Emise i spotřeba aut na papíře rostou. Realita ale ukazuje, že spotřebitelé spíše ušetří

Změna a zpřesnění metodiky v měření spotřeby osobních automobilů vedla za poslední dva roky k navýšení deklarovaných emisí i spotřeby u většiny kategorií osobních aut v nabídce pro české řidiče.

Nejvíce rostly emise od roku 2018 u hybridů, nejvyšších absolutních hodnot dosahují SUV. Auta se spalovacím motorem s integrovaným plug-in hybridním ústrojím spotřebují nejméně paliva, v průměru 1,6–1,7 l/100 km.
foto: webandi, licence Pixabay

Mimo segment SUV jde ale většinou o růst papírový a automobilkám se díky výrazným investicím do nových technologií daří oba ukazatele reálně spíše snižovat. Přesto je dnešní nabídka zatím daleko od stavu, který po automobilkách do budoucna požaduje Evropská unie. Může to vést až ke stažením některých modelů z trhu, ukazuje zpráva EY se zaměřením na vývoj emisí a spotřeby nabízených vozidel, která je součástí pravidelného Cenového indexu EY.

Porovnání emisí CO2 na jeden kilometr mezi začátkem roku 2018 a třetím čtvrtletím roku letošního přináší navýšení prakticky ve všech segmentech. Způsobila jej především změna metodiky měření spotřeby (pozn.: z NEDC na WLTP, platné pro nové vozy od 1.9.2019).

Průměrné rozmezí emisí pro benzínové motorizace se posunulo o jeden gram na 126-142 g CO2/km (1% změna). Razantnější vývoj lze sledovat u naftových agregátů, kde vidíme růst o 4 % na 113-128 g CO2/km.

„Reálné porovnání hodnot z roku 2018 s letošními čísly je vzhledem ke změně metodiky problematické a vyznívá hůře zejména pro vozy nižších kategorií. Jen díky změně výpočtu můžeme sledovat v průměru nárůst emisí o 20 g CO2. Vezmeme-li to v potaz, svědčí výsledné navýšení v řádu jednotek gramů naopak o velkém technickém pokroku ze strany automobilek,“ říká Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

Nejvyšší emise vypouští SUV

Rekordmany z pohledu nárůstu emisí jsou mild a mikro hybridní motorizace, a to zejména kvůli rozšíření i na obecně méně „spořivé“ motorizace. Hodnoty HEV z letošního roku jsou sice podstatně nižší než u motorizací bez hybridní technologie, přesto jsou i tak o poznání výše, než je požadovaná průměrná meta pro rok 2021 (cca 95 g CO2/km). Po jejím překročení vyplyne pro výrobce teoretická povinnost uhradit výraznou pokutu.

Průměrná kombinovaná spotřeba vozidel se spalovacími motory

Průměrná kombinovaná spotřeba vozidel se spalovacími motory
foto: EY Automotive index

„Teoretická proto, že je ve výpočtu uvažována i hmotnost přihlášených vozidel, a tak pro každého výrobce platí hodnota jiná vycházející z konkrétní modelové skladby. Pro evropské statistiky určující velikost případné pokuty je rozhodující i počet registrovaných BEV a PHEV vozidel, který hodnotu průměrných flotilových emisí za automobilku snižuje. Každý si ale umí udělat obrázek, jak moc jsou automobilky nuceny do registrací těchto vozidel s emisemi nižšími, než je 50 g CO2 na jeden kilometr, pokud nadále prodávají zákazníky poptávaná SUV s emisemi překračujícími 130 g CO2,“ vysvětluje Petr Knap.

Z pohledu segmentů je zjevné, že nejvyšší emise vypouští kategorie SUV, a to napříč všemi dostupnými motorizacemi. V průměru vypustí SUV auta na jeden kilometr o 20-40 g CO2 více než malá vozidla. Automobilky na druhou stranu v celé kategorii mini a malých vozidel dramaticky omezily nabídku vznětových motorů, které mají emise obecně nižší.

Snížení hodnot emisí v porovnání se začátkem roku 2018 je patrné u plug-in hybridních vozidel (cca o 20 % nižší, 33-40 g/km). To je kromě metodiky dáno zejména vstupem této technologie do mainstreamových modelů. Dosud byla její dostupnost vymezena primárně pro vozidla vyšších tříd. Nižší emise vykazují vozidla s pohonem na plyn, ať už (nyní 104-124 g/km, -22 až -7 %), či (nyní 95-98 g/km, -5 %).

Nejnižší teoretickou spotřebu mají plug-in hybridy

Pro běžné motoristy hraje při pořízení vozu rozhodující roli spotřeba vozidla. Dle dat výrobců jsou nejúspornější vozidla se spalovacím motorem spřažena s plug-in hybridním soustrojím, napříč všemi segmenty průměrně vykazují spotřebu v rozmezí 1,6–1,7 l/100 km (-10 %), pokud tedy mají dostatek energie v bateriích, jinak je jejich spotřeba díky vyšší hmotnosti způsobené právě zástavbou oněch baterií vyšší než u vozidel s konvenčním pohonem.

Po nabitých plug-in hybridech co do spotřeby následují klasické hybridy bez možnosti „připojení do zásuvky“ (4,1–4,7 l/100 km, zvýšení o 31–46 %), podobně jsou na tom i naftové motory (4,3–4,9 l/100 km, zvýšení o 4–2 %). Tabulkově nejméně hospodárné jsou benzínové agregáty s průměrnou spotřebou v rozmezí 5,5–6,1 l/100 km (2-1 %). CNG auta průměrně spotřebují 5,2–5,3 m3 (1% změna), zatímco LPG 5,0–6,6 l/100 km (-34 % až -14 %).

Při rozpadu na segmenty se jako nejvíce „žíznivé“ opět ukazují modely SUV (4,5–7,1 l/100 km, bez započtení PHEV) a auta vyšší střední třídy (4,3–7,5 l/100 km). Naopak segment mini vozidel (A) vykazuje průměrnou spotřebu 4,5–4,6 l/100 km.

„Pokud vynecháme PHEV motorizace, které mají podobnou spotřebu napříč segmenty díky optimalizaci pro emise CO2 do 50 g/km, jako potenciálně nejhospodárnější se jeví segment malých vozidel s hybridními motory bez možnosti připojení do sítě se spotřebou mezi 3,9–4,8 l/100 km,“ říká Petr Knap.

Zajímavé je i srovnání nižší střední třídy (C), kam patří například Škoda Octavia, se střední třídou (D – Škoda Superb). Střední třída ve svých ekologicky laděných variantách dokáže být stejně úsporná jako vozy patřící o třídu níže (co do počtu vypouštěných gramů CO2 na kilometr jízdy).

Změny metodiky zvyšují i papírovou spotřebu

Podobně jako u emisí, i u spotřeby většina sledovaných motorů i segmentů se změnou metodiky rostla. Výjimku tvoří plug-in hybridy, protože výrobci nasadili tento pohon i do nižších segmentů. Nabídka vozidel s pohonem na LPG se v uplynulých dvou letech poměrně obměnila, proto je potřeba pohlížet na snížení deklarovaných spotřeb s rezervou.

Během sledovaného období hybridní pohon (HEV) zaznamenal nejvyšší nárůsty průměrné spotřeby. To je dáno primárně rozšiřováním spektra těchto vozidel, mj. i o mikro hybridy s 48V sítí nahrazující klasický startér. Ty mají sice pozitivní vliv na spotřebu, ale oproti klasickým mild hybridům nikterak zásadní.

U ostatních motorizací se změny pohybují v řádu desetin litru. „Přes veškeré tabulkové navyšování spotřeb ale není sporu, že reálně novější vozidla budou ve většině případů hospodárnější, neboť se tyto tabulkové hodnoty již více podobají hodnotám reálně dosažitelným. A to je známka pokroku nejen v rámci přesnosti metodiky, ale primárně díky technickému pokroku výrobců,“ uzavírá Petr Knap.

O cenovém indexu s detailem na emisi a spotřebu

Tradiční EY cenový index, který mapuje vývoj cen osobních automobilů na českém trhu od počátku roku 2018 a čtvrtletně reflektuje cenové odchylky v dlouhodobém horizontu, doprovází zpráva se zaměřením na vývoj emisí a spotřeby nabízených vozidel. Sběr dat o emisích a spotřebách probíhá dle jednotlivých druhů pohonů a segmentů.

Portfolio sledovaných vozů čítá 55 modelů napříč segmenty trhu na základě statistik prodejů z předchozích let (tyto vozy představují 80 % objemu prodaných vozidel na území ČR). Sledovány a detailněji analyzovány jsou i modely poháněné alternativními pohony, včetně vozidel poháněných na zemní plyn a LPG.

Hybridní modely jsou sledovány přesně dle použité technologie. Kromě tradičních výbav jsou zohledňovány i převodovky a hnací nápravy, včetně v česku enormně populárních vozidel s pohonem všech kol.

tisková zpráva

110 Comments on “Emise i spotřeba aut na papíře rostou. Realita ale ukazuje, že spotřebitelé spíše ušetří”

 1. By mě zajímalo kdy zeleným poblouzněncům dojde, že
  By mě zajímalo kdy zeleným poblouzněncům dojde, že jediné emise nejsou CO2.
  A hlavně že CO2 je úplně běžný plyn, který nedělá žádné dýchací onemocnení narozdíl od těch ostatních sajrajtů co lezou z výfuku.
  A hlavně, osobní doprava se celosvětově podílí na produkci CO2 zhruba 2%.
  Takže má reálný ekologický přínost mučit ekonomiku, zdražovat auta, dělat složitější výrobky jen kvůli uspoření 0,000000x% CO2?

  Naopak si myslím, že je to opačně. Protože nové auta i v malém segmentu jsou drahé, takže většina lidí jezdí s autama co jsou starší více jak 10 let, protože na lepší prostě nemají.

  1. Nejsou to 2%, ale 7% celosvětově.

   Transportation (14%).

   Nejsou to 2%, ale 7% celosvětově.


   Transportation (14%). Low-emission cars are great, but cars account for a little less than half of transportation-related emissions today—and that share will shrink in the future. More emissions come from airplanes, cargo ships, and trucks. Right now we don’t have practical zero-carbon options for any of these.

   Zdroj: https://www.gatesnotes.com/energy/my-plan-for-fighting-climate-change

   1. Jenže to je transport. Tj vše pro transport, letadla .

    Jenže to je transport. Tj vše pro transport, letadla .
    Já vycházel z článku, kde pro transport bylo psáno 26% a z těch 26% bylo na osobní dopravu nějaké procento, kde to potom v globálu vyšlo na 2% celosvětově.

    Ono je to vesměs jedno. Pokud tedy uděláme složitější dražší auta, které budou produkovat o pár g méně. Kolik tato úspora bude v celosvětovém měřítku?

    Kdyby někoho fakt štvala ekologie, tak se jako první zaměří na lodní dopravu, kde se vypouští do vzduchu fakt zvěrstva. A aby se snížli emise z komínu, tak se část vypouští přes filtr do mořské vody, protože to už nikdo neměří.

      1. Zdroj věřím, že je trošku ujetý. Když jsem to prvně
       Zdroj věřím, že je trošku ujetý. Když jsem to prvně četl, tak jsem si nevšiml, že je to svaz dovozců.
       Nicméně řídím se heslem „nevěřím statistice kterou si sám zfalšuji“
       Stejně tak zase na jiných webech to bude značně nakloněné v neprospěch osobní dopravy. Pravda dle mě bude někde mezi.
       Stejně tak věrohodně hodnotím nějaký portál EU, která se masivně snaží protlačit elektromobilitu, stůj co stůj.

       Leodendula: je to hned v první větě. „celosvětově pouze 3,5 % emisí nyní CO2 vzniká přímou činností člověka, zbytek vytváří sama příroda“

        1. Největším přirodním zdrojem CO2 jsou podmořské sopky.
         Největším přirodním zdrojem CO2 jsou podmořské sopky.

  2. nikdy jim to nedojde. oni to moc dobře vědí ale
   nikdy jim to nedojde. oni to moc dobře vědí ale používají to k boji s ropákama jako zbran na likvidaci autodebilismu. Je to politycká záležitost přeci 😉 to máš jak s kenedym, všichni to dávno vědí a nikdo to neřekne nahlas a nebudou se učebnice přepisovat 😉

  3. CO2 se používá pro výpočty z důvodu jeho snadného
   CO2 se používá pro výpočty z důvodu jeho snadného vyjádření. Samozřejmě, že jde i o ostatní emise, ale ty nejdou tak jednoduše vyjádřit. Ještě se měří třeba NOx (NO a NO2). A to je pak síla, když zjistíte, kde všude u silnic překračují limity a co tyto emise způsobují! To CO2 je dobré pro srovnání a ostatní emise jdou přibližně v podobném poměru. A když je větší koncentrace CO2, tak je také plyn toxický – klesá pozornost, chce se spát, … Nedělám chytrého, ale také mě to zajímalo, jak to vlastně je.

   1. Pokud chcete řešit emise z aut takhle – tak doporučuji si
    Pokud chcete řešit emise z aut takhle – tak doporučuji si to samé zjistit, co se začne dít, když máte doma plasty a začne na ně pražit sluníčko. To samé nátěry, podlahy, nábytek z lepené tmy, tepelné uzolace s blbým návrhem… ono je docela vtipné vidět, jak lidi chřestí meči proti autům a dopravě a jak je to děsné a pak mnohdy ještě horší humus mají doma a říkají si, jak hezky žijí.. a to už vůbec nemluvím o tom, co je řada lidí ochotna jíst a pít…

      1. Tak tak. Bohužel lidi si naprosto zlikvidovali hodnotový
       Tak tak. Bohužel lidi si naprosto zlikvidovali hodnotový systém – mamon, kariéra, konzum, fast food a samozřejmě plastová okna, plastový nábytek a plastové manželky.

       Vystresovaný „manažér“ pracující 12 hodin denně šest dní v týdnu na nízkoenergetický domeček s elektromobilem v satelitu. Bleeee.

      1. Myslím, že dost španě odhaduješ můj věk, já fakt 50
       Myslím, že dost španě odhaduješ můj věk, já fakt 50 let chodit přikládat do kontle nemůžu.
       Přesto mám už dost životních zkušeností na to, abych věděl, že nízkoenergetickou konzervu ne. A to se chystám na svůj životní stavební projekt.

    1. S tím souhlasím, hlavně, že je to levné! Teď hned si to
     S tím souhlasím, hlavně, že je to levné! Teď hned si to mohu koupit, protože teď je to levné. Že to třeba vyjde pak ve výsledku na několikanásobek, to mnoho lidí neřeší. Také jsem měl kdysi Feldu a najel na ní tolik, že u benzínky jsem finančně už několik EV zaplatil.

     1. NO já tím, ale myslel, že je občas dost úchylné řešit
      NO já tím, ale myslel, že je občas dost úchylné řešit emise z auta venku, když si dobrovolně doma generujete mnohem horší emise, ve kterých bydlíte a svých chováním ještě větší humusy konzumujete než dýcháte..ale proti tomu většina lidí nebrojí

        1. doma nemám, jedine tvrdé plasty – od času, keď sme
         doma nemám, jedine tvrdé plasty – od času, keď sme posielali sťažnosť na prezervatívy, že sú hrubé (nulujú pôžitok), tenké (trhajú sa) a najmä sa OHÝBAJÚ!

        2. Řekl bych, že problémy 1 a 3 jsou spojené nádoby
         Řekl bych, že problémy 1 a 3 jsou spojené nádoby 😉

         Plast je zlo, takže na polyurethanové naprosto neelastické, to je už lepší ho nacpat do svěráku.

         Teď mě napadá, že k mé averzi vůči EU možná přispělo, že strká rypák i do takovýchto věcí a díky CEN normě na kondomy je prostě nenatáhnu. 😀

         Osobně preferuju individuální dovoz buď Trojan Magnum, nebo na klidnější akci velmi elastický Okamoto.004 (neasijská velikost).
         Dobrá guma je prostě základ, nejen na kolech.
         (viď Leodendulo na letňácích)

        3. Dnes jsem jel v pohode na letnich a bylo fajn. O vikendu si
         Dnes jsem jel v pohode na letnich a bylo fajn. O vikendu si davejte pozor, zimaky se vam budou teplem rozpadat.

   2. S tím moc nesouhlasím. Protože honba za nejnižším CO2
    S tím moc nesouhlasím. Protože honba za nejnižším CO2 kolikrát vedla ke zvýšení ostatních prvků. Ale ty právě nikoho nezajímají. Take auta sice vypouští méně neškodného CO2, ale více škodlivých NOx a mikročástic.

     1. V Cezku se diskuze o emisich toci jen kolem CO2. Nekdo ma
      V Cezku se diskuze o emisich toci jen kolem CO2. Nekdo ma zajem ty ostatni doopravdy skodlive emise zamlcovat, protoze lidi se naucili nadavat na CO2 a Brusel. To nekomu hodne vyhovuje. Zaprahnout hloupe lidi za vuz a vyvolavat hura na ne. V ostatnich statech se mluvi o sirsim spektru emisi a hlavni zretel lezi na NOx a nanoprachu.

        1. To naprosto nevylučuji, ale rozhodně odbouráním emise
         To naprosto nevylučuji, ale rozhodně odbouráním emise jedů je také zbavíme spousty CO2 jako vedlejšího efekt. Jedy zabíjejí teď a tady, CO2 později a všude.

  4. Každá fanatická diktatura musí mít jednoduchého
   Každá fanatická diktatura musí mít jednoduchého nepřítele a ekologisté si vybrali CO2.
   S těmi auto stoprocent souhlas. A ještě proč si kupovat nová auta, když starší jsou uživatelsky lepší.. komfort v nových autech lepší není, ergonomie taky ne, komfortních prvků víc není (tedy reálně těch, které by běžný řidič využil), naopak přibyly prvky zbytné a prudící – start stop a ke všemu jsou starší auto servisně méně náročná a levněji opravitelná.

   1. Jako vzdy mate takovy jednoduchy pohled na svet. Muzete si
    Jako vzdy mate takovy jednoduchy pohled na svet. Muzete si rikat, ze podil CO2 z dopravy je pouhych x % z celkovych emisi CO2. Hloupy clovek si rekne, ze tech x % je peanuts a ze muzeme jet vesele dal. Ale pak prijde to ale, ktere hloupy clovek mozna nikdy nepochopi. CO2 je soucasti prirodniho kolobehu, CO2 vznika a rostliny odbouravaji CO2. Tento uzavreny kolobeh funguje uz docela dlouho a je vyvazeny. Kdyz prijde najednou x % navic, tak to navic se zacne hromadit. Pak vznikne situace, jako u sudu, do ktereho priteka voda a zaroven stejne mnozstvi odteka. A kdyz se pritok zvysi treba jen o par kapek behem dne, tak nevyhnutelne ten sud po nejake dobe pretece. Je teda jedno, jak maly podil clovek pridava navic, dulezite je, ze ten podil se na rozdil o toho ostatniho prirodniho celou dobu nacita a nemizi. Tak zapomente argumentovat s relacemi, ktere jsou nevhodne.

    1. Když chcete povídat o souvislostech – předpokládám, že
     Když chcete povídat o souvislostech – předpokládám, že jste si vědom, že výdělek stejného člověka na teslu za 1,5 mil Kč, vygeneruje 3trojnásobek emisí než na auto za 500 000 Kč a že to ve svých nedostižných úvahách kalkulujete.

     1. Citovat zastarale udaje vam jde dobre. Moderni EV se sveho
      Citovat zastarale udaje vam jde dobre. Moderni EV se sveho ruksaku zbavi za 30.000 km a pak uz jen vitezi. Ono dost zalezi jakou elektrinu berete. Ve vypoctech se pouziva mix zdroju. Mam FVE a nabijecky maji certifikovany zdroj OZE. Tak vas argument je zase mimo.

      1. Aha, takže jste to vůbec nepochopil
       OK takže

       Aha, takže jste to vůbec nepochopil
       OK takže polopatě:
       1000 Kč výdělku vygeneruje tunu škodlivých emisí
       BEV milion a půl 1500 tun škodlivých emisí vygenerovaných výdělkem
       Auto spalovací 500 tun škodlivých emisí vygenerovaných výdělkem
       Takže krom toho rozdílu na autech – můžeme se hádat jestli 30 000km nebo 70 ti km – ale to je putna
       podstatné je, že v tomto příkladu zátěž 1000 tun škodlivých emisí navíc…jen tím, že jste vydělal peníze, které na to auto navážete ano vycucané hodnoty z testu, ale aby to bylo iustrativní a dostatečně křičící

        1. A proč bych si kupoval BMW za 1,5? Každý, kdo má trochu
         A proč bych si kupoval BMW za 1,5? Každý, kdo má trochu rozumu by se měl snažit svoji potřebu uspokojit co nejlevněji…už jen protože každé platidlo co vyděláme je zatíženo emisemi. Jak jsem tu psal- každý je ve výsledku za své emise zodpovědný…ale pokud už je generuje – třeba i jen pro uspokojení faktoru chci to – i to je relevantní důvod, tak už je trochu pokrytecké ostatním říkat, jak je to super ekologické
         PS: jo a vůbec by lidem nevadilo, kdyby se přemisťovali víc na vlastní pohon ať pěšky, na koloběžkách, nebo na kole…je to dost hrůza, když člověk dojde ke krámu a tam stojí deset aut – a je úplně jedno na jakou energii tam přijela, ale všechna ujela tam a zase domů max 2 km

        2. Takze zdroj vsech emisi neni spalovak, ale vysoke mzdy. To je
         Takze zdroj vsech emisi neni spalovak, ale vysoke mzdy. To je zajimava strategie udrzet zemekouli cistou. Zavedeme strop ktery bude na urovni zivotniho minima, ktere zajisti preziti a kazdy kdo chce vic je parazit. Individualni mobilitu samozrejme zakazem, protoze to je zbytecny zdroj emisi. Jak pisu, Mao vas vzor. Bida do kazde chatrce.

        3. Ne zdroj všech zbytečných emisí je rozežranost a
         Ne zdroj všech zbytečných emisí je rozežranost a nabubřelost lidská… ono totiž udržitelnost je poněkud v rozporu se současnou rozežraností..

         a že výdělek má navázané emise je samozřejmě v pořádku a zcela logické- proto je třeba to chápat a tak se k platidlu chovat a utrácet je racionálně tak, aby to nebylo zbytečné a marnotratné utrácení..

         Ale chápu nehodí se vám to do krámu, tak takové myšlenky okamžitě schazujete a demagogicky překrucujete…

         Zeptám se tedy úplně jednoduše:
         budu ekologičtější když mám volný 1,5 mil Kč a chci investovat ve výběru následujících dvou scénářů:
         koupím si teslu 3 a najedu s ní ročně do 10 000km a utratím 1,5 mil Kč, ale doma bude kotel na tuhá paliva nebo plyn, voda bude z městského hřadu, všechna dešťová voda půjde pryč a šedá voda taky?
         nebo když si nechám spalovák s EURO 4/5 a nejedu s ním do 10 000km, ale vybavím domácnost druhým okruhem vody na šedou vodu, udělám sběr dešťové vody, zrealizuji vrt na vodu, instaluji tepelné čerpadlo a vybavím barák FVE s baterkou a ohřevem teplé vody? A celá tehle sranda bude vcelku bez dotací bude řekněme něco málo přes milion korun. Zbytek peněz investuji jako úspory dětem na studia.
         Která ta cesta reálně více sníží moje emise?

        4. A kdyz mam TM3, FVE, TČ v RD se zemnim kolektorem, sedou vodu
         A kdyz mam TM3, FVE, TČ v RD se zemnim kolektorem, sedou vodu pres korenovou cisticku a mestsky vodovod? Jsem horsi nez s vasim spalovakem?

        5. Ta Tesla a obecně BEV mají smysl až když máte všechno
         Ta Tesla a obecně BEV mají smysl až když máte všechno předtím jako třešnička na dortu…a je stále otázka, jeslti jezdíte tak, aby jste využil její potenciál, nebo to bylo tak nějak hlavně o fandovství a chci to…
         Nicméně prosím také odpovězte na moji otázku, kterou jsem vám položil.

        6. Vet zakoncenych otaznikem u vas vidim vic. Neni mi uplne
         Vet zakoncenych otaznikem u vas vidim vic. Neni mi uplne jasne, co pokladate za tu nejdulezitejsi a nezodpovezenou otazku.

        7. Stačí váš názor, která z těch dvou cest reálně víc
         Stačí váš názor, která z těch dvou cest reálně víc sníží emise..
         ve zkratce:
         vykašlat se na vše ostatní a kopit BEV?

         nebo se vykašlat na BEV a předně řešit, topení, vodu elektriku doma

        8. To se neda jednoduse rict. Clovek ktery ma Teslu a bydli v
         To se neda jednoduse rict. Clovek ktery ma Teslu a bydli v byte nema zadny vliv na vse ostatni. A rodina s Felicii se kterou jezdi jednou za uhersky rok v RD a ma 5 deti je zase neco jineho. To se muzete ptat, zda je lepsi mor nebo cholera. Ale vesmes plati, ze kdo si koupi Teslu, tak ma i sve bydleni v souladu s zivotnim prostredim. Tezko by nekdo kdo si nedela myslenky nad svym pocinanim, by si koupil zrovna EV. At Teslu, tak id3.

        9. BMW za 1.5 mega bylo ok před krizí, tedy 2009. Kolem 2011 se
         BMW za 1.5 mega bylo ok před krizí, tedy 2009. Kolem 2011 se to začalo lámat.
         Dneska je BMW za 1.5 mega jen nepatrně menší šunt, jako jsou Tesly.

        10. Jasně vývoj jde pozpátku. 😀
         Zajímavé, že takové

         Jasně vývoj jde pozpátku. 😀

         Zajímavé, že takové názory jsou stále stejné jen se posouvají v čase. V roce 2010 spousta lidí tvrdila, že nejlepší BMW jsou ty z roku 2000 a že pak se to už láme a jde to dolů. Nostalgie je svině a doufám, že mě dostane až v hodně velkém věku.

         Také rád vzpomínám na svou E46 jen v dobrém a z paměti vytlačuju že topila až po 3x delší době než F31, že věčně odcházely elektriky v oknech, že člověk nevěděl kam s lokty kvůli malé šířce, že stále byl nějaký problém s výfukem, že hluk byl větší, spotřeba taky a výkon menší, že navigace mluvila jen Německy a ukazovala šipečky na oranžovém displeji… 😀

        11. To není otázka vývoje.
         Protože stěží vývojem

         To není otázka vývoje.

         Protože stěží vývojem dospějete od víceprvkové zadní nápravy k torzní příčce.
         To je pouze a jedině důsledek „katování kostů“ až na krev.

        12. Ať se vám to líbí nebo ne, tak to je právě ten vývoj.
         Ať se vám to líbí nebo ne, tak to je právě ten vývoj. Udělat skvělé drahé auto je lehké (viz. spousta firem, které dělají malé serie nebo speciály). Udělat levné špatné auto je trochu těžší.

         Udělat však levné a dobré auto je pravá výzva pro vývoj. Právě díky tomu dnes můžeme pravděpodobně všichni co tu píšeme jezdit v autech, protože jinak by na auta mělo jen pár opravdu bohatých.

         Když to vztáhnu na ten podvozek, tak udělat dobré auto s drahou, složitou víceprvkovou zadní nápravou náročnější na údržbu je lehké. Udělat stejně dobré nebo o něco lepší auto jen s torzní příčkou je ten pravý vývoj.

        13. Levné a dobré auto – z pohledu uživatele se jmenuje Dacia.

         Levné a dobré auto – z pohledu uživatele se jmenuje Dacia.
         Největší umění je udělat drahé a špatné auto a dokázat mu udělat PR, aby se prodávalo ze velké prachy a přitom to byla ovoněná načančaná řídká stolice.

        14. Dacia je dobrá na to, jak je levná. Dacia rozhodně není
         Dacia je dobrá na to, jak je levná. Dacia rozhodně není dobré auto takže doufám, že ty vaše super skvělá stará auta neporovnáváte s Daciemi. 🙂

         Jinak souhlasím, nejtěžší je udělat levný šunt a prodávat ho draze, ale to se většinou brzo provalí a daný model nebo automobilka končí.

        15. To nemůžu souhlasit – Dacia má skvělý poměr cena výkon,
         To nemůžu souhlasit – Dacia má skvělý poměr cena výkon, jasně nadšence do aut může uhranout jen poměrem cena výkon a tím, co se do toho na tom půdorysu vejde a pak samozřejmě servis, to je na provozní náklady super.

        16. No však píšu dobrá na to jak je levná. Jinými slovy
         No však píšu dobrá na to jak je levná. Jinými slovy dobrý poměr cena výkon.

         I když se shodneme, tak reagujete jakože se neshodneme. 😀

        17. Aha pardon, tu do toho odpovídám prckům, co mají večerní
         Aha pardon, tu do toho odpovídám prckům, co mají večerní rituál

        18. Já ale neříkám, že je špatné. Jen tvrdím, že není
         Já ale neříkám, že je špatné. Jen tvrdím, že není dobré, ale spíš takový slabší průměr. Když byste srovnal třeba 50 podobně velkých aut ve stejné kategorii bez ohledu na cenu, tak Duster bude spíš v té horší polovině. V kategorii levných aut v poměru cena výkon vede samozřejmě Duster na plné čáře. 🙂

         Jinak pan Vaculík je takový nostalgický leštič bídy. 😀

         Plynové vzpěry vepředu měla i moje 20 let stará E46 a F30 je má také, tak nevím o jakých drahých Německých autech mluví. 😀

         Úplně u mě skončil, když jsem viděl recenzi na ojeté BMW F30(které jsem ojeté sám kupoval). Všechno co tam řekl byla snůška keců a nesmyslů. Jediné v čem měl pravdu byla ta zadní roletka, ale to se průměrně inteligentnímu člověku stane asi tak 2 krát v životě a pouze na začátku, kdy to nezná.

         Většinou točí videa jen o levnějších nebo starších autech a ty vychvaluje a když tam náhodou vezme něco dražšího, tak jsou to hlavně zaujaté kecy. Prostě říká to, co chce slyšet jeho starší méně příjmová divácká základna. 🙂

        19. Ano Duster je levnej, ale podvozek 4×4 z terrana je prostě
         Ano Duster je levnej, ale podvozek 4×4 z terrana je prostě super. – však už jsem četl, že v příští generaci o něj přijde, takže další almara k ničemu na silnici.
         Na dusteru se mi líbí co zvládá drobná ukázka:
         https://www.youtube.com/watch?v=AER6BF_Aoms&ab_channel=SvetozarDimitrov

         někde je na youtube srovnání LC a Dustera, když od půlky říkají – to už nemůže dát a nakonec ke konci dojede Duster na to, že si někde ke konci testu sedne na bříško a je nasnadě otázka:
         Chci jet terénem vezmu si taková ta běžnéjší SUV:
         Které z nich dojede nejdál? Velmi se obávám, že pokud by to Duster přímo nevyhrál, tak by se na pódium určitě dostal a určitě s max 2/3 ceny konkurence.

         Apropo jestli má víko vzpěry z plynu nebo ne je vcelku fuk, ale přeslap O3, že vzpěra překáží při dolévání ostřikovačů, to je prostě simply never a u značky, co se chlubí chytrými detaily velkej přešlap.

        20. Copak, že zhorší nápravu chápu – řezání nákladů, ale
         Copak, že zhorší nápravu chápu – řezání nákladů, ale ať to neprezentují jako úspěch, je to výsměch když jedu s novějším autem z ulice přes 10 cm schod a skáče to jako trakař, zatímco auto dvacet i 40 let staré důstojně sjede…

        21. Proč stále mluvíte, tak obecně?
         O jakém novějším autě

         Proč stále mluvíte, tak obecně?
         O jakém novějším autě mluvíte a s jakými 20 a 40 let starými to porovnáváte? 🙂

         Nepřijde mi, že Trabant 601 nebo Wartburg 353 by měly nějak super podvozek.

        22. A to je právě omyl, Trabant na svoji kategorii – „lidový
         A to je právě omyl, Trabant na svoji kategorii – „lidový vozík“ měl skvělý podvozek, což se prokázalo, když zvládal losí test lépe než první Mercedes A.

        23. To je klidně možné, ale skoro 25 let staré auto mi
         To je klidně možné, ale skoro 25 let staré auto mi nepřijde jako nové, o kterém furt mluvíte.

         Takže znovu o jakých nových autech mluvíte, že jsou horší než 20 nebo 40 let stará? 🙂

        24. na jízdní vlastnosti – vše co je s MQB a vlečnou nápravou
         na jízdní vlastnosti – vše co je s MQB a vlečnou nápravou je prostě rozpočtová řídká stolice o horších autech ani nemluvě, to už je mimo srovnání jízdních vlastností obhajitelné pouze nízkou cenou.
         Chcete-li přímé konkrétní srovnání – podvozek O2 je lepší než O3
         Dvacetileté auto slušné seženete stále – dle libosti, akorát je to čím dál tím těžší (bohužel zanedbaná péče a edice rozkvetlné zahrádky) a máte výběru dle touhy.
         Ale kdybych dneska uvažoval o dvacetiletém autě, asi bych vybíral – Subaru impreza, BMW 3 e46 nebo 5 e39 (nejsem zrovna fanda BMW – ale tohle jsou pro mě jejich nejpovedenější modely), Audi A4, Mišáka Lancera z určitých důvodů bych zařadil i Priuse (prostě má pro mě nádech technické zajímavosti),
         kdybych si vybíral auta napříč generacemi, které jsou ještě nějak daily provozovatelné, tak bych do výběru Lanciu Deltu Integrale – takhle má pro mě vypadat hot hatch, možná bych si ještě troufnul provozovat nějakého W124 mergla – to jsou pěkné pohodlné kočáry, i když jízdní vlastnosti preferuji méně kočárovité.
         Zbytek aut, které mě berou jsou pro většinu lidí těžko řiditelné a ještě hůře provozovatelné a vyžadují řidičské i servisní fandovství..možná i proto mě tak baví

         No takže konec hezkého snění a chystejme se na BEV, abychom tyhle krásky mohli zážitkově užívat a nebylo nám líto, že to někdo na parkovišti omlátí a podobně..

         jo ještě jsem zapomněl miníky, to ale snad ani není auto, ale motokára s možností vjezdu na silnici

         edit: abych to shrnul – auto pro mě musí být buď tak pohodlné a ergonomicky super, abych byl ochoten akceptovat jeho nedokonalé jízdní vlastnosti, nebo musí mít tak precizní jízdní vlastnosti, abych byl ochoten akceptovat jeho nedokonalé pohodlí. – spíš mě teda berou ty jízdní vlastnosti. Případně ještě to vše může přemazat osobitost a svéráznost vozu. U dnešních aut většinou nacházím komporomis, že nejsou ani jízdní vlastnosti ani pohodlí p faktoru osobitosti a svéráznosti dneska už nemůže být ani řeči

        25. Jako jo s většinou se dá i souhlasit a zbytek nemůžu
         Jako jo s většinou se dá i souhlasit a zbytek nemůžu posoudit, ale vy furt nechápete, proč jsem vůbec reagoval na váš příspěvek.

         Psal jste, že i 20 nebo 40 let stará auta jsou lepší než nová.

         O2 je 16 let staré a O3 8 let. To je rozdíl pouhých 8 let a ne 20 nebo 40. Srovnejte třeba O4 s O1 nebo Felicií. Že Felicie není stejná třída a nelze to srovnávat? Felicie v roce 1995 byla stejně dostupná pro běžného člověka jako O4 dnes. Tomu se právě říká ten vývoj a to katování kostů, které nemáte tak rádi.

         Kdyby totiž nebylo to katování kostů a ten vývoj, tak dnešní O4 v základu stojí třeba 1,2 mil. To by tu teprve bylo povyku. 🙂

        26. Vemte si jen čistě fandovské srovnání – Škoda Octavia 4
         Vemte si jen čistě fandovské srovnání – Škoda Octavia 4 RS za mega vedle toho si postavíte SUBARU Impreza STi 2000 dneska dáte za vymazlené se servisem řekněme 300 000 Kč, co vám přinese větší řidičskou radost a autentičtější řidičský zážitek ?

         Felicie je srovnatelná tak s Fabií – jasně můžeme si tu povídat o hodnotě peněz a tom jak to klesalo a o nějaké dostupnosti, to je relativní. A samozřejmě v době felicie bylo srovnání, jak by někdo mohl ty prachy dát za Felicii, když by za to mohl mít piáno nebo žraloka – a ruku na srdce, tak auta byla proti felicii i O1 auta z jiného světa a dimenze..
         Třeba zmiňovanou O2 jsem měl docela rád a byl jsem nadšenej, jaké auto škodovka dělá – O3 pro mě bylo a je rozčarování, jak šli zpět.

         Ohledně O4 a katování kostů – já to auto beru předražené už tak jak je teď, byť ok, není to tak šílené jako Scala, což je pro mě úplně úlet od reality. Chápu, že z pohledu lidí z automotive je to jinak, Já měl to štěstí, že jsem se přímo v automobilce a čistém automotive nepohyboval a ještě větší štěstí, že kolem mě posledních 20 let byli fandové do aut, co si rádi dělali radost (napřed zahraniční, pak i v čr) a měl jsem štěstí se svézt s kde čím…a to katování kostů je fakt poznat.. ta auta už jsou ošizená – jednoduše rozpočtovky, ne že by se s tím nedalo žít, ale…proč za to dát prachy, když můžu mít levněji neošizené, co považuji za lepší a každý kilometr ve zpětné vazbě od auta, nebo v pohodlí mě potvrzuje? Já neupírám, že v ekonomickém a ekologickém tlaku lidi v automobilkách nedělají 105 procent možného, ale tak nějak… pamatuju si, jak se svého času prsili lidé z VW group se holedbali, že kapota bez odhlučnění je pro křápy ala dacia, že baterku nikdy nepřiznají, že v audi neexistuje jiná alternativa než zcela čalouněný kufr a za pár let… sice nárůst ceny se schovává za nějaké technologie, ale popravdě klidně bych si za pořádný podvozek, motor a převodovku připlatil a celou slavnou displejádu a konektivitu z auta vyhodil. Naopak je dneska docela problém dostat do auta rozumné prvky výbavy -třeba proč musím mít k vyhřívanému přednímu oknu (chci), nějakou 2-4 zónovou automatickouklimatizaci? (nechci), proč nemůžu jako dřív dát autu povel, kdy smí a nesmí použít kompresor a kam a jak bude foukat. Proč, když už je spousta auta plně ovládaná přes mastnej displej, tak stejně nemají vypínatelné ESP? atd.. mimochodem ještě k designu, všiml jste si, jak jsou dnešní auta nudná?

         Proč mám vůbec uvažovat, že bych své docela těžce vydělané peníze měl utratit za auto, které me sice přepraví z A do B, ale neposkytne mi radost a zážitek z jízdy než mnohem starší a levnější auto? A jako vítaný a nemalý bonus je, že můžu ušetření peníze využít z pohledu ochrany přírody efektivněji a z pohledu investice vůbec nemluvě – vždyť za tři roky nové auto ztratí čtvrtinu až polovinu hodnoty.

        27. Koukám, že vy autům rozumíte. Poklona, budu si to
         Koukám, že vy autům rozumíte. Poklona, budu si to pamatovat.

        28. Vy jste jak politik. Čím více mluvíte, tak tím méně
         Vy jste jak politik. Čím více mluvíte, tak tím méně odpovídáte na kladenou otázku. 😀

         Impreza je skoro o půl metru kratší, má o 15 cm kratší rozvor a je o 13 cm užší, ale zřejmě podle vás srovnatelné auto. 😀

         Už se ale dostáváme k tomu hlavnímu, co se z vás snažím vypáčit už několik diskuzí a co sám teď konečně říkáte. Srovnatelná starší auta nejsou lepší snad v žádném objektivně měřitelném parametru, ale člověk v nich má zcela jistě autentičtější řidičský zážitek a v některých z nich i v určitých situacích větší radost z jízdy. Takže na tomto se naprosto shodneme. 🙂

         Vypínatelné ESP mají, ale musíte si umět vybrat. Moje F31 třeba má vypínatelné ESP a dokonce i na staré dobré tlačítko.

        29. Díky za poklonu, taky tu pod vedením místních guruů na
         Díky za poklonu, taky tu pod vedením místních guruů na svém politickém tlachání čiperně pracuju.

         Jinými slovy, díky za potvrzení toho, že jsou ta auta lepší…jakmile totiž pojme auto to, co po něm chci, nepotřebuju aby mělo ještě o deset centrimetrů víc – akorát se bude hůř parkovat. A samozřejmě řidičský zážitek a pocit z řízení je základní a jasně měřitelný ukazatel pro uživatele 😉 – jmenuje se spokojenost uživatele

        30. Jasně měřitelný ukazatel? Opravdu? V jakých jednotkách
         Jasně měřitelný ukazatel? Opravdu? V jakých jednotkách se to měří prosím vás a jakým přístrojem nebo nástrojem. 😀

         Není náhodou řidičský zážitek silně subjektivní a závislý na prioritách každého řidiče a hlavně na parametrech trasy a účelu auta?
         Když posadíte třeba do M3 E36 někoho kdo má jinak nastavené priority, tak jeho řidičský zážitek bude minimální. Řekne vám, že je to malé auto, do kterého se pořádně nevejde, že řízení je hrozně tuhé, že když si chce pustit nějakou písničku, tak ji musí nahrát na kazetu a že mu zadek v každé druhé zatáčce ustřeluje.

         Já vám neberu váš soukromý subjektivní názor, ale nesnažte se tvrdit, že je to něco objektivního. Jsou to prostě jen vaše emoce a ty nijak nezměříte a už vůbec je nemůžete porovnávat s jinými lidmi.

        31. je to bezrozměrná veličina 🙂 jmenuje se spokojený
         je to bezrozměrná veličina 🙂 jmenuje se spokojený zákazník
         a jak se projeví – přece v nákupu a tržbách – jsem spokojen s předchozím výrobkem s velkou pravděpodobností si u toho výrobce objednám další díly, komponenty, případně i nový výrobek.
         Právě proto máme naštěstí ještě volný trh, aby si mohl zákazník vybrat a jsou i automobilky, co to chápou a řekněme „staromilce“ podporují v divizích classic.
         Když to vezmu na škodovku – byli jsme spokojeni s O2 – když došlo k nějakým kotrmelcům a už jsme nepotřevovali takový stěhovák, tak jsme si koupili O3 byť byla dražší než konkurence – O3 nás doma zklamala, půjdeme si pro O4? Pokud to car policy nerozhodne, nebo to nebude vynikající finační nabídka, pravděpodobne ne. Kdyby nás O3 nezklamala, šli bychom ke konkurenci? Pravděpodobně ne.
         Měl jste „starou“ E46, co vás vedlo k nákupu 61? Kdyby vás to zklamala, tak by jste asi do 61 nešel…

        32. Škodě během výroby O3 ale nenastal nějaký propad
         Škodě během výroby O3 ale nenastal nějaký propad prodejů, takže lidem asi O3 tolik nevadila.

         Spokojeného zákazníka nedělá jen řidičský zážitek. Na to má vliv hrozně moc věcí.

         E46 jsem vyměnil, protože už prostě bylo staré a poruchové a nebavilo mě to stále dokola vozit do servisu. Už jsem spolu toho taky hodně zažili a člověk chce mít i víc aut. F31 jsem zvolil, protože jsem byl s E46 více méně spokojený a F31 se mi líbilo jak v parametrech, designově tak i v technologiích a celkově poměru cena výkon. Příští auto bych také nejradši vzal od BMW, ale už jsem vyzkoušel EV, takže chci EV. Takové zatím však BMW nenabízí a jen tak nabízet asi nebude, takže jako hodně jiných vlastníků BMW 3, MB C, Audi A4 atd. půjdu zřejmě do TM3 nebo možná TMY. 🙂

        33. O3 je fleetové auto, ale to nic proti němu není – to vidím
         O3 je fleetové auto, ale to nic proti němu není – to vidím u nás v práci, objednalo se několik desítek O3 v naprosto nelogické specifikaci, ale byly za super cenu.
         Ale sám vidíte – vyhovuje vám BMW, vracíte s do BMW.
         Taky bych na normální couračky bral BEV, protože ohřívat zážitkové auto (co nemám služebák, tak moc nejezdím a covid to určitě nezlepší – aspoň člověk vidí víc děti a negeneruje emise), bohužel nabídka BEV je pro mě buď předražená, nebo nesplňuje ani s přijatelnými kompromisy, co bych zkousl – za své mám psychický blok dávat za auto vyšší jednotky stovek tisíc korun a kupovat si další spalovák nechci, stejně jako nechci zážitkáč prodat či měnit, je to první auto v životě mladší 50 let, ze kterého jsem i po letech vlastnictví nadšen

      1. Já se prosím pěkně přimlouvám také. Už jednou jsem se
       Já se prosím pěkně přimlouvám také. Už jednou jsem se ptal bez odezvy.

       Jaký je např rozdíl mezi dvěma lidmi co mají stejné životní náklady ale jeden zdědí/vydělá navíc milion který nevrhne zpět do oběhu v podobě produktů ?
       Co když to nechá ležet ve strožoku / na spořícím ůčtě / v portfoliu dividendových akcií. Co jsou pak ty dividendy ?

       Jaký je rozdíl mezi člověkem co vydělává polovinu toho ale zvládne zaopatřit sebe a rodinu za tu polovinu protože předtím hodně investoval do baráku a snížení nákladů (tak aby tu druhou polovinu nemusel ani vydělávat) ?
       Co když do toho baráku investoval jeho otec a on ho dostal darem/zdědil nebo je tam v pronájmu ?

       1. Když necháte ty peníze na účtu, tak banka ty peníze
        Když necháte ty peníze na účtu, tak banka ty peníze půjčí někomu,kdo je použije na nákup něčeho. Pokud ty peníze použijete na nákup akcií, fondů, atd. tak rovnou někomu dáváte peníze, za které si opět něco koupí.

        V podstatě pokud nebudete syslit hotovost doma, tak ty vydělané peníze s větším či menším zpožděním promění na nějaké zboží, tedy nějakou ekologickou stopu.

        Pokud někdo investoval předem, např. do snížení nákladů na provoz domu, tak ty emise vytvořil dříve. A pokud má menší náklady, tak pravděpodobně mu zbývá více peněz na další věci. Ono neznám nikoho, kdo by po snížení nákladů o např. 2000 Kč si řekl šéfovi o adekvátní snížení platu.

        A pokud budete šetřit do madrace, tak ty peníze za nějaké zboží utratí vaše děti, nebo v horším případě třeba stát.

        1. Děkuji, to je celkem vyčerpávající výklad.
         Ač ne zcela

         Děkuji, to je celkem vyčerpávající výklad.
         Ač ne zcela souhlasím s ideou jako takovou tak logicky jsem nepřišel na nic co tomu vytknout.

     1. Ono to rychle vyhřeje a potom to ubere. Konečně mi je v
      Ono to rychle vyhřeje a potom to ubere. Konečně mi je v autě teplo, v dieselu jsem měl pořád rýmu protože se ve městě nestačil vyhřát. Je pravda, že spotřeba na krátké cesty stoupla ale je mi to celkem jedno, nabíjím doma.

 2. To je pořád spekulací a metodik, jednoduše dojezdová
  To je pořád spekulací a metodik, jednoduše dojezdová zkouška a hotovo. Mimochodem v době NEDC, někdy před deseti dvanácti lety se spalováky řešili blbě přes NEDC a BEV přes dojezdovou zkoušku a energii vyteklou z přípojky – tedy včetně nabíjecích ztrát.

    1. Vtipné je to, jak je auto s menší nádrží, ale v rámci
     Vtipné je to, jak je auto s menší nádrží, ale v rámci bezplatné akce dostanete o deset l větší (Mercedes), nebo Tady máte hnusné kryty kol, ale pod nima hezké liťáky (Tesla a další), ale ty kryty vám prodlouží dojezd o deset km!!!…
     Krásný příklad toho, jak obě polarizované strany se nesou na vlně kolektivního zoufalství…

   1. A vadí to někomu? Elektromobil je prostě super vozidlo na
    A vadí to někomu? Elektromobil je prostě super vozidlo na jízdy do města a kolem komína, kdy nemají šanci začít fungovat katalytické systémy spalovacích motorů a ty motory jsou studené…PHEV beru přesně tak, že to je auto, co po městě drká na elektriku a mimo město na benzín…teoreticky ideální kombinace, že v praxi do toho leze lidský vohnoutismus a nedisciplinovanost? – No jasně, ale kdyby lidi nebyli nedisciplinovaní vohnouti s plnou hubou a klávesnicí keců o svobodě a zdravém rozumu a omezení jejich práva na svobodu (mimochodem svoboda není žádné právo – to je výsada vykoupená zospovědností a dodržování jasně daných pravidel), tak nemusely být teď na podzim dva měsíce zavřené krámy.

    Jezdit s elektromobilem tisícikilometrové střeky je stejně moudré jako jezdit s naftovým autem kilometr pro rohlíky….taky to nějak jde.

     1. Proč – já to beru jako běžný limit dojezdu do práce
      Proč – já to beru jako běžný limit dojezdu do práce jednosměrně 50 – 75 km tam to odhrká a zpět taky… nebo je pro to PHEV aby těch 60 km dojelo na benzín a těch zbývajících 15 na elektriku.. navíc se letos myslím dokonale prokázalo, že každodenní nutnost jet do práce je nesmysl a že klidně jeden den v týdnu může být řada lidí na HO – tedy už je tu 20 procent rozdíl emisí…a opět levněji a bezbolestně – vždycky budou emise jedince na zodpovědnosti daného jedince a budou lidi, co budou mít doma 1965 mustanga V8 jako jediné auto a jejich životní emise budou nižší, že člověka s BEV

      1. Jenomže stávající trend deurbanizace už není kultura
       Jenomže stávající trend deurbanizace už není kultura satelitů. Otáčí se to. Lidi chtějí práci v místě, ale už ne ve velkých městských aglomeracích. Nechtějí dojíždět ze satelitů 4 krát týdně 140 kiláků.
       Kdo nemá práci v místě, je ochotný jet klidně 400 km, ale jen jednou týdně. A popravdě se ukazuje, že to jde. Covid to neskutečně zakceleroval.

       Ohledně emisí jako zodpovědnost každého jedince s vámi naprosto souhlasím.

Napsat komentář