Doručování zboží napříč Českou republikou má svá specifika, liší se v rámci krajů i měst

Společnost Bevy.city, která zajišťuje rozvoz zásilek pro desítky firem v rámci České republiky, a zároveň pomáhá vykrývat logistické špičky pro největší hráče na trhu, shrnuje své poznatky z doručování napříč republikou. Největší zájem o doručení zboží na adresu je v centrech velkých měst, váhavě se k doručování staví v Karlových Varech, Ústí, ale například i Českých Budějovicích nebo Plzni.

Online nákupy a jejich následné doručení domů nebo do kanceláře je trendem již několik posledních let, navíc akcelerovaným během období pandemie koronaviru. Stále však existují oblasti, kde je nárůst tzv. last-mile delivery, tedy doručování zboží koncovým zákazníkům, velmi pomalý.

Jedná se typicky o pohraniční oblasti sousedící s Německem, především Ústecký a Karlovarský kraj. Je to dáno jednak slabší kupní sílou v oblasti, ale i dostupností oblíbených německých obchodů a konzervativnější mentalitou.

Vedle očekávaných výsledků nás některá města, kde jsme v rámci rozšiřování do regionů začali působit, velmi překvapila. Příkladem jsou České Budějovice, kde by vzhledem k počtu obyvatel i jejich ekonomickému rozvrstvení kupní síla být měla, ale zájem o rozvozy není příliš velký. Podobně konzervativní, co se týče nárůstu doručování, je i Plzeň, přestože vysoké procento místních obyvatel dojíždí za prací do Prahy,“ vysvětluje Ladislav Janckulík, zakladatel logistického start-upu Bevy.city.

Mezi nejprogresivnější oblasti, co se týče obliby doručování, pak patří hlavní město Praha, dále Brno, ale i Ostrava, a z méně očividných měst také Liberec a okolí, kde je dvakrát více objednávek než ve výše zmíněné Plzni.

Největší koncentrace lidí, kteří využívají doručování zboží a potravin, je v centrech měst. Velký potenciál ale vidíme i v přilehlých vesnicích, kam se z měst stěhují movitější klienti. Během posledního čtvrt roku jsme už dvakrát rozšířili rozvozové zóny, konkrétně kolem Prahy, Brna, Plzně a Zlína. Chceme tak produkty našich obchodních partnerů zpřístupnit většímu počtu potenciálních zákazníků,“ doplňuje Ladislav Janckulík, z logistického start-upu Bevy.city.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář