ČEZ v Dětmarovicích končí s uhlím, teplo pro okolní města bude vyrábět z plynu

ČEZ odstaví konci roku 2022 nebo nejpozději po topné sezóně 2022-2023 v Elektrárně Dětmarovice tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 MW.

Místo tří uhelných bloků ČEZ vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí kombinovanou výrobu elektřiny a zároveň tepla z plynu. Ty energetikům umožní pokračovat v dodávkách tepla do Orlové a Bohumína.
foto: ČEZ

Kogenerační jednotka umožňuje společnou výrobu elektřiny a tepla, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 %. Znamená to finanční úsporu a zároveň vyšší ekologičnost a omezení úniku znečišťujících látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí.

V Dětmarovicích se počítá s vybudováním čtyř takových jednotek o celkovém výkonu kolem 45 MW. Navržené řešení je v souladu se strategií transformace teplárenství vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu v září 2020 a vzhledem k finanční náročnosti předpokládá využití připravované provozní a investiční podpory.

„Evropa stále rychleji směřuje k bezemisní energetice. Skupina ČEZ udělala v tomto další významný krok, už v minulosti jsme emise výrazně snížili a letos očekáváme další pokles o více než 12 %,“ řekl ředitel divize klasická energetika a člen představenstva ČEZ Ladislav Štěpánek.

ČEZ v posledních dvou letech ukončil provoz i dalších uhelných zdrojů. Zavřel elektrárnu Prunéřov I (440 MW), ukončil provoz dvou bloků v elektrárně Ledvice (220 MW), prvního bloku v Dětmarovicích (200 MW) a černouhelný zdroj v Ostravě-Vítkovicích (80 MW) převedl na plyn. Od ledna firma neprovozuje ani elektrárnu Počerady a letos uzavře hnědouhelnou elektrárnu Mělník III (500 MW).

Energetici se snaží, aby ukončení provozu uhelných bloků, které je výsledkem klimatické politiky Evropské unie a je také v souladu s Dopadovou studií přechodu na nízkoemisní teplárenství zpracovanou Moravskoslezským krajem, mělo na region co nejméně negativních dopadů.

„Letos plánujeme snížení počtu pracovních míst přibližně o 10 %. Další odchody budou následovat až po ukončení provozu bloků na konci roku 2022 nebo po konci topné sezóny v roce 2023. Předpokládám, že v maximální míře využijeme přirozené odchody, například do důchodu, a také že mnozí naši odborníci najdou uplatnění v dalších dceřiných společnostech Skupiny ČEZ,“ řekl generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.

„Konec spalování uhlí pro energetické účely je přirozený proces, který musel nastat i v našem kraji. Ale samozřejmě v tom musíme postupovat koncepčně, nemůžeme ze dne na den odstavit lidi ve městech od zásobování teplem. Jsem proto rád, že ČEZ postupuje v tomto směru promyšleně a zodpovědně,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a člen uhelné komise Jakub Unucka.

Rozhodnutí o nové koncepci neovlivní další aktivity energetiků v lokalitě. V režii ČEZ Distribuce pokračuje příprava na výstavbu rozvoden (110/22 kV a 110 kV), ČEPS chystá novou rozvodnu (420 kV). Do budoucna se zvažují plány na vybudování paroplynového zdroje pro výrobu elektřiny nebo většího solárního parku.

Elektrárna Dětmarovice je největší klasickou uhelnou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje černé uhlí, z něhož vyrábí elektřinu a teplo, kterým zásobuje především domácnosti a firmy v Bohumíně a v Orlové. Elektrárna má 205 zaměstnanců.

tisková zpráva

7 komentářů u “ČEZ v Dětmarovicích končí s uhlím, teplo pro okolní města bude vyrábět z plynu”

 1. „od ledna firma neprovozuje ani elektrárnu Počerady…“
  Ano,

  „od ledna firma neprovozuje ani elektrárnu Počerady…“

  Ano, protože jste to prodali Tykačovi, který bude tohle nejšpinavější a nejmíň efektivní hnědouhelné monstrum provozovat, dokud nevytěžil poslední tunu z dolu Vršany. Pět procent emisí ČR jde z téhle elektrárny.

  1. Počehrady navic nepracuji v kogeneraci Nevytápěji zádné
   Počehrady navic nepracuji v kogeneraci Nevytápěji zádné město
   takže nepřinašejí svému provozovateli přijmy s dalkového vytápění
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Po%C4%8Derady

   https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/paroplynove-a-plynove-zdroje/provozovane-paroplynove-elektrarny

   https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/elektrarny-jako-pocerady-budou-jeste-dlouho-potreba-rika-jejich-sef-20210206.html

 2. To nejak nesedí 600 MW (původně 800 MW) a do budoucna jen
  To nejak nesedí 600 MW (původně 800 MW) a do budoucna jen čtyř jednotky o celkovém výkonu kolem 45 MW Co ten rozdíl nahradí ? Hledal jsem jiné články a všude píšou jen čtyř jednotky o celkovém výkonu kolem 45 MW.

  Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972–1976 a svým aktuálním výkonem 600 MW (původně 800 MW) je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a současně největším černouhelným zdrojem na území České republiky. V EDĚ jsou instalovány 3 výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW.
  Výkon těchto bloků je distribuován do okolních rozvoden velmi vysokého napětí. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů. Uhlí se po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje v celkem 4 kotlích o výkonu 650 t páry/hod. Kotle jsou z produkce podniku Vítkovice, jsou průtlačné, dvoutahové, s granulační spalovací komorou, účinnost v rezimu kogenerace se pohybuje okolo 90 %, nejvyšší teplota v kotli je 1400 stupňů Celsia.

  https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/uhelne-elektrarny-a-teplarny/uhelne-elektrarny-a-teplarny-cez-v-cr/elektrarna-detmarovice-58185

Napsat komentář