshop určený odborným médiím, který si klad za cíl zlepšit informovanost ve všech oblastech týkajících se problematiky filtrů pevných částic.

Na tuzemském trhu působí řada firem, které se zabývají odstraňováním filtrů či nabízejí z pohledu PSA jejich nevhodnou údržbu. Tyto subjekty šíří ve vlastním zájmu mezi veřejností polopravdy a mýty s cílem získat zákazníka, který se však následně může dostat do problémů nejen legislativních, ale i finančních, neboť neautorizované zásahy do filtru pevných částic (zejména jeho kompletní odstranění) jsou v rozporu s homologací celého vozidla, za které je provozovatel zodpovědný.

Kromě toho nemůže být řeč ani o finanční úspoře – ceny originálních filtrů pevných částic používaných ve skupině PSA jsou cenově víceméně srovnatelné s tím, co by zákazník zaplatil firmám provádějícím neautorizované zásahy.

Skupina PSA Peugeot Citroën která patří k průkopníkům v oblasti snižování emisí u vznětových motorů právě za pomoci filtru pevných částic (FAP). S patentovanou technologií založenou na aditivech přišla ve světové premiéře již v květnu 2000 u modelu Peugeot 607 a o několik měsíců později u modelu Citroën C5.

Díky více než 8 000 000 celosvětově prodaných vozů vybavených FAP má celá servisní síť k dispozici jedinečné informace a know-how, což v kombinaci s detailní znalostí českého trhu a praktikami zde používanými umožňuje relevantně odpovědět českým motoristům na jejich nejčastější otázky:

Škodí filtr pevných částic motoru?

Pokud filtr pevných částic funguje tak, jak má, nemá na motor žádný negativní vliv. Řídicí jednotka neustále sleduje stav filtru pevných částic a na základě snímače diferenciálního tlaku hlídá, aby rozdíl tlaků ve výfuku nepřekročil hodnoty (800 mbar), které by mohly být problematické.

Filtr pevných částic (FAP) je jednou z komponent, kolem které v Česku panuje řada mýtů a nedorozumění

foto: PSA

Systém řízení regenerace filtru, který používá PSA, kromě toho pracuje s detekcí jízdního stylu řidiče včetně odhadu budoucích jízdních podmínek.

Díky tomu jsou k regeneraci využívány pouze vhodné situace, jako je třeba jízda po dálnici nebo volné silnici, čímž se minimalizuje nedokončená regenerace z předchozích méně vhodných podmínek (například jízda po městě).

Použitím aditiva je také snížena přirozená teplota hoření sazí ve filtru pevných částic a za vhodných podmínek může dojít k regeneraci i bez nutnosti dodatečného vstřikování paliva.

Zvyšuje filtr pevných částic spotřebu paliva?

Filtr pevných částic bývá někdy prezentován jako překážka bránící volnému pohybu výfukových plynů, což vede ke zvýšení spotřeby. Pokud je však filtr v pořádku, odpor ve výfukovém potrubí nenavyšuje a jeho vliv na spotřebu je tak téměř zanedbatelný.

U čtyřdobého motoru sice není potřeba nastavovat přetlak ve výfuku z důvodu výplachu, ale je nutné snížit úroveň hluku. Výfuk je tedy vybaven tlumiči, které brzdí výfukové plyny a snižují hlučnost. U vozidel s filtrem pevných částic je tak odpor filtru brán v potaz už při navrhování tlumičů výfuku a tvoří s nimi harmonickou a vyladěnou sestavu.

Někdy se o vyšší spotřebě paliva hovoří i ve spojitosti s procesem regenerace filtru, kdy dochází k dodatečným vstřikům paliva.

Již v předchozí odpovědi bylo uvedeno, že systém PSA využívá k regeneraci příznivé situace a postupy tak, aby zabránil nevhodným nebo přerušeným regeneracím a minimalizoval zvyšování spotřeby z důvodu obsluhy filtru pevných částic.

Také v tomto případě platí, že u řádně fungujícího filtru je dopad na spotřebu minimální. Navýšení v řádu jednotek procent je teoreticky možné pouze při trvalém městském provozu s hustou dopravou.

Jaká je životnost filtru pevných částic?

Současné generace filtru pevných částic mají životnost 180 000 – 240 000 km. Životnost filtru, který používá skupina PSA, končí v momentě, kdy je filtr zanesen aditivem, jež slouží ke snížení teploty hoření sazí a při regeneraci zůstává ve filtru, protože už nedojde k jeho spálení.

Z tohoto vyplývá, že životnost filtru je přímo úměrná spotřebě paliva – po každém natankování se totiž automaticky doplní i aditivum, a to v poměru k doplněnému palivu.

Kolik stojí výměna filtru pevných částic?

Jednou z aktivit koncernu PSA, která si klade za cíl omezit neodborné manipulace s filtrem pevných částic, je vstřícná cenová politika související s údržbou FAP v autorizovaných servisech i pro majitele starších vozů.

Aktuálně dochází k úpravě ceníku repasovaných filtrů a filtrů řady Eurorepar tak, že ceny za odbornou výměnu, která je základním předpokladem dalšího bezproblémového provozu i staršího automobilu vč. absolvování STK, minimalizují důvody k tomu, aby se majitel vozidla uchýlil k neodbornému řešení.

V automobilech koncernu PSA existují tři řady filtrů FAP lišící se podle stáří vozu a emisní normy, přičemž jejich koncové ceny začínají na částce 8 990 Kč (vč. DPH). I v případě sofistikovaného systému používaného u některých vozů koncernu PSA, kdy je FAP spojen s  oxidačním katalyzátorem, je cena 16 990 Kč na českém trhu zcela konkurenceschopná a naprosto vyváží všechny případné problémy spojené s neautorizovaným zásahem.

Jak používat vozidlo, aby byla životnost filtru co nejdelší?

Základní jízdní návyky není v zájmu dlouhé životnosti filtru pevných částic nutné měnit. Hlavním faktorem ovlivňujícím životnost filtru je množství usazeného aditiva, a to je přímo úměrné množství spotřebovaného paliva.

Je však samozřejmě nutné respektovat případná doporučení řídicího systému FAP a v případě potřeby dodržet pokyny pro úspěšnou regeneraci a zamezit tak zbytečnému navýšení množství usazených sazí ve filtru.

Příliš vysoké množství sazí totiž přináší při procesu regenerace riziko vysokých teplot ve filtru pevných částic, což může způsobit jeho poškození.

Jedním z častých mýtů je, že vozidlo vybavené filtrem pevných částic není vhodné pro jízdu ve městě. Není to pravda – systém řízení regenerace PSA dokáže filtr účinně regenerovat už při rychlosti 50 km/h.

Pokud je automobil delší dobu provozován v hustém městském provozu s rychlostmi pod 50 km/h a nelze kvůli tomu provést při jeho zaplnění regeneraci, je uživatel v dostatečném předstihu informován, aby během následujících 100 kilometrů jel po dobu minimálně tří minut rychlostí alespoň 50 km/h.

To není nic, čeho by měl být problém dosáhnout. Z hlediska optimální životnosti filtru pevných částic je rovněž velmi důležité používat odpovídající motorové oleje dle norem PSA, které mají velmi nízký podíl popela, pokud dojde k jejich spálení při průniku do spalovacího prostoru.

Co škodí filtru pevných částic?

Filtru pevných částic škodí zejména hrubé porušování a nerespektování doporučení, které řidiči sděluje řídicí jednotka systému FAP. Jinak je systém zcela autonomní a víceméně nezávislý a poškodit jej normálním užíváním vozidla ani nejde.

Filtr pevných částic (FAP) je jednou z komponent, kolem které v Česku panuje řada mýtů a nedorozumění

foto: PSA

FAP má totiž velmi sofistikovaný systém vlastní kontroly a diagnostiky, takže dokáže včas odhalit jakékoliv vznikající závady a informovat o nich v předstihu řidiče.

Ve velmi specifickém případě, který se však vymyká běžnému použití automobilu, může dojít k poškození filtru ve spojitosti s tankováním paliva. Systém totiž hlídá změnu stavu palivoměru po odemknutí nádrže a přidává aditiva, jen pokud pohyb plováku indikuje doplnění více než pěti litrů nafty (u starších systémů 7 litrů).

Kdyby tedy uživatel opakovaně tankoval pouze malé množství paliva kolem pěti litrů, nebude palivo aditivováno. Poškození filtru mohou způsobit také závady na systémech přípravy a spalování směsi (vstřikování a motor), jež mohou v případě zanedbání údržby produkovat nadměrné množství sazí a tak zatěžovat filtr pevných částic.

V souvislosti s trvanlivostí FAP je často zmiňován i oxidační katalyzátor. Pokud však není poškozen alkalickými kovy, není s životností této součásti žádný problém a vydrží i několik výměn filtru pevných částic.

Nejčastější příčinou poškození oxidačního katalyzátoru je nasátí olejové náplně do výfuku nebo používání paliva s vysokým podílem biosložky.

Lze filtr pevných částic repasovat?

Filtry pevných částic používané ve vozech koncernu PSA lze běžně repasovat. Jedná se o úkon, který provádí firma Faurecia a repasují se filtry bez integrovaného oxidačního katalyzátoru. Samotná repase se provádí výplachem speciální kapalinou na repasovací stolici.

Pod konstantním nízkým tlakem se protisměrně vyplachují veškeré nespalitelné částice, kvůli kterým se filtr postupně ucpává. Kromě již zmíněného aditiva se může jednat o kovové částice z opotřebení motoru a motorových olejů, sulfáty síry, popel z motorového oleje či kotelní kámen.

Po důkladném pročištění filtru dle technologického postupu, je každý filtr podroben rentgenové zkoušce, která prověří účinnost repase a odhalí i případná poškození. Jiné způsoby repase filtrů pevných částic nejsou doporučeny, neboť by mohlo dojít k jeho poškození, například vyšším než doporučeným čistícím tlakem či teplotou.

tisková zpráva

36 komentářů u “Filtr pevných částic FAP – pravda a mýty”

 1. Zajímavý článek. Musím přiznat, že k filtru pevných
  Zajímavý článek. Musím přiznat, že k filtru pevných částic je málo informací a tak jsem se kdysi jal na svém voze tuto věc pozorovat. Nutné tedy říci, že když jsem se ptal u auorizovaných prodejců značky, cože se mi to s autem děje, nikdo neznal odpověď a tak jsem pátral sám. Motor Opel A17DTR: regenerace filtru probíhá v průměru po 300km. Někdy dříve, někdy později, záleží kde jezdíte. Tenhle motor, ještě bez močoviny, regeneruje i na volnoběh a nemusí být plněna podmínka nějaké jízdy. Pokud regeneraci přerušíte, spustí se ihned jakmile je to možné po dalším startu a to nemusí být motor jako takový v provozní teplotě. Spotřeba, v této verzi bez močoviny, je v době regenerace vyšší, na volnoběh je spotřeba kolem 0,5l/h a při spuštěné regeneraci 3,5 l/h. Při jízdě je spotřeba také vyšší v době regenerace řádově o jednotky litrů. Na jednu nádrž se to odhadem do spotřeby promítne cca o 0,5-0,8 litru. Za 100tis ujetých km se mi jako palivo osvědčila nejvíc nafta od Benziny a nově se zdá být dobrá nafta Euroil bez biosložky. Pokud jezdím město, regenerace jsou častější a mám pocit, že se do algoritmu počítá počet startů. Při striktně dálničních provozech se zdá být průběh regenerace na celkovou spotřebu zanedbatelný.

 2. Proč toto PR PSA není
  Proč toto PR PSA není označeno jako komerční zdělení???

  Sice na to nemám čas, ale naštvalo mě to natolik že musím reagovat.

  Takže pravda a mýty doopravdy:

  1) „Kromě toho nemůže být řeč ani o finanční úspoře – ceny originálních filtrů pevných částic používaných ve skupině PSA jsou cenově víceméně srovnatelné s tím, co by zákazník zaplatil firmám provádějícím neautorizované zásahy“ Samozřejmě lež. Autorisovaný servis je z 99% dražší.

  2) „Pokud filtr pevných částic funguje tak, jak má, nemá na motor žádný negativní vliv.“ Lež. Minimálně na výkon motoru negativní vliv má. Je to prostě umělá překážka ev výfukovém systému. Motor prostě dusí.

  3) „jeho vliv na spotřebu je tak téměř zanedbatelný“ Opět lež. Je nekonečno příkladů kde se u stejných motorů při přidání DPF zvýšila spotřeba (viz napr sprintmonitor).

  4) „životnost filtru je přímo úměrná spotřebě paliva“ Neni, je uměrná tomu jak se auto používá. Zkuste s ním jezdit jen krátké trasy…

  5) „Jedním z častých mýtů je, že vozidlo vybavené filtrem pevných částic není vhodné pro jízdu ve městě. Není to pravda“ Je to pravda!

  Redekce, jděte se s těmito „články“ s prominutím bodnout!

 3. Také se podělím se svou
  Také se podělím se svou zkušeností. Mě u hondy crv odešel ve 120.000 a tím způsobem, že se vnitřek začal rozpadat a ucpal sám sebe. Když mi tenkrát řekli, že originál stojí 120.000 bez DPH tak jsem si myslel, že mě jen zkouší, ale ne. Naštěstí se ten vnitřek dal vyměnit z nějakého replikového takže to vyšlo na „pouhých“ 18.000. Teď už vím že dieslové auto má jedinou výhodu, že má oproti benzínu sílu. Jinak ten provoz není vůbec ekonomický a o ekologii ani nemluvě.

 4. Moje zkušenost s DFP je,
  Moje zkušenost s DFP je, že odešel po 110.000tis. v autě, které bylo pravidelně servisováno v autorizovaním servisu výrobce. Vzhledem k tomu, že filtr odešel tak, že se jeho vnitřek rozpadl a zanesl následně i katalizátor….
  Cena nového originál DPF cca 33.000,- + cena katalizátoru cca 22.000,-.
  Vyřešil jsem nákupem neoriginálního DPF cca za 10.000,-. Teď ještě s větší nadějí vyhlížím Tesla model 3 nebo nějakého z konkurentů s podobnými parametry.
  Každopádně Diesel s DPF si už nikdy nekoupím ! Tolik moje zkušenost.

  1. však k tomu je taky
   však k tomu je taky konstruovanej aby se rozpadl uhlák jeden zasrrr :)))

   youtube.com/watch?v=sKMsYf3uPEA

   Ukolem spalovacích dízlpopelnic je servis servis a zas jen servis a nejlépe zanačkový, aby automobilky zahrály malou domů prostrednictvím sekundární sítě servisních stredisek, nejlépe autorizovaných samozrejmě 😉 A ZA TEN BALÍK VYDŘENÝCH PRACHŮ MANAŽERSTVO PRAVIDELNĚ JEZDÍ NA HAWAJ MALORKU IBIZU BALI MAURICIUS a podobně 😀
   PS: … a poddaný lid na onkoligii samozrejmě…
   kcc-hho.webnode.cz/diesel-jed/

   AT ZIJE TESLA !!

 5. Nejtrapnější jak najednou
  Nejtrapnější jak najednou STKácka dělají bububu a že hned tak nikdo neprojde. A co dělali do teďka, to jako všechny ty prasárny pouštěli??? Hmm bych radši doporučil aby stát zpřisnil kontrolu kontrolorů, aby se teoretický zájem o čisté životní prostředí stal reálným.
  Nejvíc je to vidět na benevolenci státu vůči VW během dieselgate.
  Btw už jsem viděl jedoduhý elektroniký obvod ze 2 švábů kterým se jeden chlapec upravil svoje vozítko aby vždy prošel emisema i bez filtru p. č.! Prostě komedie pokračuje. :/

   1. Tak to jste trochu mimo.
    Tak to jste trochu mimo. Prave takove prasarny se delaji jen v postkomunistickych statech typu Cesko, kde o Evropskem mysleni nema nikdo ani paru a kazdy blb kritizuje EU. To by jste mel tuplovane kritizovat staty, ktere maji jeste tvrdsi ochranu zivotniho prostredi nez plosna EU. Kalofornie, Australie, Novy Zeland, Kanada, Norsko, Svedsko, Dansko a spousta dalsich.
    Jenomze to je pohodlnejsi spinit prave tu instituci, ktera se zaslouzila nejvic, ze v CR uz mame odsirene elektrarny, katalyzatory, bezolovnaty benzin, termookna atd. Bolsevici sice placou jak to bylo za komancu dobre, ale to je jako kdyz si deda stezuje, ze za komancu mel tvrdou erekci.

 6. Existuje nejaky udaj, kolik
  Existuje nejaky udaj, kolik aut v CR/Evrope jezdi s odebranym filtrem FAP a katalyzatorem? Verim, ze ukradene katalysatory a demontovane FAP znecistuji ovzdusi vic nez Dieselgate. Proc se to jednoduse prehlizi? Na jedne strane pomalu likviduji VW a na druhe strane absolutni nezajem. Aktivni reseni by pomohlo elektromobilite a ovzdusi vic, nez dotace na porizeni EV.

  1. Ale to máte jako s
   Ale to máte jako s jakoukoliv státní buzerací.
   Prostě parta nějakých lidí prosadila přes stát místo řešení příčiny (spalovací motor) řešení důsledku (emise z něj). Povinně ze zákona. Které se ovšem musí nákladně opravovat, aby z toho byly větší zisky.
   Podobně jako předtím katalyzátory, lambda sondy a další kraviny.
   No a teď, když ta parta zjistila, že lidi to nechtějí financovat (páč máme veřejné zdravotní pojištění, respektive správně zdravotní daně a každý má starost o své zdraví víme kde), tak dělají kolem toho humbuk. Zjistili to jednoduše. Vědí, kdy se to začne kazit, bude to třeba měnit a mají podle toho nastavený byznys plán. Ale je to divné, naráz se byznys plán neplní, prachy nechodí. Ti hnusní lidi to obcházejí! Tak s tím stejným státním aparátem represivně zasáhneme, aby naše zisky dále byly.
   Jak jednoduché, milý Watsone, chtělo by se s úsměvem říci, kdyby to nebylo k pláči.

 7. Katalyzátory, filtry atp.
  Katalyzátory, filtry atp. jsou sice fajn – po sametové revoluci jsme navštěvovali západ a divili se, že i zplodiny z auta tam spíše voní – ale pořád odstraňují jen důsledek, ne příčinu. Tou je spalovací motor. A je v podstatě jedno, co spaluje. Elektropohon je řešení.

 8. Jeden z mála článku, u
  Jeden z mála článku, u kterých se musím omluvit, ale nedočetl jsem to. Nebavil mě.
  Neustále omílané dokolečka, jak je PSA super a jak to mají promakaný. Zajímá mě tato problematika a rád bych si odborný článek na téma DPF přečetl, ale když jsem četl druhý odstavec o tom, jak je PSA jedinečná a super, přestalo mě to bavit.

  Místo tiskové zprávy byste to měli nazvat jako „reklamní článek“ a do titulku napsat: „Skoro dokonalé filtry pevných částic společnosti PSA.“

      1. no tak samozřejmě
       no tak samozřejmě každýmu rovnýmu dílem, pak anonym přejde na fiktivní nick a jede se dal, akorat se musi pred každým vyblitím přihlásit což zdržuje a zbůsobí větší unavu a mín energie na klikání 😉 to máš jak s demokracií a nařizováním, věčný boj 😉 Ale myslím že i kdyby ta registrace a měsíční členský příspěvky na hybridu byly dobrovolné, spousta lidí by ze svých přebytků hybrid rádi podpořili, pokud bude i nadále psát pravdivě a svobodně 😉 protože to dnes vzácné 😉

   1. Tohle má zdroj tisková
    Tohle má zdroj tisková zpráva

    A přiznám se, jsem vděčný i za takovéto informace.

    Jistě mě napadnete, že jsem zpátečník. Ale uvědomte si že u každé takovéto informace se rozproudí diskuze a většinou i s reálnými zkušenostmi, které byste jinak těžko získali. A tyto diskuze mají reálnou hodnotu – hlavně proto, že na rozdíl od jiných webů není cenzurovaná.

 9. Filtr pevných částic. –
  Filtr pevných částic. – Problém byl v nedávné době probírán na jiném web motoristů, a to Autowebu. Nepochybuji o odbornících v obou mediích. Bohužel ale oba se diametrálně v názoru rozcházejí. Moda „vytloukaných katalizátorů“ je u mnoha soukromníků využívající naftové motory hodně rozšířena a praktikována, nejsmutnější je názor STK, že i touto organizací přehlížena. Takže nejen velké firemní dopravní prostředky ale i osobní naftová vozidla soukromníků znečištují beztrestně ovzduší ve městech. To, že mnozí majitelé v ČR přehlížejí a vysmívají se VWgate u svých vozidel je též faktem.

Napsat komentář