CIVITAS 2013 – evropská města zlepšují dopravu

CIVITAS je jedna z mnoha iniciativ Evropské unie v oblasti dopravy. V tomto případě jde primárně o městskou mobilitu. Každý rok se pořádá pravidelná stejnojmenná konference, která letos proběhla už pojedenácté. Tentokrát ve francouzském Brestu.

Brest, jeden z nejvyýznamnějších francouzských vojenských přístavů, aktuálně zprovoznil novou tramvajovou linku napříč celým městem. Místní jsou na ni náležitě hrdí.
foto: archiv autora

Konference CIVITAS Forum je určena primárně pro zástupce městské samostprávy, kteří mají ve svých domovinách na starosti dopravní plánování. Dva dny jsou pak vyplněny prezentacemi a semináři právě na téma městská mobilita – ukázkami jednotlivých projektů a ukázkami možností co, kde a jak zlepšit.

Z českých měst se některých projektů iniciativy CIVITAS účastnily Praha, Ústí nad Labem a Brno. Na konferenci se pak každý rok vyhlašují také ocenění „CIVITAS město roku“ a přidružené ceny za zapojení veřejnosti a technické inovace.

Vítězným městem se letos stal Funchal, stotisícové hlavní město portugalského ostrova Madeira. V posledních letech se silně zameřilo na rozvoj mobility – uzavřelo silnice v historické části města, postavilo proménády podél pobřeží a omezilo parkování. V roce 2011 se tam konala i výroční konference CIVITAS.

Ocenění za zapojení veřejnosti získala italská Bologna, město s nejstarší univerzitou západního světa. Ta aktuálně výrazně podpořila městskou cyklistiku a především účast veřejnosti v novém cykloschématu.

A nakonec ocenění za technickou inovaci si odneslo francouzské Nantes. To se stalo prvním francouzským městem, které znovu úspěšně zavedlo elektrické tramvaje. Zároveň v posledních letech výrazně zlepšuje právě oblast veřejné dopravy a podporu cyklistiky.

Kromě toho je součástí ambiciózního a podle našeho skromného názoru extrémně skvělého projektu SITE. Jde o konsorcium šesti měst z pěti členských zemí EU (Dublin, Liverpool, Nantes, Donotia, Gijón a Aveiro). Cílem těchto měst je zavést společnou chytrou kartu pro veřejnou dopravu, kterou bude možné využít v kterémkoliv z těchto měst.

Příští ročník konference CIVITAS se uskuteční v marocké Casablance.

Napsat komentář