Energetické služby se zaručenou úsporou zažívají rekordní vzestup

Podle údajů Asociace poskytovatelů energetických služeb se investice do projektů realizovaných pomocí energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) meziročně zvýšily skoro desetkrát.

Důvodem jsou ceny elektřiny a obecně energií, dotační podpora na přípravu projektů a tlak na dekarbonizaci. Nejvíce projektů připadá na zdravotnictví. Vedle něj začali uspořenou energii vloni sčítat i v budovách města Břeclav, pankrácké věznici a ve dvou objektech Českého statistického úřadu. Kromě snížení účtů za energie mají projekty i nefinanční přínosy v podobě zvýšené kvality vnitřního prostředí nebo vyšší bezpečnosti díky lepšímu osvětlení. 

 „Čísla jsou to skutečně impozantní, v historii jsme se k takovým nikdy ani nepřiblížili. Je to hlavně proto, že díky dotačním podmínkám a současně kvůli vysokým cenám za energie se dnes projekty EPC dělají velmi komplexně a zapojují se do nich ty největší organizace. Investiční náklady na jeden projekt jdou dnes spíše do stamilionů korun než do desítek milionů korun, jak tomu bylo dříve. A jak se rozšiřují řady kvalifikovaných dodavatelů, tedy ESCO společností, roste i počet realizovaných projektů,“ vysvětluje Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb. 

foto: Amper Savings

V loňském roce bylo realizováno celkem 16 EPC projektů, do kterých bylo nainvestováno 1,96 mld. korun. Tři čtvrtiny této částky přispěly k modernizaci energetiky sedmi zdravotnických objektů. Jsou mezi nimi tři psychiatrické léčebny: Dobřany, Kosmonosy a Bohnice.

Od loňska jsou energeticky úspornější také čtyři nemocnice: v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Hustopečích a Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze Krči. Tyto projekty ušetří v následujících letech energie za 64 mil. korun ročně a zásadním způsobem modernizují energetické systémy těchto zařízení.

Společnost Amper Savings dokončila v loňském roce EPC projekt v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech za více než 332 milionů korun. Klíčovými součástmi modernizace energetických zařízení nemocnice bylo vybudování nové plynové kotelny s kondenzační technologií, výměna rozvodů topné vody a páry, zateplení budov v areálu, instalace střešní fotovoltaické elektrárny a další opatření.

V rámci projektu byly vyměněny více než 3 kilometry potrubí, více než 6 500 vnitřních svítidel, zatepleno 12 250 metrů čtverečních půd a přes 1 100 metrů čtverečních plochých střech. Díky projektu nemocnice ušetří přibližně deset milionů korun ročně, tedy 30 % původních nákladů za energie.

V návaznosti na projekt je zřízen centrální dispečink s režimem 24/7, který slouží k řízení a monitorování energetického hospodářství. Do jeho kompetence spadnou postupně i další procesy spojené s fungováním nemocnice, včetně úkolů při zajišťování fyzické bezpečnosti a požární ochrany celého areálu,“ popsal Karel Malý, technický náměstek nemocnice.

Dalším loňským projektem byl projekt energetických úspor pro Nemocnici Hustopeče. „V naší nemocnici dlouhodobě pracujeme na koncepční obnově majetku ke zlepšení námi poskytovaných zdravotnických služeb. Projekt EPC je dalším významným krokem ke snížení energetické náročnosti budov a zlepšení celkového stavu nemocnice včetně využití jednotlivých budov. Zejména v této době, kdy rapidním způsobem narůstají náklady na energie, dosáhneme garantovaným způsobem úspor, které budeme moci využít pro další zkvalitňování služeb pro naše pacienty,“ uvádí Ing. Petr Baťka, ředitel Nemocnice Hustopeče.

Díky tomuto EPC projektu budou na areálu dosaženy úspory elektrické energie ve výši minimálně 29,7 % a na teple 38,8 %. Celkové emise CO2 poklesnou oproti referenčním spotřebám o 33,3 %.

Podle článku 5 evropské směrnice o energetické účinnosti označované jako EED 2012/27/EU má každý členský stát zajistit, aby byla každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m2 ve vlastnictví a v užívání jeho ústředních vládních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost.

České republice se tento požadavek daří plnit jen částečně, jelikož dotační zdroje, z nichž se nyní modernizace musí hradit, nejsou neomezené. Využitím dodavatelských úvěrů u EPC projektů by tempo renovací nepochybně zrychlilo, navíc díky garantovaným úsporám energie by se snížily náklady státu na provoz těchto budov, což by v dobách Konsolidačního balíčku znamenalo krok správným směrem.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář