EFG bude poskytovat služby výkonové rovnováhy díky biomase a bioplynu

Energy financial group a.s. (EFG) bude poskytovat služby výkonové rovnováhy. Pilotní projekt bude spuštěn v elektrárně na biomasu MOSTEK energo s.r.o. Na něj by pak měly navázat poskytováním podpůrných služeb i bioplynové stanice skupiny EFG v Rapotíně a ve Vyškově.

Na českém trhu s elektřinou je podle Energetického regulačního úřadu nedostatek poskytovatelů podpůrných služeb. Sezonní regulaci poskytují téměř výhradně uhelné elektrárny. Poptávka po těchto službách by navíc do budoucna měla růst s tím, jak se bude v energetickém mixu zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. Skupina EFG na tuto situaci reaguje a chce přispět ke stabilitě elektrické sítě. Poskytování služeb výkonové rovnováhy z obnovitelných zdrojů energie navíc plně zapadá do dlouhodobé koncepce skupiny.

Pilotní projekt tohoto druhu bude EFG spouštět ve své elektrárně MOSTEK energo s.r.o. „Je to první krok v rámci dlouhodobě zvolené strategie poskytování podpůrných služeb a využívání jejich synergických efektů. V rámci projektu instalace nového elektrokotle se budeme snažit využívat přebytků elektrické energie v síti pro vytápění přilehlého areálu,“ popisuje místopředseda správní rady a výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr. Tento podpůrný projekt by měl být prvním, avšak ne jediným v rámci energetických zařízení společnosti. „Do budoucna počítáme s tím, že služby výkonové rovnováhy budou poskytovat i naše bioplynové stanice. Ty jsou díky svým vlastnostem pro tento účel ideální,“ doplňuje Voltr.

České sdružení pro biomasu CZ Biom udává, že české bioplynky v sobě ukrývají potenciál podobný výkonu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Navíc je výroba bioplynu regulovatelná a předvídatelná. Právě to dělá z bioplynových stanic velice vhodné poskytovatele podpůrných služeb. Ty jsou schopny nabízet jak na denní bázi, kdy mohou vykrývat kolísavou výrobu jiných obnovitelných zdrojů, tak v rámci sezóny.

Předseda asociace CZ Biom Jan Habart k tomu říká: „Bioplynové stanice mohou řešit akumulaci energie nebo stabilizaci energetické soustavy tak, abychom mohli více využívat energii ze slunce, větru nebo vody a nemuseli se při tom spoléhat na uhelné zálohy. To je velmi důležité pro dekarbonizaci energetiky a snížení závislosti na fosilních zdrojích.”  Zároveň dodává, že by problematice prospěla úprava legislativy: „Je potřeba připravit podmínky pro provozovatele a urychleně projednat změnu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Sousední Německo na této problematice pracuje již několik let a jejich bioplynky již běžně flexibilitu poskytují.

Rozvoj flexibility umožňuje novela zákona o POZE, která vstoupila v platnost 1. ledna 2022, do té doby využití potenciálu bioplynových stanic zákony do značné míry znemožňovaly.

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “EFG bude poskytovat služby výkonové rovnováhy díky biomase a bioplynu”

Napsat komentář